Skip to content

Liiton tehtävä

Reserviläisliiton tarkoitus ja perustehtävät on määritelty liiton sääntöjen toisessa pykälässä seuraavasti:

Liitto on siihen liittyneiden maanpuolustusyhdistysten ja niiden jäsenten muodostama keskusjärjestö. Liiton tehtävänä on toimia jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa, antaa maanpuolustuskoulutusta, järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaisia kilpailuja ja retkeilyjä sekä harjoittaa julkaisu- ja luvallista liiketoimintaa.

Tutustu liiton sääntöihin

RES 2020  -strategia

  • Liitto on yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan Suomen tärkein maanpuolustusjärjestö
  • Liiton tunnettuus on merkittävästi suurempi kuin nyt
  • Liiton jäsenmäärä on nykyistä merkittävästi suurempi
  • Liitto on nykyistä kiinteämpi kokonaisuus, jossa liitto, piirit ja yhdistykset tuntevat olevansa osa samaa organisaatiota
  • Liitto on taloudellisesti vakaa järjestö
  • Liitolla on toimintansa turvaamiseksi käytettävissä riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö, asianmukaiset toimitilat ja tehtäviinsä sitoutunut toimiva hallinto

Liiton arvot

Isänmaallisuus

Reserviläisliitto kantaa oman vastuunsa Suomen maanpuolustuksesta tänään ja tulevaisuudessa. Liitto nojaa tässä työssä menneiden sukupolvien työhön maamme rakentajina ja kehittäjinä sekä tekee tähän liittyen työtä korkean maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi huomispäivän Suomessa.

Samanarvoisuus

Reserviläisliitto korostaa kaikessa toiminnassaan jokaisen jäsenensä samanarvoista asemaa osana koko kansan maanpuolustusjärjestelmää.

Luotettavuus

Reserviläisliitto on luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Uskottavuus

Reserviläisliitto on uskottava järjestö. Uskottavuus perustuu osaamiseen, jota kehitetään jatkuvasti kaikilla toiminnan tasoilla.