Skip to content

Liittohallitus

Liittomme asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään 18 ja enintään 27 jäsentä. Jäsenet valitaan liittokokouksessa kaksivuotiseksi kaudeksi. Liittokokouksessa voidaan nimetä myös kunniajäseniä, joita on tällä hetkellä seitsemän kunniapuheenjohtajan lisäksi.

Liittohallitus

Puheenjohtajisto 2024

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien yleisenä toimenkuvana on liitomme toiminnan johtaminen yhdessä liittohallituksen kanssa. Heidän vastuihinsa kuuluvat myös yhteiskuntasuhteiden hoito, liittomme ulkoisesta kuvasta huolehtiminen sekä liittotason tapahtumien johtaminen.

Kari Salminen
puheenjohtaja
p. 040 096 8974
kari.salminen@reservilaisliitto.fi

Lue puheenjohtajan esittely täältä.

 

Lotta Nissi
1. varapuheenjohtaja
lotta.nissi@reservilaisliitto.fi

Pasi Parkkila
2. varapuheenjohtaja
pasi.parkkila@reservilaisliitto.fi

Mats Fagerström
3. varapuheenjohtaja
mats.fagerström@reservilaisliitto.fi

Valiokunta

Toimintamme ja taloutemme suunnittelusta, seurannasta sekä juoksevien asioiden hoidosta vastaa liittohallituksen muodostama valiokunta.Valiokunta vastaa liittohallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta sekä omaa osittaisen päätösvallan liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Se muodostaa työryhmiä valmistelemaan ja työstämään erikseen määriteltäviä tehtäviä. Työryhmät tekevät esityksiä valiokunnalle, joka tarvittaessa vie asiat edelleen liittohallituksen käsittelyyn.

Työryhmät

Liittomme valiokunta voi muodostaa työnsä tueksi työryhmiä, joille se antaa erilaisia suunnittelu-, valmistelu- ja toteutustehtäviä. Vuonna 2023 toiminnassa ovat mm. seuraavat työryhmät:

Huomionosoitustyöryhmä, kansainvälinen työryhmä, naisten työryhmä, strategiatyöryhmä, taloussuunnittelutyöryhmä sekä veteraani- ja perinnetyöryhmä

Toimihenkilöt

Toiminnanjohtaja johtaa liittomme palveluksessa olevan henkilökunnan työskentelyä. Hän vastaa toiminnasta ja taloudenhoidosta liittohallitukselle.

Järjestöpäällikkö tekee kenttätyötä ja vastaa yhdistyspalvelusta. Hän vastaa myös Reserviläisliiton Huoltosäätiön asiamiehen tehtävistä.

Viestintäpäällikkö vastaa liiton viestinnästä ja tiedotustoiminnasta. Hänen työparinaan on viestintäasiantuntija.

Jäsenpalveluiden asiantuntija vastaa Maanpuolustusrekisterin päivittäisestä ylläpidosta ja toiminnasta.

Toimihenkilöiden yhteystiedot.