Skip to content

Liitto on jäsenistöään varten

Toimintaympäristömme on viime vuosina muuttunut todella nopeasti. Ensin tuli korona ja sitten Venäjän tuhoamissota Ukrainassa. Monet suomalaiset rupesivat pohtimaan omaa panostaan Suomen kokonaisturvallisuuden ja maanpuolustuksen eteen, ja näin ollen kiinnostus reserviläistoimintaa kohtaan onkin nyt historiallisen korkealla.

Reserviläisliiton tehtävänä on huolehtia siitä, että paikalliset reserviläispiirit ja -yhdistykset pystyvät tarjoamaan monipuolista ja mielekästä toimintaa jäsenilleen. Haluan nostaa keskiöön ampumaharrastuksen turvaamisen. Suhteet yhteiskunnan muihin toimijoihin tulee olla tiiviit ja edunvalvonta aktiivista. Liiton tärkeänä tehtävänä on viestittää reserviläisen koulutuspoluista ja erilaisista kouluttautumismahdollisuuksista jäsenistölleen.

Tiedottamisen ja viestinnän rooli tässä ajassa on äärimmäisen tärkeä. Haluan olla kehittämässä liittoa aktiiviseksi vuoropuhujaksi, jossa kentän ääni korostuu. Liiton vahvuutena on faktapohjaisten asiantuntijalausuntojen antaminen ja näin tulee olla jatkossakin.

Kaiken perustana on se, että liitto on jäseniään varten eikä toisinpäin. Viime vuosina olemme menneet hyvään suuntaan, ja haluan pitää laivan samalla kurssilla. Reserviläisliiton pitää olla lähellä ihmistä.

Kari Salminen, puheenjohtaja
p. 040 096 8974
kari.salminen@reservilaisliitto.fi
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki