Skip to content

Reservistförbundet

 

Reservistförbundet (Reserviläisliitto – The Finnish Reservists’ Association) är den nationella takorganisationen för 317 lokala reservistföreningar och övriga frivilliga försvarsföreningar. Förbundet är partipolitiskt obundet. Förbundets målsättning är att stärka den allmänna försvarsberedskapen.

Detta gör man genom att via utbildning och information höja medlemmarnas försvarsförmåga och -vilja. Utbildningen sker till stor del genom den gemensamma utbildningsorganisationen Försvarsutbildning (Maanpuolustuskoulutus).

Stor vikt läggs vid olika former av motions- och tävlingsidrott, där speciellt skytte och terrängidrott främjar deltagarnas militära färdigheter.

Reservistförbundets samarbetspartner är Finlands Reservofficersförbund och Förvarsgillenas förbund.

Reservistförbundet grundades år 1955 och verkade fram till år 1995 under namnet Reservunderofficersförbundet.

Personmedlemmar: 48 000
Medlemsföreningar: 317 lokala och regionala föreningar
Distrikt: 18 regionala distrikt
Grundat: 17.4.1955 i Helsingfors
Språkrör: Reserviläinen (tillsammans med Finlands Reservofficersförbund, upplagan storlek är 64 000 exemplar)
Ordförande: Kari Salminen från Valkeakoski
Viceordförande: Lotta Nissi (Tammerfors), Pasi Parkkila (Brahestad) och Mats Fagerström (Tusby)
Internationella relationer: Verksamhetsledare
Kontor: Döbelnsgatan 2, 00260 Helsingfors, Finland
Verksamhetsledare Minna Nenonen
Vidare information: minna.nenonen@reservilaisliitto.fi eller +358 40 072 1412

Kom med i Reservistförbundet

Form på svenska hittar du här.

Verksamhetsskydd-medlemsgrupp

En medlem har möjlighet att ansluta sig till en medlemsgrupp för skytteutövare. Medlemmen får då Verksamhetsskydd för sin skyttehobby samt skräddarsydda särskilda medlemsförmåner från våra samarbetspartner.

Mer information hittar du här.

Tävlingen Eld i maj!

Eld i maj! är en tävling som pågår hela maj månad, under vilken lokala reservist- och reservofficersföreningar uppmuntras att ordna skyttetillfällen för sina medlemmar. För varje dag som minst tio skott har skjutits görs en anteckning om prestationen i den egna föreningens register över det totala antalet prestationer.

Mer information hittar du här.

Landskampsmarsch 2024

I Landskampsmarschens anda marscherar vi igen hela september, dvs. 1–30.9.2024. Fjärrpatrullmännen var på sin tid pionjärer inom långa förflyttningar och därför har fjärrpatrullverksamheten också valts ut som tema för årets Landskampsmarsch.

För en godkänd prestation i Landskampsmarschen krävs att man har genomfört en oavbruten marsch på 10 kilometer gående eller springande. Man kan själv välja den exakta tidpunkten, marschsällskapet och -platsen. Inga krav på packning eller annan utrustning ställs på marschen. Alla är välkomna att delta i marschen.

Mer information hittar du här.