Skip to content

Reserviläistoimintaa kautta Suomen

Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, jolla on merkittävä rooli maamme puolustusjärjestelmässä. Tärkeimmät tehtävämme ovat suomalaisten maanpuolustustahdon ylläpitäminen sekä reserviläisten kenttäkelpoisuuden edistäminen.

Yleisimpiä toimintamuotojamme ovat ammunta, maastotoiminta, liikunta ja urheilu sekä monipuolinen koulutustoiminta. Yli puolet jäsenistämme on mukana toiminnassa säännöllisesti tai vähintään satunnaisesti.

Reserviläisliitto tunnetaan parhaiten kunniavartioista, seppeleenlaskuista ja maanpuolustusjuhlista, joita järjestämme eri puolilla maata erityisesti kansallisina juhlapyhinä.  Olemme myös mukana tukemassa sotiemme veteraaneja.

Katso tapahtumakalenteri Liity jäseneksi

Toimintamuodot

Ammunta

Ammunta on suosituin ja laajin reserviläistoiminnan muoto. Siihen kuuluu laaja kirjo erilaisia aseita ja ampumalajeja alkaen ilma-aseammunnasta ja päätyen sovellettuun reserviläisammuntaan sotilaskaliberiaseilla. Vasta-alkajille on tarjolla koulutusta ja laina-aseita.

Useimmat paikallisyhdistykset järjestävät ammuntoja joko omilla radoillaan tai varaavat ampumavuoroja jäsenilleen paikallisilta radoilta. Ammuntaan liittyy laaja kilpailutoiminta maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Vuosittain liiton puitteissa ammutaan yli kolme miljoonaa laukausta.

Ammunnassa järjestetään eritasoista koulutusta, joka kattaa niin aloittelijat kuin ammuntaa jo pidempään harrastaneetkin. Osan koulutuksesta järjestää Reserviläisurheiluliitto ry, joka vastaa myös valtakunnantason kilpailutoiminnan järjestelyistä. Monissa yhdistyksissä ja piireissä on aseita, ratoja ja kouluttajia, joiden avulla ammuntaharrastus on helppo aloittaa.

Enemmän ammuntaa harjoittavat hankkivat yleensä Reserviläisliiton ampumaturvan, joka oikeuttaa osallistumaan kaikkeen ampumatoimintaa ja sisältää tarvittavan vakuutusturvan.

Maastotoiminta

Suomalaiset sotilaat ovat kuuluisia paitsi hyvästä ammuntataidostaan myös kyvystään liikkua ja elää luonnossa kaikkina vuodenaikoina. Monenlaisten maastotaitojen harjoittelu ja ylläpito onkin aina ollut yksi reserviläistoiminnan peruspilareista. Erä- ja vaellustaitojen harjoittelu on merkittävä osa Reserviläisliiton toimintaa.

Liiton paikallisyhdistykset järjestävät paljon maastossa tapahtuvaa toimintaa ja maastotaitoja edistävää koulutusta. Erityisen suosittuja ovat maastovaellukset, joihin usein liittyy telttayöpyminen. Vaelluksilla kokeneemmat konkarit auttavat ja ohjaavat vasta-alkajia.

Maastotaitojaan voi mitata valtakunnallisilla syys- ja talvijotoksilla, jotka ovat erittäin suosittuja. Niiden järjestelyistä vastaa Reserviläisurheiluliitto ry joka on maanpuolustusjärjestöjen yhteinen, valtakunnallista urheilu- ja liikuntatoimintaa toteuttava yhteisö.

 

Liikunta

Hyvä fyysinen kunto on tärkeää paitsi kansalaisten hyvinvoinnin myös reservimme toimintakyvyn kannalta. Niinpä liikunta ja urheilu ovat aina olleet keskeisiä reserviläistoiminnan muotoja. Lajeina ovat sotilastaitoja edistävät lajit kuten hiihto, juoksu, suunnistus ja marssit. Lisäksi järjestetään koko perheelle tarkoitettua perheliikuntaa.

Liikunnan voi aloittaa omassa yhdistyksessä. Kunnon ja taitojen karttuessa voi osallistua vaikkapa piiri- ja liittotason laajaan kilpailutoimintaan. Sen järjestelyistä vastaa Reserviläisurheiluliitto ry, joka on maanpuolustusjärjestöjen yhteinen valtakunnallista urheilu- ja liikuntatoimintaa toteuttava yhteisö.

Reserviläisurheiluliiton kilpailut ja muut tapahtumat on tarkoitettu kaikille jäsenille ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta. Ikään perustuvalla sarjajaolla varmistetaan kaikkien mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan.

Maanpuolustustahdon ylläpitäminen

Suomalaisten korkea maanpuolustustahto on puolustuskykymme kulmakivi. Sen ylläpidosta vastaavat osaltaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevät järjestöt. Suomen suurimpana maanpuolustusjärjestönä Reserviläisliitolla on tässä työssä tärkeä rooli.

Maanpuolustustahtoa ylläpitävä toiminta on Reserviläisliiton yleisin toimintamuoto. Käytännössä tämä tarkoittaa maanpuolustusjuhlia ja muita aatteellisia tilaisuuksia, kunniavartioita ja seppeleenlaskuja sekä paraateja ja marsseja.

Myös tiedottaminen on tärkeää. Tietoa maanpuolustuksesta ja Puolustusvoimista jaetaan niin jäsenistölle kuin muille kansalaisillekin julkaisemalla kirjoituksia lehdissä, Internetissä ja sosiaalisen median kanavissa, pitämällä tiedotustilaisuuksia sekä osallistumalla messu- ja muihin yleisötilaisuuksiin.

Erityisen tärkeä rooli tässä työssä on liiton jäsenlehdellä Reserviläisellä, joka on Suomen suurin maanpuolustuslehti.

Veteraaniperinteen vaaliminen

Sotiemme veteraaneja elää keskuudessamme vielä noin 10.000. Ikääntymisen johdosta monet veteraanit tarvitsevat apua arjen askareissa. Lisäksi tukea tarvitsevat myös veteraaniyhteisöt.

Valtaosa Reserviläisliiton jäsenyhdistyksistä on aktiivisesti mukana veteraanityössä. Yleisin toimintamuoto on valtakunnalliseen veteraanikeräykseen osallistuminen. Reserviläiset järjestävät myös omia keräystapahtumiaan sekä tukevat varusmiesten suorittamaa keräystoimintaa. Kerätyillä varoilla tuetaan puutteenalaisia sotiemme veteraaneja ja heidän lähiomaisiaan.

Myös veteraaniyhteisöjen toiminnan tukeminen on laajaa. Useita Reserviläisliiton aktiivijäseniä toimii järjestötehtävissä paikallisissa veteraaniyhteisöissä. Monilla paikkakunnilla veteraanijärjestöjen toimintaa hoitavatkin käytännössä reserviläiset.

Myös veteraaniperinteiden vaaliminen on tärkeä toimintamuoto, johon osallistutaan maan laajuisesti. Reserviläisliitto kuuluu jäsenenä Tammenlehvän Perinneliittoon, joka vastaa perinnetyöstä valtakunnantasolla. Paikallistasolla Reserviläisliiton jäsenyhdistykset vaalivat veteraaniperinteitä esimerkiksi osallistumalla ja järjestämällä tilaisuuksia sekä keräämällä ja säilyttämällä perinneaineistoa.

Naisten toiminta

Naisia Reserviläisliiton jäsenistä on noin kuusi prosenttia. Heistä valtaosa ei ole suorittanut naisille tarkoitettua vapaaehtoista varusmiespalvelusta. He voivat tästä huolimatta osallistua yhteiseen toimintaan.

Naisille  järjestetään myös omaa odotustenmukaista toimintaa ja koulutuspäiviä. Liiton hallituksessa on kolme naisten mandaattipaikkaa ja liittotasolla naisten toimintaa suunnittelee lisäksi naistyöryhmä.

Naisten määrän kasvu vaikuttaa vääjäämättä myös yhdistysten toimintaan. Yhdistystasolla naisjäsenet ovat itse vastuussa heitä kiinnostavan toiminnan kehittämisestä.

 

Tule mukaan Reserviläisliittoon

Jäsenmaksulla (25–60 €/vuosi) pääset mukaan monipuoliseen toimintaamme omassa paikallisyhdistyksessäsi.

Tule mukaan jäseneksi