Skip to content

Aktiivista edunvalvontaa

Yksi tärkeimpiä tehtäviämme on yleisten maanpuolustusedellytysten turvaamiseen liittyvä edunvalvonta. Keskeisessä asemassa on myös edunvalvonta vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja -koulutuksen toimintaedellytysten turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Edunvalvontaamme kuuluu erilaisten kannanottojen ja kirjallisten lausuntojen antaminen sekä liittomme sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustajien tapaaminen. Työtä teemme sekä yksin että yhdessä muiden liittojen ja järjestöjen kanssa.

Käymme vuosittain useasti Eduskunnan valiokuntien ja jaostojen kuultavana lakihankkeisiin sekä valtion talousarvioesitykseen liittyen. Liittoamme lähestytään yleensä lakia valmistelevan ministeriön taholta lakiesityksen rakennusvaiheessa, jolloin pyrimme vaikuttamaan sen sisältöön kirjallisilla ja suullisilla lausunnoilla. Jos palautettamme tai toiveitamme ei huomioida, yritämme vaikuttaa lain sisältöön eduskuntakuulemisten kautta.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen Reserviläisliiton liittokokouksessa Seinäjoella vuonna 2020. Kuva Pasi Lindroos

Aselaki

Tutustu uuteen ampuma-aselakiin

Miten ampuma-aselain muutos vaikuttaa?

Lausunnot

3.6.2022 Lausunto puolustusvaliokunnalle vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kiireellisestä kehittämishankeesta

16.11.2021 Lausunto puolustusvaliokunnalle koskien lakia naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

18.10.2021 Lausunto puolustusvaliokunnalle valtion talousarvion 2022 puolustusmäärärahoista

4.10.2021 Lausunto valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle valtioneuvoston puolustuspoliittisesta selonteosta

22.9.2021 Lausunto  puolustusvaliokunnalle valtioneuvoston puolustuspoliittisesta selonteosta

6.5.2021 Lausunto puolustusvaliokunnalle koskien sotilaskurinpitoa- ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan sääntelyn uudistamisesta

1.4.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle EU:n lyijyhaulikiellosta

2.11.2020 Lausunto puolustusministeriölle EU:n lyijyhaulikiellosta

21.10.2020 Lausunto valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle valtion talousarvioesityksestä 2021

13.10.2020 Lausunto eduskunnan puolustusvaliokunnalle valtion talousarvioesityksestä 2021

29.4.2020 Lausunto yleisen asevelvollisuuden kehittämisestä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisestä.

25.11.2019 Lausunto liittyen EU-keskusteluun lyijyhauleista ja -ammuksista.

25.11.2019 Lausunto sisäministeriölle hallituksen esityksestä laeiksi ampuma-aselain voimaantulosäännösten muutosten kumoamisesta ja muuttamisesta, ampuma-aselain sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta.

30.9.2019 Lausunto
Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
strategiasta.

12.4.2019 Lausunto sisäministeriölle ampuma-aseasetuksen muutosta koskevasta luonnoksesta ja luonnoksesta Sisäministeriön asetukseksi

29.3.2019 Lausunto Valtioneuvoston asetuksesta koskien Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutusta

17.1.2019 Lausunto koskien HE254/2018 vp ja HE 252/2018 vp

 

Kannanotot

Reserviläisliiton vaaliohjelma 2019: Vahvaa puolustusta on ylläpidettävä