Skip to content

Piirien ja yhdistysten tuet 2024

Projekti- ja asehankintatuki

Myönnämme jäsenyhdistyksillemme ja piireillemme taloudellista tukea toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Tukihakemukset käsittelee liiton valiokunta projektitukiohjeen mukaisesti.

Tukea myönnetään vain osalle toiminnon tai hankinnan kokonaiskustannusta. Sitä voidaan myöntää tulevalle tai jo tapahtuneelle toiminnolle tai hankinnalle.

Projektitukea haetaan lomakkeella, jonka liitteenä tulee aina olla yhdistyksen tai piirin viimeisen hyväksytyn tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase. Hakemukseen voi liittää tarvittaessa myös muita liitteitä.

Huom! Vuonna 2024 liitto tukee RES-yhdistyksen asehankintoja seuraavasti:

Ensimmäisen aseen hankinnasta 750 euroa
Toisen aseen
hankinnasta 500 euroa
Kolmannen aseen
hankinnasta ja sen jälkeisistä aseista 250 euroa

Projektitukiohje 2024

Patruunatuki

Liittohallitus päätti, että yhdistysten patruunatukea myönnetään 2,5 euroa per jäsen ja patruunatuki koskee koko jäsenistöä. Piirit voivat hakea vastaavaa tukea ja sitä myönnetään 0,5 € per piirin jäsenmäärä. Jäsenmäärä katsotaan 31.12.2023 yhdistyksen kokonaisjäsenmäärästä.

Jotta patruunatukea voi saada, tulee liiton tarjoamat verkkosivut olla käytössä, toiminnanraportointi tehty vuoden 2023 osalta sekä tilinpäätös ja patruunoiden ostokuitti olla toimitettu liittoon.

Hakemukset käsitellään liiton valiokunnan kokouksessa.

Hakulomakkeet

Projektituen hakulomake
Asehankintatuen hakulomake
Piirien patruunatuen hakulomake
Yhdistysten patruunatuen hakulomake