Skip to content

Landskampsmarsch 2024

Finlands Reservofficersförbund utmanade i maj 2021 Reservistförbundet till en vänskaplig marschtävling i samma anda som landskampsmarschen mellan Finland och Sverige 1941. Målet var att få båda förbundens kretsar och föreningar med i utmaningskampanjen och således så många reservister som möjligt att marschera. Den mycket populära Landskampsmarschen ordnas i år redan för fjärde gången.

I Landskampsmarschens anda marscherar vi igen hela september, dvs. 1–30.9.2024.

Gå eller spring 10 kilometer

För en godkänd prestation i Landskampsmarschen krävs att man har genomfört en oavbruten marsch på 10 kilometer gående eller springande. Man kan själv välja den exakta tidpunkten, marschsällskapet och -platsen. Inga krav på packning eller annan utrustning ställs på marschen. Alla är välkomna att delta i marschen. Målet med marschutmaningen är framför allt att påminna reservisterna om vikten av att upprätthålla den fysiska funktionsförmågan.

När man har genomfört en minst 10 kilometer lång marsch, kan man anteckna sitt resultat på en elektronisk blankett. Med samma blankett kan man också beställa Landskampsmarschens velcro-märke. Intäkterna från märket styrs till förmån för ett välgörenhetsobjekt. Information om det exakta välgörenhetsobjektet ges senare.

Alla deltagare som har genomfört en minst 10 kilometer lång marsch och antecknat sin prestation på blanketten deltar också i utlottningen av presentkort till Varusteleka samt Reservistförbundets och Finlands Reservofficersförbunds produktpriser.

Webbinarium om Landskampsmarschen

I september ordnas också ett temawebbinarium. Webbinariet är bara på finska. Mer information kommer i augusti.

Kretsarnas och föreningarnas prestationsbaserade understöd

Reservistförbundets kretsar och föreningar uppmuntras att aktivt delta i marschutmaningen med låg tröskel samt förmedla information om den till sina medlemmar och så långt det är möjligt organisera gemensamma marscher. Prestationsbaserade understöd delas ut till de mest aktiva kretsarna och föreningarna.

Reservistförbundet belönar de tre aktivaste reservistkretsarna utifrån procentandelar enligt följande:

1 500 euros understöd
2 300 euros understöd
3 200 euros understöd

Det finns två föreningsserier. De tre aktivaste föreningarna med färre än 150 medlemmar belönas enligt följande (utifrån procentandelar):

1 500 euros understöd
2 300 euros understöd
3 200 euros understöd

Föreningar med 150 eller fler medlemmar enligt följande (utifrån procentandelar):

1 500 euros understöd
2 300 euros understöd
3 200 euros understöd