Skip to content
12.6.2020

Hanke ampumaratojen ympäristölupien saamiseksi

Suomen Ampumaurheiluliitto, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen riistakeskus, Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat saaneet maa- ja metsätalousministeriöltä rahoituksen kolmevuotiselle ampumaratojen ympäristölupahankkeelle, jonka turvin ampumaratojen ympäristölupiin erikoistuneet asiantuntijat hoitavat ampumaratojen lupaprosesseja.

Nykyisen ympäristönsuojelulain voimassaoloaikana ampumaratojen ympäristölupaprosessit ovat vaikeuttaneet monien ratojen toimintaa. Useita ratoja on suljettu tai niiden toimintaa on merkittävästi rajoitettu. Pahimmillaan lupaprosessit ovat kestäneet lähes 20 vuotta ja kokonaiskustannukset ovat olleet kohtuuttomia. Valtaosassa tapauksista ongelmana on ollut se, ettei tarvittavaa tietoa ole ollut riittävästi luvan myöntämiseksi.

Viiden tahon yhteishankkeessa työskentelee kahdeksan henkilöä ja tavoitteena on laatia ympäristölupahakemukset vajaalle kolmannekselle maamme ampumaradoista. Helpoiten, nopeimmin ja edullisimmin prosessi sujuu, kun asiantuntijat pääsevät heti alussa mukaan lupaprosessiin, jolloin luvituskokonaisuus voidaan suunnitella etukäteen.

Miten palveluun pääsee mukaan?

Palvelu on tarkoitettu Suomen Ampumaurheiluliittoon, Suomen Metsästäjäliittoon, Reserviläisliittoon ja/tai Reserviupseeriliitoon kuuluvien seurojen sekä riistanhoitoyhdistysten ylläpitämille radoille. Hankkeen alussa tarkennetaan valtakunnallista tilannekuvaa ratojen osalta ja suunnitellaan, miten hankkeessa edetään eli mitkä ampumaradat valikoituvat mukaan.

Kun lupaprosessi aloitetaan, radalle tehdään ensimmäiseksi esiselvitys ja tutkimustarvearviointi. Mikäli tutkimustarvearvioinnin perusteella on tarpeen tehdä lisätutkimuksia, ovat ne useimmiten pinta- ja/tai pohjavesiselvityksiä. Tämän lisäksi arvioidaan tarvetta laatia meluselvitys.

Lupaprosessin kokonaiskustannuksia on vaikea arvioida. Kustannustehokkaimmin ympäristölupaprosessi hoidetaan, kun ammattilaiset vastaavat lupahakemuksen laatimisesta ja lupaprosessien läpiviemisestä. Ratojen toiminnanharjoittajat eli esimerkiksi reserviläisyhdistykset vastaavat edelleen lupaprosessissa mahdollisesti tarvittavista selvityksistä ja tutkimuksista, kuten meluselvityksistä, ja lupapäätöksen myötä mahdollisesti tarvittavien toimenpiteiden toteutuksesta.

Ammattimaisesti ja hyvin hoidettuna kustannukset saadaan minimoitua, onnistumisen todennäköisyys ja ympäristönsuojelullinen hyöty maksimoitua, vältetään turhat suojaus- tai puhdistuskustannukset sekä kulutetaan vähiten aikaa.

Täyttämällä linkistä avautuvan hakemuksen, teihin ollaan yhteydessä alkukartoitusta ja jatkotoimenpiteitä varten.

Linkkiin pääsee täältä.