Skip to content
17.6.2024

Reserviläisliitto huolissaan valtiovarainministeriön kannanotosta

Valtiovarainministeriö on ottanut keväällä kielteisen kannan koskien reserviläisvarusteiden verovähennysoikeutta. Asia nousi uudestaan esille viime viikonloppuna, kun Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraaliluutnantti Mikko Heiskanen toi mediassa esille verovähennysoikeuden tarpeellisuuden.

Reserviläisliitto pitää huolestuttavana valtiovarainministeriön keväistä kannanottoa.

Meillä on poikkeuksellisen iso reservin vahvuus suhteutettuna väkilukuun, kun koulutettua reserviä on lähes 900 000. Olisi koko yhteiskunnan etu, jos reserviläiset saisivat itse hankkia varusteita verovähennyksellä. Näin ollen ne olisivat henkilölle täysin sopivia ja henkilöllä olisi käyttötuntumaa tosipaikan tullen. Kuten kenraaliluutnantti Heiskanen viikonloppuna totesi, varusteita on kyllä saatavissa Puolustusvoimien toimesta, mutta varusteiden taso on kuitenkin kirjava, huomauttaa Reserviläisliiton puheenjohtaja Kari Salminen.

Yhtenä esiin nostettuna huolena on ballististen eli sirpalesuojalevyjen riittävyys uusimpiin taistelijan kantolaitteisiin asennettaviksi. Lisäksi oikeankokoinen kypärä on äärimmäisen tärkeä taistelijan hengissä pysymisen kannalta.

Orpon hallitusohjelmassa on kirjaus, että selvitetään sotilaskäyttöön soveltuvien varusteiden, tarvikkeiden ja aseiden verovähennysoikeuden luomista, siltä osin kuin ne soveltuvat kriisiajan käyttöön ja ovat yhteensopivia Puolustusvoimien tai MPK:n järjestämän maanpuolustuskoulutuksen vaatimusten kanssa. Reserviläisliitto on esittänyt verovähennysoikeutta jo ennen eduskuntavaaleja ja pitää tätä todella tärkeänä hallitusohjelmakirjauksena tässä maailmapoliittisessa tilanteessa.

Monet reserviläiset tekevät ilmaiseksi pyyteetöntä työtä ja maksavat kaiken itse. Koemme erittäin tärkeänä, että valtio subventoisi verovähennyksen avulla tätä tärkeää harrastusta, jolla on isosti vaikutuksia kansalaisten maanpuolustustahtoon ja yleisesti maanpuolustukseen sekä varautumiseen pahan päivän varalle. Varmasti on löydettävissä oikeanlainen verovähennystapa, joka hyödyttää koulutettua reserviä. Itse koen, että kyse on vain tahdosta eli siitä, halutaanko meillä tukea tällä tavalla reserviläistoimintaa ja maanpuolustusta, päättää puheenjohtaja Salminen.