Skip to content

Tehtävämme

Tarkoituksemme ja perustehtävämme on määritelty liiton sääntöjen toisessa pykälässä seuraavasti:

Liitto on siihen liittyneiden maanpuolustusyhdistysten ja niiden jäsenten muodostama keskusjärjestö. Sen tehtävänä on toimia jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa, antaa maanpuolustuskoulutusta, järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaisia kilpailuja ja retkeilyjä sekä harjoittaa julkaisu- ja luvallista liiketoimintaa.

Tutustu sääntöihimme Tutustu toimintasuunnitelmamme

RES strategia 2024-2026

  • Maanpuolustustahdon ja -valmiuden ylläpitäminen
  • Vapaaehtoisen maanpuolustuksen keskeinen ja tunnettu vaikuttaja
  • Jäsenyhdistysten toiminnan edistäminen
  • Jäsenistön aktivointi ja jäsenmäärän kasvu
  • Talouden tasapaino, osaava henkilöstö ja ketterä hallinto

Liittomme arvot

Isänmaallisuus

Kannamme vastuumme Suomen maanpuolustuksesta tänään ja tulevaisuudessa. Nojaamme menneiden sukupolvien työhön maamme rakentajina ja kehittäjinä ja teemme tähän liittyen työtä korkean maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi huomispäivän Suomessa.

Yhdenvertaisuus

Korostamme kaikessa toiminnassamme jokaisen jäsenemme yhdenvertaista asemaa osana koko kansan maanpuolustusjärjestelmää.

Luotettavuus

Olemme luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Uskottavuus

Olemme uskottava järjestö. Uskottavuus perustuu osaamiseen, jota kehitämme jatkuvasti kaikilla toiminnan tasoilla.