Skip to content

Vakuutusturva jäsenille

Järjestövakuutus (Pohjola Vakuutus)

Reserviläisliitolla on Pohjola Vakuutuksen kanssa sopimus järjestövakuutuksesta. Vakuutuskokonaisuus kattaa järjestötoiminnan irtainta omaisuutta ja toimintaa kohtaavat yleisimmät vahinkoriskit. Järjestövakuutus ei sisällä lakisääteisiä vakuutuksia. Vakuutus ei myöskään ole voimassa järjestötoiminnasta poikkeavassa liiketoiminnassa.

Lue lisää

 

Reserviläisten Ampumaturva (Fennia)

Reserviläisten ampumaturva on tarkoitettu niihin liittotason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa. Ampumaturva antaa myös oikeuden osallistua moniin tapahtumiin tai kilpailuihin, joissa vaaditaan Reserviläisten ampumaturvan tai Suomen Ampumaurheiluliiton kilpailu- tai harrastelisenssin voimassaoloa. Lisäksi ampumaturva antaa oikeuden osallistua sellaisiin Puolustusvoimien tai muiden tahojen kanssa yhteisiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin, joissa vaaditaan Reserviläisten ampumaturvan voimassaoloa.

Lue lisää

Tapaturman sattuessa ota yhteyttä FenniaHoitajaan, puhelin 010 503 500 (klo 7-23).  Mikäli et voi varata aikaa FenniaHoitajan kautta, maksa lääkärikulut itse ja hae Kelasta sairausvakuutuksen mukaiset korvaukset. Tee korvaushakemus Oma Fennia -verkkopalvelussa.

HUOM! Vuodenvaihteessa nykymallinen ampumaturva päättyy. Vuonna 2020 ampumaturvan maksaneet jäsenet siirretään automaattisesti uuteen ammuntaa harrastavien jäsenryhmään 1.1.2021 alkaen ja heidän jäsenyytensä ryhmässä jatkuu edelleen sen jälkeen, mikäli he maksavat jäsenmaksun yhteydessä lisämaksun normaalin jäsenmaksun lisäksi. Jäsenyys sisältää ampumaharrastuksen toimintaturvan.

 

Puolustusvoimien järjestämät kilpailut kattava vakuutus (Fennia)

Vakuutus koskee Puolustusvoimien järjestämiä ampumakilpailuja, joiden järjestelyissä yhteistyökumppaneina ovat Reserviläisliitto ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry tai Reserviläisurheiluliitto ry, ja joihin voivat osallistua reserviläiset ja ei-asevelvolliset. Puolustusvoimien järjestämiin reserviläisten ja ei-asevelvollisten ampumakilpailuihin osallistuvat Reserviläisliitto ry:n ja Suomen Reserviupseeriliitto ry:n jäsenet kilpailuissa, harjoituksissa ja näihin välittömästi liittyvillä matkoilla sekä kotimaassa että muissa Pohjoismaissa. Sisältää sekä tapaturma- että vastuuvakuutuksen.

Tapaturmavakuutuksen korvaussummat: Hoitokorvaus 5.000 euroa, haittakorvaus 10.000 euroa ja kuolinkorvaus 5.000 euroa.

Vastuuvakuutuksen korvaussummat
Vahinkotapahtuman perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärä on henkilövahingoissa 500.000 euroa ja esinevahingoissa 250.000 euroa. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahinkotapauksessa on 100 euroa.

Vakuutuksen myöntää Vakuutusyhtiö Fennia.  Vahinkoilmoitukset osoitteessa Oma Fennia -verkkopalvelussa. Vahinkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettava jäsennumero.

 

Ammunnan kokeilun kattava vakuutus (Fennia)

Vakuutettuina ovat Reserviläisliiton, Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton, niiden piirijärjestön tai paikallisyhdistyksen järjestämissä tapahtumissa ammuntaa kokeilevat henkilöt, joilla ei ole Reserviläisten Ampumaturvaa tai SAL:n lisenssivakuutusta. Vakuutus on voimassa Suomessa järjestetyissä tapahtumissa.

Tapaturmavakuutuksen korvaussummat ovat hoitokorvaus 5.000 euroa, haittakorvaus 10.000 euroa ja kuolinkorvaus 5.000 euroa.

Vastuuvakuutuksen enimmäiskorvausmäärä per vahinko on henkilövahingoissa 500.000 euroa ja esinevahingoissa 250.000 euroa. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahinkotapauksessa on 100 euroa.

Vakuutus kattaa vakuutusehtojen mukaisesti sen henkilökohtaisen vahingonkorvausvelvollisuuden, johon ammunnan kokeilija voi joutua ulkopuoliselle aiheutetusta henkilö- ja esinevahingosta. Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta ammunnan kokeilija on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuksen myöntää Vakuutusyhtiö Fennia.  Vahinkoilmoitukset osoitteessa Oma Fennia -verkkopalvelussa. Vahinkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettava jäsennumero.