Skip to content

Reservistförbundet

Kenttäammunta oli yksi reservin ampumamestaruuskilpailujen lajeista.

Reservistförbundet (Reserviläisliitto – The Finnish Reservists’ Association) är den nationella takorganisationen för 328 lokala reservistföreningar och övriga frivilliga försvarsföreningar. Förbundet är partipolitiskt obundet. Förbundets målsättning är att stärka den allmänna försvarsberedskapen.

Detta gör man genom att via utbildning och information höja medlemmarnas försvarsförmåga och -vilja. Utbildningen sker till stor del genom den gemensamma utbildningsorganisationen Försvarsutbildning (Maanpuolustuskoulutus).

Stor vikt läggs vid olika former av motions- och tävlingsidrott, där speciellt skytte och terrängidrott främjar deltagarnas militära färdigheter.

Reservistförbundets samarbetspartner är Finlands Reservofficersförbund och Förvarsgillenas förbund.

Reservistförbundet grundades år 1955 och verkade fram till år 1995 under namnet Reservunderofficersförbundet.

Personmedlemmar: 38.000
Medlemsföreningar: 328 lokala och regionala föreningar
Distrikt: 18 regionala distrikt
Grundat: 17.4.1955 i Helsingfors
Språkrör: Reserviläinen (tillsammans med Finlands Reservofficersförbund, upplagan storlek är 64.000 exemplar)
Ordförande: Ilpo Pohjola från Libelits
Viceordförande: Ismo Nöjd (Träskända), Terhi Hakola (Tammerfors), Kari Salminen (Valkeakoski)
Internationella relationer: Ordförande
Kontor: Döbelnsgatan 2, 00260 Helsingfors, Finland
Verksamhetsledare Minna Nenonen
Vidare information: minna.nenonen@reservilaisliitto.fi eller +358 40 072 1412