Skip to content
25.8.2023

Sinä olet osa Reservin koulutuksen kehittämissuunnitelmaa

 

Kuva: Ossi Hietala

Puolustusvoimilla, Maanpuolustuskoulutuksella sekä reserviläis- ja maanpuolustusjärjestöillä on yhteistyössä laadittu kehittämissuunnitelma reserviläispolkua varten. Jokainen varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanut on osa tätä suunnitelmaa. Asevelvollisuuden suorittamattomat voivat osallistua myös vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan. Osa suunnitelman keskeisistä kokonaisuuksista on kuulunut reserviläisyhdistysten toimintaan jo pitkään, mutta mukana on myös uusia avauksia. Kehittyvä kansainvälinen toiminta tuo jatkossa uusia ulottuvuuksia, joiden suunnittelu ja jalkauttaminen tulee ajankohtaiseksi lähivuosina.

Keskeiset reserviläistä koskevat tehtävät voidaan kiteyttää seuraavasti:

1. MPK:n rooli Puolustusvoimien operatiivisena kumppanina
2. reserviläisten rekrytointi ja osaamisen hyödyntäminen
3. toimintakyvyn kehittäminen maanpuolustustahtoa unohtamatta

Reserviläisenä Sinulla on osaltasi merkitystä kokonaisuuden eteenpäin viemiseksi. Osa tehtävistä on konkretisoitunut koulutus- ja harjoitustoiminnassa, jossa reserviläiskouluttajien panos on merkittävä. Reserviläisten osaamiseen luotetaan ja vastuuta annetaan aiempaa enemmän. Esimerkkinä Reservin voima -dokumentti (katso tästä), joka havainnollistaa reserviläisten merkitystä maanpuolustuksessa.

Reserviläisjärjestöillä ja sen yhdistyksillä on oma tehtävänsä rekrytoida ja opastaa jäseniään hakeutumaan koulutukseen. MPK:n valmiuspäälliköiden tehtävänä on tuntea alueensa vapaaehtoistoimijat ja esittää heitä reserviläiskouluttajiksi. Tehtäviin kuuluu kiinteä yhteistyö reserviläisyhdistysten ja niiden jäsenten kanssa. Miten tämä velvoite on toteutunut, sitä selvitetään piireille ja yhdistyksille suunnatulla kyselyllä.

Reserviläisliitto ja sen aktiivijäsenet ovat osallistuneet erityisesti MPK:n kouluttajakoulutuksen ja naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen johtavan koulutusohjelman kehittämiseen. Olisi toivottavaa, että yhä useampi yhdistyksen jäsen tulisi mukaan kyseiseen toimintaan myös mentoroimalla nuorempia kouluttajia. Nämä ovat keskeisiä Puolustusvoimien esittämiä tarpeita, joihin tulisi kyetä osaltamme vastaamaan.

Reserviläisten ampumataidon ylläpito ja kehittäminen on keskeinen osa Reservin koulutuksen kehittämissuunnitelmaa. Tämä on konkretisoitumassa käytännön toimenpiteiksi uudessa hallitusohjelmassa, jossa on linjattu painopisteeksi toiminnallisten ja kivääriratojen kehittäminen. Tämä edellyttää kiinteää yhteistyötä eri organisaatioiden kesken myös henkilötasolla, jotta asetettuun tavoitteeseen päästään. Toiminnalliset ammunnat parantavat merkittävästi sotilaan suorituskykyä.

Yhdistykset ovat aktiivisesti osallistuneet tai järjestäneet fyysiseen toimintakykyyn liittyviä tapahtumia joko yksin tai yhdessä MPK:n kanssa. Jäseniä kannustetaan jatkossakin osallistumaan eri organisaatioiden järjestämiin tapahtumiin tai pitämään omatoimisesti yllä suorituskykyään. Puolustusvoimat on määritellyt tehtäväkohtaiset fyysisen toimintakyvyn vaatimukset. Näiden lisäksi on mahdollista tehdä kenttäkelpoisuussuoritteet (marssi, suunnistus ja ammunnat). Näistä on mahdollista saada myös rinnasteinen kertausharjoituspäivä, mikäli tapahtuma on suoritettu MPK:n kurssina.

Ole siis aktiivinen ja testauta toimintakykysi tai lisää osaamistasi. Voit olla myös yhteydessä omaan reserviläispiiriisi tai paikallisyhdistykseen tai alueesi MPK:n toimijoihin.