Skip to content

Tulta toukokuussa!

Information på svenska hittar du här.

Vuoden 2024 haastetapahtuman tiedot päivitetään kevättalvella.

Tulta toukokuussa! oli koko toukokuun 2023 käynnissä oleva kilpailu, jonka aikana paikallisia reserviläis- ja reserviupseeriyhdistyksiä kannustettiin järjestämään jäsenistölleen ampumatilaisuuksia.

Kilpailu järjestetään yhteistyössä Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kesken.

Jokaista reserviläistä kannustetaan suorittamaan mahdollisimman monta, mutta vähintään yksi kymmenen laukauksen sarja toukokuun aikana. Jokaisesta päivästä, jolloin on ampunut vähintään kymmenen laukausta saa suoritusmerkinnän oman yhdistyksensä kokonaissuoritusmäärään. Eko- ja ilma-aseilla suoritetut ammunnat lasketaan myös Tulta toukokuussa! -suorituksiin.

Ampumasuoritukset kirjataan sähköiselle lomakkeelle täällä.

Vuonna 2022 Tulta toukokuussa! -haasteen aikana ammuttiin yli puoli miljoonaa laukausta.

Ammunnan teemawebinaarit

Tulta toukokuussa! -tapahtuman aikana järjestetään myös webinaareja ammuntaan ja sen harrastamiseen liittyen.

Webinaari I: Ampujan fysiologiset ominaisuudet ja miten niitä kehittää
ma 8.5.2023 klo 18-19

Webinaari II: Sovellettu reserviläisammunta SRA – miten päästä lajin pariin ja mitä harrastus- ja kilpailumahdollisuuksia on
ma 15.5.2023 klo 18-19

Webinaareista laitetaan jäsenistölle tarkempaa tietoa ja ilmoittautumisohjeet huhti-toukokuun vaihteessa.

Vuoden 2022 & 2023 Tulta toukokuussa! -webinaaritallenteet katsottavissa täältä.

Lahjakorttien ja tuotepalkintojen arvonta

Kaikkien haastetapahtumaan osallistuneiden kesken arvotaan Varustelekan lahjakortteja sekä RES & RUL -tuotepalkintoja.

Reserviläisliiton jäsenten kesken arvotaan 3 x 100 euron arvoisia Varustelekan lahjakortteja sekä 7 x Reserviläisliiton tuotepalkintoja. Suomen Reserviupseeriliitto suorittaa vastaavanlaisen arvonnan omien jäsentensä kesken.

Piirien ja yhdistysten suoritusperusteiset kannustintuet

Reserviläisliiton piirejä ja yhdistyksiä kannustetaan aktiivisesti ottamaan osaa haastetapahtumaan ja mahdollisuuksien mukaan järjestämään ammuntatilaisuuksia. Reserviläisliitto palkitsee kolme aktiivisinta reserviläispiiriä prosenttiosuuksien mukaan suhteutettuna seuraavasti:

1. 500 euron kannustintuki
2. 300 euron kannustintuki
3. 200 euron kannustintuki

Yhdistyssarjoja on kaksi. Kolme aktiivisinta alle 150 jäsenen yhdistystä palkitaan seuraavasti (suhteutettuna prosenttiosuuksiin):

1. 500 euron kannustintuki
2. 300 euron kannustintuki
3. 200 euron kannustintuki

150 ja yli jäsenen yhdistykset seuraavasti (suhteutettuna prosenttiosuuksiin):

1. 500 euron kannustintuki
2. 300 euron kannustintuki
3. 200 euron kannustintuki