Skip to content
13.10.2020

Korona huomioitava puolustussuunnittelussa

Eduskunnan kuultavana tänään ollut Reserviläisliitto muistuttaa, että Suomen sotilaallinen toimintaympäristö on muuttunut aiempaa epävakaammaksi ja on osin muutenkin muutoksessa. Varapuheenjohtaja Ismo Nöjdin mukaan erityisesti sotilaallisen aktiivisuuden kasvu arktisella alueella on huomioitava.

Vaikka Suomeen ei kohdistu suoranaista sotilaallista uhkaa, on sotilaallinen toimin-taympäristömme muuttunut aiempaa epävakaammaksi samalla kun arktisen alueen sotilasstrateginen merkitys on kasvanut. Erityisesti Venäjä rakentaa alueelle sotilaallista lisäkapasiteettia, joka myös meidän on puolustuspoliittisessa suunnittelussamme huomioitava.

Reserviläisliitto kiinnittää lausunnossaan huomiota myös koronaepidemiaan, joka on varapuheenjohtaja Nöjdin mukaan otettava huomioon erityisesti huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden järjestelyissä.

COVID-19 pandemia puolestaan saattaa lisätä yhteiskunnallista epävakautta niin Euroopassa kuin globaalissakin mittakaavassa, millä voi myös olla omat turvallisuusvaikutuksensa ja, joka tulee ottaa huomioon kansallisessa varautumisessamme.

Reserviläisliitto on tyytyväinen siihen, että puolustusbudjetissa on sovitulla tavalla mukana HX- ja Laivue 2020 -hankkeiden vaatima, merkittävä lisärahoitus. Nöjdin mukaan tämä lisää Suomen puolustuksen uskottavuutta.

Reserviläisliitto on erittäin tyytyväinen siihen, että molemmat hankinnat kyetään toteuttamaan suunnitellusti nykyisessä, koronakriisin heikentämässä, valtion taloudellisessa tilanteessa. Tämä kertoo ja on vahva signaali siitä, että Suomi pitää kiinni vahvasta puolustuksestaan kaikissa olosuhteissa.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan kuulavana tänään ollut Reserviläisliitto korostaa myös riittävän kertausharjoituskoulutuksen tarvetta ja kannustaa Puolustusvoimien tulosyksiköitä kutsumaan budjettiesityksen mahdollistamalla tavalla kaavailtua enemmän reserviläisiä kertausharjoituksiin. Budjettiesityksessä on asetettu tavoitteeksi 19.300 reserviläisen kutsuminen kertaamaan vuonna 2021, joka on noin 7,2 prosenttia sodan ajan tehtäviin sijoitetuista reserviläisistä. Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 280.000 henkilöä, joista yli 96 prosenttia on reserviläisiä.

Reserviläisliiton lausunto valtion talousarvioesityksestä 2021 luettavissa täältä.