Skip to content

Hae projektitukea

Myönnämme jäsenyhdistyksillemme ja piireillemme taloudellista tukea toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa. Tukihakemukset käsittelee liiton valiokunta projektitukiohjeen mukaisesti. Valiokunta kokoustaa 27.5., 24.8., 14.9. ja 13.12.2023.

Tukea myönnetään vain osalle toiminnon tai hankinnan kokonaiskustannusta. Sitä voidaan myöntää tulevalle tai jo tapahtuneelle toiminnolle tai hankinnalle.

Projektitukea haetaan lomakkeella, jonka liitteenä tulee aina olla yhdistyksen tai piirin viimeisen hyväksytyn tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase. Hakemukseen voi liittää tarvittaessa myös muita liitteitä.

Huom! Vuonna 2023 liitto tukee RES-yhdistyksen asehankintoja seuraavasti:

Ensimmäisen aseen hankinnasta 750 euroa
Toisen aseen
hankinnasta 500 euroa
Kolmannen aseen
hankinnasta ja sen jälkeisistä aseista 250 euroa

Projektituen ohje

 

Huom. Katso sivun alaosasta patruunatuen hakuohjeet.

Projektitukihakemus

  • Hakulomake

  • Max. tiedoston koko: 16 MB.
  • Max. tiedoston koko: 16 MB.
  • Max. tiedoston koko: 16 MB.
  • Max. tiedoston koko: 16 MB.
  • Max. tiedoston koko: 16 MB.

Patruunatuki 2023

Liittohallitus päätti, että patruunatukea myönnetään 2,5 euroa per jäsen ja ensimmäinen patruunatuki koskee koko jäsenistöä. Jäsenmäärä katsotaan 31.12.2022 yhdistyksen kokonaisjäsenmäärästä.

Tämän lisäksi vuoden lopulla myönnetään lisätukea uusien liittyneiden jäsenten osalta samoilla perusteilla, kuin vuonna 2022. Tästä uusille jäsenille myönnettävästä tuesta ohjeistetaan piirejä vielä myöhemmin syksyllä tarkemmin.

Jotta patruunatukea voi saada, tulee liiton tarjoamat verkkosivut olla käytössä, toiminnanraportointi tehty vuoden 2022 osalta sekä tilinpäätös ja patruunoiden ostokuitti olla toimitettu liittoon.

Hakemukset käsitellään liiton valiokunnan kokouksessa. Valiokunta kokoustaa 27.5., 24.8., 14.9. ja 13.12.2023.

Hae tukea täältä