Skip to content
23.5.2024

Jo yli puoli miljoonaa laukausta

Tulta toukokuussa! -ammunnan haastekampanja on käynnissä toukokuun loppuun saakka. Vielä ehtii hyvin käymään ampumassa useammankin kerran.

Tulta toukokuussa! -haasteen tavoitteena on kannustaa jokainen reserviläinen käymään ampumaradalla. Paikallisia reserviupseeri- ja reserviläisyhdistyksiä kannustetaan järjestämään jäsenistölleen ampumatilaisuuksia. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton kesken.

Jo lähes 8 000 ampumasuoritusta ja yli 525 000 laukasta

Tulta toukokuussa! -kampanjaan oli 22.5. iltaan mennessä kirjattu jo lähes 7 796 ampumasuoritusta 526 624 laukausta. Viime vuonna koko kampanjan aikana ammuttiin noin 850 000 laukausta eli nyt on loppukirin paikka.

Reserviläisliiton jäsenet ovat olleet RUL:n jäseniä aktiivisempia ampumaradoilla. Ilmoitetuista ampumasuorituksista 77,1 % on RES:n ja 22,9 % RUL:n jäsenten ampumia.

Piiri- ja yhdistyskohtaiset erot aktiivisuudessa ovat isoja. RUL:n piireistä eniten suorituksia on Helsingin, Pohjois-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Kainuun piireistä.

RES:n puolella eniten ampumasuorituksia on kirjattu Helsingin Seudun, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Hämeen piireistä.

Palkintoja aktiivisimmille yhdistyksille ja piireille

Molemmat liitot palkitsevat kolme aktiivisinta piiriään prosenttiosuuksien mukaan suhteutettuna. Siis ratkaisevaa on, paljonko ampumasuorituksia on suhteessa piirin jäsenmäärään. Vastaavasti yhdistysten kohdalla palkitaan liitoittain kolme parasta yhdistystä kahdessa sarjassa (yli ja alle 150 jäsentä) rahapalkkioin.

Kaikkien haastetapahtumaan osallistuneiden kesken arvotaan lahjakortteja sekä liittojen tuotepalkintoja.

Tarkempaa tietoa palkinnoista löydät täältä.

Jokaista reserviläistä kannustetaan suorittamaan mahdollisimman monta, mutta vähintään yksi kymmenen laukauksen sarja toukokuun aikana. Jokaisesta päivästä, jolloin on ampunut vähintään kymmenen laukausta, saa suoritusmerkinnän oman yhdistyksensä kokonaissuoritusmäärään. Eko- ja ilma-aseilla suoritetut ammunnat lasketaan myös Tulta toukokuussa! -suorituksiin.

Ampumasuoritukset kirjataan sähköiselle lomakkeelle, joka löytyy täältä.

HUOM! Ampumasuoritukset on ilmoitettava viimeistään 4.6.

Teksti: Suomen Reserviupseeriliitto