Skip to content

Liittohallitus

Liittomme asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään 18 ja enintään 27 jäsentä. Jäsenet valitaan liittokokouksessa kaksivuotiseksi kaudeksi. Liittokokouksessa voidaan nimetä myös kunniajäseniä, joita on tällä hetkellä seitsemän kunniapuheenjohtajan lisäksi.

Liittohallitus
Reserviläisliiton liittohallitus 2017

Reserviläisliiton liittohallitus (Kuva: Reserviläisliitto)

Puheenjohtajisto

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien yleisenä toimenkuvana on liitomme toiminnan johtaminen yhdessä liittohallituksen kanssa. Heidän vastuihinsa kuuluvat myös yhteiskuntasuhteiden hoito, liittomme ulkoisesta kuvasta huolehtiminen sekä liittotason tapahtumien johtaminen.

Puheenjohtajanamme toimii toimitusjohtaja Ilpo Pohjola. Hallitus on nimennyt varapuheenjohtajiksi vuodelle 2019 sisäisen tarkastajan Rauno Hauta-ahon Kokkolasta, myyntipäällikkö Terhi Hakolan Tampereelta sekä yrittäjän ja lakimiehen Ismo Nöjdin Järvenpäästä.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola

Puheenjohtajiston yhteystiedot:

Ilpo Pohjola
Puheenjohtaja
040 018 2700
ilpo.pohjola(at)reservilaisliitto.fi

Rauno Hauta-aho
1. varapuheenjohtaja
040 587 7412
rauno.hauta-aho(at)sok.fi

Terhi Hakola
2. varapuheenjohtaja
050 350 8020
terhi.hakola(at)reservilaisliitto.fi

Ismo Nöjd
3. varapuheenjohtaja
040 046 3417
ismo.nojd(at)reservilaisliitto.fi

Valiokunta

Toimintamme ja taloutemme suunnittelusta, seurannasta sekä juoksevien asioiden hoidosta vastaa liittohallituksen muodostama valiokunta.Valiokunta vastaa liittohallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta sekä omaa osittaisen päätösvallan liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Se muodostaa työryhmiä valmistelemaan ja työstämään erikseen määriteltäviä tehtäviä. Työryhmät tekevät esityksiä valiokunnalle, joka tarvittaessa vie asiat edelleen liittohallituksen käsittelyyn.

Työryhmät

Liittomme valiokunta voi muodostaa työnsä tueksi työryhmiä, joille se antaa erilaisia suunnittelu-, valmistelu- ja toteutustehtäviä. Vuonna 2019 toiminnassa ovat seuraavat työryhmät:

Huomionosoitustyöryhmä

Liittomme huomionosoitusjärjestelmän ylläpito ja tehtyjen esitysten käsittely niin, että niistä voidaan tehdä päätökset asianomaisissa toimielimissä.

Naisten työryhmä

Naisille tarkoitetun koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen, NVL-yhteistyön tiivistäminen, liiton messutoiminnan suunnittelu ja toteutus sekä MPK-koulutusohjelman rakentaminen.

Vapepa- ja vartutyöryhmät

VARTU-koulutuksen käynnistäminen, kehitys- ja koulutuspolun rakentaminen, jolla halukkaat ja koulutetut saadaan sijoitettua kuntien poikkeusolo- ja onnettomuustilanneorganisaatioihin sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain tarkasteluprosessiin osallistuminen.

Veteraani- ja perinnetyöryhmä

Yhteistyö valtakunnallisten veteraaniyhteisöjen ja Tammenlehvän Perinneliiton kanssa ja veteraaniperinnetyön organisointi koko maan alueella.

Viestintätyöryhmä

Liiton uusien www-sivujen suunnittelu, liiton viestintästrategian rakentaminen, reserviläispiirien viestinnän koordinointi ja kehittäminen sekä hyvien toimivien esimerkkien kerääminen ja kriisiviestintäohjeen laatiminen piireille.

Yhteiskuntasuhteiden työryhmä

Liittomme yhteiskuntasuhteiden kehittäminen, edunvalvonta sekä palautekanavana toimiminen ajankohtaisten maanpuolustukseen, reserviläisyyteen ja järjestötoimintaan liittyvien asioiden osalta.

Toimihenkilöt

Toiminnanjohtaja johtaa liittomme palveluksessa olevan henkilökunnan työskentelyä. Hän vastaa toiminnasta ja taloudenhoidosta liittohallitukselle, edunvalvonnasta sekä tiedotustoiminnan suunnittelusta ja organisoinnista.

Järjestöpäällikkö tekee kenttätyötä ja vastaa yhdistyspalvelusta. Hän vastaa myös Aliupseerien Huoltosäätiön asiamiehen tehtävistä.

Tiedottaja vastaa liiton tiedotustoiminnasta toiminnanjohtajan alaisuudessa.

Toimisto- ja viestintäsihteeri vastaa liittomme toimiston toiminnasta sekä neuvonta- ja myyntipalveluista.

Jäsenrekisterin pääkäyttäjä ja jäsensihteeri vastaavat Maanpuolustusrekisterin ja siihen kuuluvan ampumaturvarekisterin päivittäisestä ylläpidosta ja toiminnasta.

Toimihenkilöiden yhteystiedot.