Skip to content
Kunniavartio reserviläiset

Aliupseerien Huoltosäätiö rs

Aliupseerien Huoltosäätiö rs (AHS) on vuonna 1961 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on tukea taloudellisesti puutteenalaisia reservinaliupseereita ja heidän lähiomaisiaan. Lisäksi säätiö tukee Reserviläisliitto ry:n toimintaa.

Tukitoimintaa säätiö harjoittaa sijoitusomaisuutensa tuotolla. AHS ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Säätiöltä haetaan tukea kirjallisella hakemuksella, joka tulee lähettää säätiön asiamiehelle. Hakemukset käsittelee säätiön hallitus, joka kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.

Lue lisää historiasta
Tukimuodot

Aliupseerien Huoltosäätiön sääntöjen mukaan AHS:n tarkoituksena on puutteenalaisten reservin aliupseerien ja heidän omaistensa taloudellinen tukeminen sekä Reserviläisliitto ry:n toiminnan taloudellinen tukeminen.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa myöntämällä vuosittain avustuksia puutteenalaisille reservin aliupseereille ja heidän omaisilleen sekä Reserviläisliitolle. Yksityishenkilöille tukea myönnetään lähinnä vain äkillisissä perhetragedia ja onnettomuustilanteissa.

Tukeen käytetään vuosittain osa säätiön sijoitusomaisuuden tuotosta. Tukea myönnetään vain kirjallisten hakemusten perusteella.

Lahjoituksen ja testamentit

Aliupseerien Huoltosäätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä jälkisäädöksiä. Lisäksi voidaan vastaanottaa sellaisia rahastoja, joiden tarkoitus vastaa säätiön omaa tarkoitusta. Näin saatuja varoja käytetään säätiön sääntömääräiseen tukitoimintaan.

Jälkisäädösten ja lahjoitusten käytölle voidaan asettaa ehtoja esim. käyttötarkoituksen osalta. Myös erillisten rahastojen muodostaminen näin saaduista varoista on mahdollista.

Jälkisäädösten ja lahjoitusten osalta tulee ottaa yhteyttä säätiön asiamieheen.

Säätiön hallitus

Aliupseerien Huoltosäätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä. Näistä viisi nimeää säätiön vuosikokous ja kaksi Reserviläisliiton hallitus.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta alkaen ja päättyen säätiön vuosikokoukseen.

Aliupseerien Huoltosäätiön hallitus kokoontuu 3-4 kertaa kalenterivuoden aikana. Lisäksi pidetään yksi vuosikokous sekä yhteiskokous Reserviläisliiton puheenjohtajiston kanssa.

Vuosikokous valitsee vuosittain säätiölle puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä asiamiehen ja taloudenhoitajan.

Säätiön hallitus 2020
Niemi Matti, pj (kausi 2019-2022)
Ojanperä Matti, vpj (kausi 2019-2022)
Kokkola Tiina (kausi 2018-2021)
Paasikivi Jarmo (kausi 2018-2021)
Pakkanen Markku (kausi 2020-2023)
Raskila Esko (kausi 2020-2023)
Saari Aapo (kausi 2019-2022)

Säätiön asiamies
Suvi Salo, jarjesto(at)reservilaisliitto.fi, puhelin 0400 930 625