Skip to content
8.12.2023

Puheenjohtajalta: Liiton kulunut ja tuleva vuosi

Hyvät Reserviläisliiton jäsenet sekä yhteistyökumppanit!

Puheenjohtajakauteni ensimmäinen vuosi on lopuillaan. Kulunut vuosi on ollut kiireinen ja opettavainen monellakin tavalla. Venäjän oikeudeton ja raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan sekä länsimaiden loputon uhkailu herätti suomalaiset reserviläiset liittymään maanpuolustusjärjestöihin. Monilla on huoli omasta osaamisestaan ja läheisten turvallisuudesta, ja he ovat halunneet saada lisää koulutusta ja tietoa vallitsevasta tilanteesta. Reserviläisliiton jäsenkasvu on tänäkin vuonna ollut vahvaa, ja uusia jäseniä on tullut vuoden aikana reilut 5 000. Erityisesti olen iloinen siitä, että suurimpana ryhmänä ovat aktivoituneet miehistöön kuuluvat reserviläiset.

Kantokykyämme on koeteltu ja ”vanhojen” kentän toimijoiden resurssit on viety äärimmilleen, jotta uudet jäsenet saadaan toimintaan tehokkaasti mukaan. Koulutusmuodoista kysytyin on ammunta väheksymättä liikuntaa, kerhoiltoja ja perinnetyötä. Tästä syystä liitto on jakanut tänä vuonna yhdistyksille ja piireille merkittävästi ase- ja patruunatukea. Tämä tukimuoto jatkuu vielä vuonna 2024. Lisäksi pidämme projektituen määrän korotettuna myös ensi vuonna yhdistysten toiminnan tukemiseksi.

Edellisten vuosien tapaan olemme jatkaneet erittäin aktiivista edunvalvontatyötä sekä yhteistyökumppaneiden tapaamisia ja keskinäistä tiedonvaihtoa. On äärettömän tärkeää, että tässä vallitsevassa maailmantilanteessa olemme saaneet luotua kaikki tarpeelliset kontaktit parlamentaariselle puolelle ja viranomaistahoihin eri hallintokunnissa sekä Puolustusvoimiin ja veljes- ja sisarjärjestöihin. Reaaliaikainen tiedonvaihto on tässä avainasemassa.

Vuoden 2024 painopisteet

Vuonna 2024 liiton toimintaa tullaan kehittämään toki perinteisistä ja jo hyviksi todetuista toimintatavoista kiinni pitäen. Ase- ja ampumakoulutus tulee olemaan myös ensi vuonna yksi toiminnan painopisteistä. Säätiörahoituksella tuettuna toivon, että mahdollisimman moni jäsenistämme kävisi ylläpitämässä ampumataitoaan sekä kertaamassa turvallista aseenkäsittelyä. Pidän sitä lähes jokamiehen oikeutena. Reserviläisten omaehtoisella harjoittelulla ja ampumataidolla on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä se tukee meidän kokonaisturvallisuuttamme ja maanpuolustustahtoamme.

Toinen ensi vuoden painopiste on viestintä. Ulkoisen viestinnän tarkoituksena on pitää yhteiskunnan eri tasot ja päättäjät mahdollisimman hyvin tietoisina tekemisistämme sekä ottaa kantaa kulloinkin vallitsevaan tilanteeseen mahdollisimman faktapohjaisesti ja omia näkemyksiämme vastaavalla tavalla. Pyrkimyksenämme on olla mukana kehittämässä avointa ja kantaaottavaa asiallista tiedotusta vapaaehtoisen maanpuolustuskentän näkymistä. Liitto tehostaa myös sisäistä viestintää tulevana vuonna, ja tuotamme luottamushenkilöille kohdennettua laadukasta, tehokasta sekä luotettavaa tiedotusta.

Lisäksi yhä keskeisemmässä roolissa esiintyy kansainvälinen toiminta. Erittäin merkittävää on, että Reserviläisliitto aloittaa kansainvälisen reservin aliupseerien kattojärjestö Confédération Interalliée des Sous-Officiers de Réserve (CISOR) puheenjohtajuuden lokakuussa 2024. CISOR:ssa on mukana 14 jäsenmaata, joista lähes kaikki on Naton jäsenmaita. CISOR:n puheenjohtajuuden myötä suomalaisille reserviläisille avautuu uusia toiminnan mahdollisuuksia kansainvälisellä kentällä. Muita kansainvälisen reserviläistoiminnan muotoja ovat Kalottitapaamiset ja Viron kanssa tehtävä kahdenvälinen yhteistyö.

Turvallisuus ja sen tekeminen kuuluu kaikille

Elämme merkillisiä aikoja, ja yhteiskuntaamme yritetään horjuttaa monin eri keinoin, kuten hybridivaikuttamisen kautta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt myös informaatiovaikuttamista. Vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi väärien tai harhaanjohtavien tietojen levittäminen ja painostaminen sekä sinänsä oikean tiedon tarkoitushakuinen käyttö.

Osaava reserviläinen on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamallin, kokonaisturvallisuuden, kivijalka. Huolehtimalla omasta ja läheistemme turvallisuudesta parannamme koko yhteiskunnan turvallisuutta. Siten jokainen meistä on velvollinen myös tarkkailemaan yhteiskunnan eri toimintoja kulkiessaan ja harkitsemaan, onko kaikki hyvin. Uskon, että infraamme tullaan horjuttamaan myös yhteiskuntamme sisältä käsin.

Turvallisuus on jokaisen suomalaisen perusoikeus, ja tahdomme turvata Suomen, jossa jokainen pysyy mukana ja naapuria autetaan hädässä. Turvallisuuden tekevät ihmiset, reserviläiset. Te olette tässä avainasemassa.

Toivotan Teille kaikille lämmintä joulun aikaa!

Kari Salminen
Reserviläisliiton puheenjohtaja