Skip to content

Tehtävämme

Tarkoituksemme ja perustehtävämme on määritelty liiton sääntöjen toisessa pykälässä seuraavasti:

Liitto on siihen liittyneiden maanpuolustusyhdistysten ja niiden jäsenten muodostama keskusjärjestö. Sen tehtävänä on toimia jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä toimintaa, antaa maanpuolustuskoulutusta, järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaisia kilpailuja ja retkeilyjä sekä harjoittaa julkaisu- ja luvallista liiketoimintaa.

Tutustu sääntöihimme Tutustu toimintasuunnitelmaan

RES 2020  -strategia

  • Liitto on yhteiskunnalliselta vaikuttavuudeltaan Suomen tärkein maanpuolustusjärjestö
  • Liiton tunnettuus on merkittävästi suurempi kuin nyt
  • Liiton jäsenmäärä on nykyistä merkittävästi suurempi
  • Liitto on nykyistä kiinteämpi kokonaisuus, jossa liitto, piirit ja yhdistykset tuntevat olevansa osa samaa organisaatiota
  • Liitto on taloudellisesti vakaa järjestö
  • Liitolla on toimintansa turvaamiseksi käytettävissä riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö, asianmukaiset toimitilat ja tehtäviinsä sitoutunut toimiva hallinto

Liittomme arvot

Isänmaallisuus

Kannamme vastuumme Suomen maanpuolustuksesta tänään ja tulevaisuudessa. Nojaamme menneiden sukupolvien työhön maamme rakentajina ja kehittäjinä ja teemme tähän liittyen työtä korkean maanpuolustustahdon ylläpitämiseksi huomispäivän Suomessa.

Samanarvoisuus

Korostamme kaikessa toiminnassamme jokaisen jäsenemme samanarvoista asemaa osana koko kansan maanpuolustusjärjestelmää.

Luotettavuus

Olemme luotettava yhteistyökumppani, jonka toiminta perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Uskottavuus

Olemme uskottava järjestö. Uskottavuus perustuu osaamiseen, jota kehitämme jatkuvasti kaikilla toiminnan tasoilla.