Skip to content

Aktiivista edunvalvontaa

Edunvalvonta on yksi Reserviläisliiton tärkeimmistä tehtävistä. Liitto tekee jatkuvasti paljon yleisten maanpuolustusedellytysten turvaamiseen liittyvää edunvalvontaa. Keskeistä on myös edunvalvonta vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja -koulutuksen toimintaedellytysten turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Liiton edunvalvontaan kuuluu paljon erilaisten kannanottojen ja kirjallisten lausuntojen antamista sekä liiton sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustajien tapaamisia. Edunvalvontatyötä tehdään sekä yksin että yhdessä muiden liittojen ja järjestöjen kanssa.

Reserviläisliitto käy vuosittain useita kertoja Eduskunnan valiokuntien ja jaostojen kuultavana liittyen lakihankkeisiin sekä valtion talousarvioesitykseen. Yleensä liittoa lähestytään lakia valmistelevan ministeriön taholta lakiesityksen rakennusvaiheessa, jolloin liitto pyrkii vaikuttamaan kirjallisilla ja suullisilla lausunnoillaan lopullisen lakiesityksen sisältöön. Jos liiton palautetta ja toiveita ei huomioida, lain sisältöön koitetaan vaikuttaa eduskuntakuulemisten kautta.

Maanpuolustustapahtuma Lempäälässä

Aselaki

Tutustu uuteen lakiin

Miten ampuma-aselain muutos vaikuttaa?

Lausunnot

12.4.2019 Lausunto sisäministeriölle ampuma-aseasetuksen muutosta koskevasta luonnoksesta ja luonnoksesta Sisäministeriön asetukseksi

29.3.2019 Lausunto Valtioneuvoston asetuksesta koskien Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ampumakoulutusta

17.1.2019 Lausunto koskien HE254/2018 vp ja HE 252/2018 vp

 

Kannanotot

Reserviläisliiton vaaliohjelma 2019: Vahvaa puolustusta on ylläpidettävä