Skip to content
7.2.2020

Yli neljä miljoonaa laukausta

tarkka-ampuja

Reserviläisliiton eri toimintamuotojen suosio on kasvussa. Liiton tuoreet tilastot näyttävät, että ammuntatoiminta on kasvanut jo neljä vuotta peräkkäin. Vuonna 2019 ammuttiin yhdistysten ja piirien toimintaraporttien mukaan ennätykselliset neljä miljoonaa laukausta. Kasvua edellisvuoteen verrattuna on jopa reilut 30 prosenttia. Kaikki yhdistykset eivät ole ilmoittaneet laukaisumääriään, joten kokonaismäärä on todellisuudessa vieläkin korkeampi.

Puolustusvoimien laukaisumäärä on vuosittain yli viisi miljoonaa, joten Reserviläisliiton ampumatoiminta on todella tärkeää reserviläisten ampumataidon ylläpidon kannalta. Lisäksi kertausharjoitusten vähäinen määrä tuo reserviläisiä mukaan ammuntojen piiriin.

Ampumataidon ylläpito vaatii jatkuvaa ja säännöllistä harjoittelua. Reserviläisliiton toimintaan pääsee helposti mukaan ja ampumaseuraksi jäsenmaksutaso on varsin edullinen, joten se on varmasti syynä sille, miksi ampumatoimintaamme osallistuu laaja joukko suomalaisia ympäri maata, toteaa Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola.

Erilaisia ampumatilaisuuksia järjestettiin viime vuonna yhteensä 8 400 ja niissä kirjattiin 70 000 osallistumiskertaa. Kuntoliikunta on myös tärkeä Reserviläisliiton toimintamuoto. Viime vuonna kuntoliikuntatilaisuuksia järjestettiin 5 500 ja niissä kirjattiin osallistumiskertoja 50 000.

Isänmaallisuus ja veteraanityö tärkeitä suomalaisille

Yleisölle näkyvin puoli Reserviläisliitosta ovat kunniavartiot sekä seppeleenlaskut kansallisina juhlapäivinä ja veteraanityö. Seppeleenlaskuja ja kunniavartioita järjestettiin viime vuonna yli tuhat ja niitä oli toteuttamassa useita tuhansia reserviläisiä ja muita jäseniä. Lisäksi monet reserviläiset tukivat Sotiemme Veteraanit -keräystä joko omalla keräystoiminnalla tai lähes koko maan alueella toteutetun varusmieskeräyksen tukijoukoissa.

Nämä yleisötilaisuudet tavoittavat isoja väkimääriä ja sosiaalisen median kautta myös paljon uusia sukupolvia. Maanpuolustustahto ja isänmaallisuus ovat korkealla tasolla ja tämä näkyy siinä, että toimintamme tavoittaa laajasti suomalaiset, toteaa puheenjohtaja Pohjola.

Reserviläisliittoon kuului vuoden 2019 lopulla 326 jäsenyhdistystä, joissa oli 38.162 henkilöjäsentä.

Liitteenä Reserviläisliiton toimintaluvut 2019 PowerPoint.

Reserviläisliiton toimintaluvut 2019