Skip to content

Verksamhetsskydd-medlemsgrupp år 2024

En medlem har möjlighet att ansluta sig till en medlemsgrupp för skytteutövare. Priset för den innevarande säsongen är 30 euro. Medlemmen får då Verksamhetsskydd för sin skyttehobby samt skräddarsydda särskilda medlemsförmåner från våra samarbetspartner.

Om du behöver Verksamhetsskydd-medlemskap för säsongen 2024, betala den frivilliga avgiften på 30 euro för Verksamhetsskydd. Använd samma konto- och referensnummer för betalningen som du använde när du betalade den normala medlemsavgiften. Du hittar betalningsuppgifterna på din faktura för medlemsavgiften.

När du har betalat avgiften för Verksamhetsskydd, träder Verksamhetsskydd-medlemskapet genast i kraft. Du ser ditt Verksamhetsskydd-medlemskap i det elektroniska medlemssystemet, där det registreras med en liten fördröjning. Betalningsdagen registreras inte i det elektroniska systemet. Verksamhetsskydd-medlemmar får i mars medlemskortet i plast för säsongen 2024 per post.

Du får också Verksamhetsskydd-kortet och medlemsförmånerna till den elektroniska MagMa-plånboken. Anvisningar om nedladdning av MagMa-plånboken hittar du här (på finska). Nedladdningslänken skickas till det telefonnummer som finns i Försvarsregistret.

Obs! Om du helt avslutar ditt medlemskap i Reservistförbundet, observera att ditt Verksamhetsskydd-medlemskap upphör samtidigt (om du har ett sådant).

Medlemsförmåner för Verksamhetsskydd-medlemsgruppen år 2024

Medlemmen får verksamhetsskydd för sin skyttehobby.
Medlemskap i denna medlemsgrupp ger rätt att delta i Reservistförbundets,
Reservisternas idrottsförbunds, Finlands Reservofficersförbunds,
Försvarsgillenas förbunds och Finlands fredsbevarares förbunds
tävlingar och andra evenemang på förbunds-, krets- och föreningsnivå, där
skytte har en central roll samt i Försvarsmaktens eller andra
aktörers gemensamma evenemang där verksamhetsskydd för
skytteutövande krävs. Medlemskapet ger rätt att delta i övningar i
Sportskytteförbundets medlemsföreningar, föreningens interna
tävlingsverksamhet och tävlingar mellan två olika föreningar inom
ramarna för föreningarnas regler och banbestämmelser. Medlemskapet ger också rätt att delta i IDPA-skytte och andra funktionella skyttegrenar samt i tävlingar som ordnas av Finlands veteranskyttar.

Du hittar mer information om Verksamhetsskyddet här.

Medlemmar i denna medlemsgrupp får också betydande medlemsförmåner med anknytning till skyttehobbyn.

Ett av företagen som beviljar medlemsförmåner är Brownells, som har ett mycket brett urval av produktgrupper inom vapensektorn. Brownells är verksamt i Finland via en webbutik och har stora lager i USA och Tyskland.

Även nordiska sportbutikkedjan XXL erbjuder specialförmåner för Reservistförbundets Verksamhetsskydd-medlemmar i form av skräddarsydda reapriser varannan månad. Förmånen gäller i butikerna i hela landet.

Den tredje aktören som erbjuder förmåner är Iron Point Finland, som är en specialaffär med fokus på taktiskt och funktionellt skytte. Företaget har mycket utrustning och tillbehör med anknytning till SRA.

Den fjärde aktören som erbjuder förmåner är Valostore.

De som anslutit sig till den nya medlemsgruppen får Verksamhetsskydd 2024-medlemskortet per post, så att de kan påvisa att verksamhetsskyddet för skytteutövande är i kraft. Innan korten postas får medlemmarna en nedladdningslänk till den elektroniska MagMa-plånboken, där Verksamhetsskydd 2024-mobilkortet kan laddas ned. Vi informerar om de senaste medlemsförmånerna i ett nyhetsbrev som skickas per e-post och i förmånsmeddelanden.