Skip to content

Tulta toukokuussa!

Information på svenska hittar du här.

Tulta toukokuussa! on koko toukokuun 2024 käynnissä oleva kilpailu, jonka aikana paikallisia reserviläis- ja reserviupseeriyhdistyksiä kannustetaan järjestämään jäsenistölleen ampumatilaisuuksia.

Kilpailu järjestetään yhteistyössä Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kesken.

Jokaista reserviläistä kannustetaan suorittamaan mahdollisimman monta, mutta vähintään yksi kymmenen laukauksen sarja toukokuun aikana. Jokaisesta päivästä, jolloin on ampunut vähintään kymmenen laukausta, saa suoritusmerkinnän oman yhdistyksensä kokonaissuoritusmäärään. Eko- ja ilma-aseilla suoritetut ammunnat lasketaan myös Tulta toukokuussa! -suorituksiin.

Ampumasuoritukset kirjataan sähköiselle lomakkeelle tästä linkistä.

Vuonna 2023 Tulta toukokuussa! -haasteen aikana ammuttiin noin 850 000 laukausta.

Ammunnan teemawebinaari

Tulta toukokuussa! -tapahtuman aikana järjestetään myös webinaari ammuntaan ja sen harrastamiseen liittyen.

Varusteita ja aseen hankintaa käsittelevä webinaari järjestetään tiistaina 7.5.2024 klo 18–19. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät uutiskirjeestä, joka lähetettiin jäsenistölle 29.4.

Webinaarin tallenne katsottavissa tästä linkistä.

Vuoden 2022 & 2023 Tulta toukokuussa! -webinaaritallenteet katsottavissa täältä.

Lahjakorttien ja tuotepalkintojen arvonta

Kaikkien haastetapahtumaan osallistuneiden kesken arvotaan lahjakortteja sekä RES & RUL -tuotepalkintoja.

Reserviläisliiton jäsenten kesken arvotaan 3 x 100 euron arvoisia Varustelekan lahjakortteja sekä 7 x Reserviläisliiton tuotepalkintoja. Suomen Reserviupseeriliitto suorittaa vastaavanlaisen arvonnan omien jäsentensä kesken.

Piirien ja yhdistysten suoritusperusteiset kannustintuet

Reserviläisliiton piirejä ja yhdistyksiä kannustetaan aktiivisesti ottamaan osaa haastetapahtumaan ja mahdollisuuksien mukaan järjestämään ammuntatilaisuuksia. Reserviläisliitto palkitsee kolme aktiivisinta reserviläispiiriä prosenttiosuuksien mukaan suhteutettuna seuraavasti:

1. 500 euron kannustintuki
2. 300 euron kannustintuki
3. 200 euron kannustintuki

Yhdistyssarjoja on kaksi. Kolme aktiivisinta alle 150 jäsenen yhdistystä palkitaan seuraavasti (suhteutettuna prosenttiosuuksiin):

1. 500 euron kannustintuki
2. 300 euron kannustintuki
3. 200 euron kannustintuki

150 ja yli jäsenen yhdistykset seuraavasti (suhteutettuna prosenttiosuuksiin):

1. 500 euron kannustintuki
2. 300 euron kannustintuki
3. 200 euron kannustintuki