Skip to content

Aktiivista edunvalvontaa

Yksi tärkeimpiä tehtäviämme on yleisten maanpuolustusedellytysten turvaamiseen liittyvä edunvalvonta. Keskeisessä asemassa on myös edunvalvonta vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja -koulutuksen toimintaedellytysten turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Edunvalvontaamme kuuluu erilaisten kannanottojen ja kirjallisten lausuntojen antaminen sekä liittomme sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustajien tapaaminen. Työtä teemme sekä yksin että yhdessä muiden liittojen ja järjestöjen kanssa.

Käymme vuosittain useasti eduskunnan valiokuntien ja jaostojen kuultavana lakihankkeisiin sekä valtion talousarvioesitykseen liittyen. Liittoamme lähestytään yleensä lakia valmistelevan ministeriön taholta lakiesityksen luonnosvaiheessa, jolloin pyrimme vaikuttamaan sen sisältöön kirjallisilla ja suullisilla lausunnoilla. Jos palautettamme tai toiveitamme ei huomioida, yritämme vaikuttaa lain sisältöön eduskuntakuulemisten kautta.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen Reserviläisliiton liittokokouksessa Seinäjoella vuonna 2020. Kuva Pasi Lindroos

Aselaki

Tutustu uuteen ampuma-aselakiin

Miten ampuma-aselain muutos vaikuttaa?

Lausunnot

23.11.2023 Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa

8.11.2023 Lausunto puolustusvaliokunnalle ensi vuoden talousarvioesityksestä ja julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2024-2027

25.10.2023 Lausunto valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle ensi vuoden talousarvioesityksestä

6.10.2022  Lausunto puolustusvaliokunnalle valtion ensi vuoden talousarvioesityksestä

3.6.2022 Lausunto puolustusvaliokunnalle vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kiireellisestä kehittämishankeesta

16.11.2021 Lausunto puolustusvaliokunnalle koskien lakia naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

18.10.2021 Lausunto puolustusvaliokunnalle valtion talousarvion 2022 puolustusmäärärahoista

4.10.2021 Lausunto valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaostolle valtioneuvoston puolustuspoliittisesta selonteosta

22.9.2021 Lausunto  puolustusvaliokunnalle valtioneuvoston puolustuspoliittisesta selonteosta

6.5.2021 Lausunto puolustusvaliokunnalle koskien sotilaskurinpitoa- ja rikostorjuntaa Puolustusvoimissa koskevan sääntelyn uudistamisesta

1.4.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle EU:n lyijyhaulikiellosta

2.11.2020 Lausunto puolustusministeriölle EU:n lyijyhaulikiellosta

Kannanotot

Reserviläisliiton vaaliohjelma 2023: Uskottavaa kansallista puolustusta ylläpidettävä ja kehitettävä