Skip to content
Hallinto

Liittohallitus

Reserviläisliiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään 18 jäsentä ja enintään 27 varsinaista jäsentä. Heidät valitaan liittokokouksessa kaksivuotiskaudeksi. Reserviläisliiton liittokokous voi nimetä liitolle kunniajäseniä. Tällä hetkellä liitolla on kunniapuheenjohtaja ja seitsemän kunniajäsentä.

Liittohallitus

 

Reserviläisliiton liittohallitus 2017

Reserviläisliiton liittohallitus (Kuva: Reserviläisliitto)

Puheenjohtajisto

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien yleisenä toimenkuvana on liiton toiminnan johtaminen yhdessä liittohallituksen kanssa.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vastuualueena on myös yhteiskuntasuhteiden hoito, liiton ulkoisesta kuvasta huolehtiminen sekä liittotason tapahtumien johtaminen.

Reserviläisliiton puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Ilpo Pohjola. Hallitus on nimennyt keskuudestaan vuodelle 2019 varapuheenjohtajiksi sisäisen tarkastajan Rauno Hauta-ahon Kokkolasta, myyntipäällikkö Terhi Hakolan Tampereelta sekä yrittäjä, lakimies Ismo Nöjdin Järvenpäästä.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola

Valiokunta

Reserviläisliiton toiminnan sekä talouden suunnittelusta, seurannasta ja juoksevien asioiden hoidosta vastaa liiton valiokunta, jonka liittohallitus muodostaa keskuudestaan.

Se vastaa liittohallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta sekä omaa osittaisen päätösvallan liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.

Valiokunta muodostaa työryhmiä valmistelemaan ja työstämään erikseen määriteltäviä tehtäviä. Nämä työryhmät tekevät esityksiä valiokunnalle, joka tarvittaessa vie asiat edelleen liittohallituksen käsittelyyn.

Työryhmät

Reserviläisliiton valiokunta voi muodostaa työnsä tueksi työryhmiä, joille se antaa suunnittelu-, valmistelu- ja toteutustehtäviä. Vuonna 2019 toiminnassa on seuraavia työryhmiä:

Huomionosoitustyöryhmä

Reserviläisliiton huomionosoitusjärjestelmän ylläpito ja tehtyjen esitysten käsittely niin, että niistä voidaan tehdä päätökset liiton asianomaisissa toimielimissä.

Naisten työryhmä

Naisille tarkoitetun koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen, NVL-yhteistyön tiivistäminen, liiton messutoiminnan suunnittelu ja toteutus sekä MPK-koulutusohjelman rakentaminen.

Vapepa- ja vartutyöryhmä

Erityisesti VARTU-koulutuksen käynnistäminen, kehitys- ja koulutuspolun rakentaminen, jolla halukkaat ja koulutetut saadaan sijoitettua kuntien poikkeusolo- ja onnettomuustilanneorganisaatioihin sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen lain tarkasteluprosessiin osallistuminen.

Veteraani- ja perinnetyöryhmä

Yhteistyö valtakunnallisten veteraaniyhteisöjen ja Tammenlehvän Perinneliiton kanssa ja veteraaniperinnetyön organisointi koko maan alueella.

Viestintätyöryhmä

Liiton uusien www-sivujen suunnittelu, liiton viestintästrategian rakentaminen, reserviläispiirien viestinnän koordinointi ja kehittäminen sekä hyvien toimivien esimerkkien kerääminen ja kriisiviestintäohjeen laatiminen piireille.

Yhteiskuntasuhteiden työryhmä

Reserviläisliiton yhteiskuntasuhteiden kehittäminen, edunvalvonta sekä palautekanavana toimiminen ajankohtaisten maanpuolustukseen, reserviläisyyteen ja järjetötoimintaan liittyvien asioiden osalta.

Toimihenkilöt

Reserviläisliiton toiminnanjohtaja johtaa liiton palveluksessa olevan henkilökunnan työskentelyä ja vastaa liiton toiminnasta ja taloudenhoidosta liittohallitukselle. Hän vastaa edunvalvonnasta sekä tiedotustoiminnan suunnittelusta ja organisoinnista.

Reserviläisliiton järjestöpäällikkö tekee kenttätyötä ja vastaa yhdistyspalvelusta. Hän vastaa myös Aliupseerien Huoltosäätiön asiamiehen tehtävistä.

Tiedottaja vastaa liiton tiedotustoiminnasta toiminnanjohtajan alaisuudessa.

Reserviläisliiton toimisto- ja viestintäsihteeri vastaa liiton toimiston toiminnasta sekä neuvonta- ja myyntipalveluista.

Jäsenrekisterin pääkäyttäjä ja jäsensihteeri vastaavat Maanpuolustusrekisterin ja siihen kuuluvan ampumaturvarekisterin päivittäisestä ylläpidosta ja toiminnasta.

Toimihenkilöiden yhteystiedot.