Skip to content

Vakuutusturva jäsenille

Toimintaturva-jäsenyys

Jäsenet voivat maksaa jäsenmaksun yhteydessä vapaaehtoisen Toimintaturva-maksun. Näin ollen nämä jäsenet liittyvät ampumaharrastajien omaan jäsenryhmään ja saavat ampumaharrastuksen toimintaturvan.

Lue lisää

Järjestövakuutus (Pohjola Vakuutus)

Reserviläisliitolla on Pohjola Vakuutuksen kanssa sopimus järjestövakuutuksesta. Vakuutuskokonaisuus kattaa järjestötoiminnan irtainta omaisuutta ja toimintaa kohtaavat yleisimmät vahinkoriskit. Järjestövakuutus ei sisällä lakisääteisiä vakuutuksia. Vakuutus ei myöskään ole voimassa järjestötoiminnasta poikkeavassa liiketoiminnassa.

Lue lisää

Puolustusvoimien järjestämät kilpailut kattava vakuutus (Pohjola Vakuutus)

Vakuutus koskee Puolustusvoimien järjestämiä ampumakilpailuja, joiden järjestelyissä yhteistyökumppaneina ovat Reserviläisliitto ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry tai Reserviläisurheiluliitto ry, ja joihin voivat osallistua reserviläiset ja ei-asevelvolliset. Puolustusvoimien järjestämiin reserviläisten ja ei-asevelvollisten ampumakilpailuihin osallistuvat Reserviläisliitto ry:n ja Suomen Reserviupseeriliitto ry:n jäsenet kilpailuissa, harjoituksissa ja näihin välittömästi liittyvillä matkoilla sekä kotimaassa että muissa Pohjoismaissa. Sisältää sekä tapaturma- että vastuuvakuutuksen. Jotta henkilöt ovat tämän vakuutuksen piirissä, tulee osallistujat olla etukäteen kirjattuna ennen tapahtuman alkua.

Tapaturmavakuutuksen korvaussummat: Hoitokorvaus 5 000 euroa, haittakorvaus 10 000 euroa ja kuolinkorvaus 5 000 euroa.

Vastuuvakuutuksen korvaussummat
Vahinkotapahtuman perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärä on henkilövahingoissa 500 000 euroa ja esinevahingoissa 250 000 euroa. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahinkotapauksessa on 100 euroa.

Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus. Vahinkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettava jäsennumero.

Vahinkoilmoitus tehdään tästä linkistä. Vakuutusnumero on 16-730-142-6.

Ammunnan kokeilun kattava vakuutus (Pohjola Vakuutus)

Vakuutettuina ovat Reserviläisliiton, Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton, niiden piirijärjestön tai paikallisyhdistyksen järjestämissä tapahtumissa ammuntaa kokeilevat henkilöt, jotka eivät ole Reserviläisliiton jäseniä tai joilla ei ole SAL:n lisenssivakuutusta. Vakuutus on voimassa Suomessa järjestetyissä tapahtumissa.

Tapaturmavakuutuksen korvaussummat ovat hoitokorvaus 5 000 euroa, haittakorvaus 10 000 euroa ja kuolinkorvaus 5 000 euroa.

Vastuuvakuutuksen enimmäiskorvausmäärä per vahinko on henkilövahingoissa 500 000 euroa ja esinevahingoissa 250 000 euroa. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahinkotapauksessa on 100 euroa.

Vakuutus kattaa vakuutusehtojen mukaisesti sen henkilökohtaisen vahingonkorvausvelvollisuuden, johon ammunnan kokeilija voi joutua ulkopuoliselle aiheutetusta henkilö- ja esinevahingosta. Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta ammunnan kokeilija on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus.

Vahinkoilmoitus tehdään tästä linkistä. Vakuutusnumero on 16-737-326-0