Skip to content
3.3.2023

Uskottavaa ja kansallista puolustusta ylläpidettävä ja kehitettävä

Reserviläisliitto julkisti perinteisen vaaliohjelmansa viime viikon tiistaina 21.2. Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa pidetyssä tilaisuudessa. Vaaliohjelman pääteemat ja yksitoista alakohtaa ovat tärkeitä meidän reserviläistoiminnallemme, reservin koulutuksen kehittämiselle sekä turvallisemman ja kriisinkestävämmän yhteiskunnan turvaamiselle.

Syyskuussa 2021 julkaistussa puolustusselonteossa todetaan seuraavaa: ”Suomi pitää huolta uskottavasta kansallisesta puolustuksestaan ja sen riittävästä resursoinnista. Asevelvollisuus, koulutettu reservi, koko maan puolustaminen ja korkea maanpuolustustahto ovat Suomen puolustuksen perustana jatkossakin”.

Suomessa on vain yksi reservi ja siitä vastaa Suomen Puolustusvoimat. Me Reserviläisliiton paikallisyhdistyksissä teemme vapaaehtoisuuteen perustuvaa työtä parantaaksemme omalta osaltamme reserviläisten osaamista ja Puolustusvoimien suorituskykyä. Jotta toimintaa voidaan yhä kehittää ja opittuja taitoja ylläpitää, on siihen oltava riittävät resurssit sekä mahdollisuudet. Tässä edunvalvontatyössä Reserviläisliitolla onkin suuri rooli ja sitä on kehitettävä jatkuvasti.

Reserviläisliiton ja sen paikallisyhdistysten merkittävin toimintamuoto on ase- ja ampumakoulutus sekä ampumatoiminta. Ampumatoiminnan edellytyksiä on valitettavasti pyritty erinäköisin keinoin viimeisten vuosien aikana nakertamaan. Ampumaratoja on suljettu, ja sen sijaan, että olisi pyritty löytämään ratkaisuja, on helpommin löydetty selityksiä sille, miksi uusien ratojen perustaminen ei ole mahdollista. Toivottavasti suunta kääntyy tässä asiassa, kuten kansalaisten suunta kääntyi myös Natoa kohtaan.

Turvallisuusympäristön muututtua Venäjän hyökättyä Ukrainaan viime vuoden helmikuussa vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan on tullut mukaan ennätysmäärä henkilöitä, jotka haluavat opetella selviytymään erilaisissa kriisitilanteissa. Kokonaisturvallisuuden kysymyksiin ja siviiliyhteiskunnan kriisinkestävyyteen sekä huoltovarmuuteen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Olemme nähneet Ukrainassa miten venäläisten raaka toiminta ja hyökkäykset ovat kohdistuneet suoraan siviileihin ja yhteiskunnan perustoimintojen kannalta elintärkeään infrastruktuuriin. Tästä syystä on tärkeää, että myös Suomessa kehitetään yhteiskunnan kriisinkestävyyttä ja huoltovarmuutta. Myös tässä asiassa Reserviläisliitto voi tuoda mukaan oman panoksensa.

Vaaliohjelman tavoitteena on nostaa esille julkiseen keskusteluun juuri näitä edellä mainittuja asioita. Näistä varmasti vahvimpina näyttäytyvät aselainsäädännön kehittäminen ja siviiliampumarataverkoston rakentaminen Puolustusvaliokunnankin määrittelemälle 1 000:en radan tasolle. Vielä tämän jälkeenkin ampumaratojen määrä olisi paljon pienempi, kuin esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa, missä yleinen asevelvollisuus aikanaan ajettiin alas. Suurin kysymys on se, että mistä kattavan rataverkoston rakentamiseen saadaan rahaa.

Reserviläiset, maanpuolustajat, metsästäjät ja urheiluampujat ovat ylläpitäneet useita ratoja omakustanteisesti, ja lisäksi ampuneet itse hankkimillaan aseilla ja patruunoilla. Reserviläisliiton pakallisyhdistyksissä ammuttiin viime vuonna yli 4 miljoonaa laukausta. Kun lasketaan kustannukset ja ostohinnat tälle ampumatoiminnalle, se teettää miljoonien säästön valtion kassalle ja samalla palvelee suoraan Puolustusvoimien suorituskyvyn parantamista.

Monet vaaliohjelman teemoista koskevat kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden lisäksi reservin koulutusta, reserviläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien parantamista sekä osallistamista entistä enemmän Puolustusvoimien harjoituksiin ja eri tehtäviin. Reserviläiset ovat monessa asiassa keskiössä ja nyt jos koskaan ovat nousujohteiset polut avoinna niille, jotka haluavat kehittää omia taitojaan. Me olemme reserviläisisinä vaatineet lisää oikeuksia ja velvollisuuksia, ja samalla myös osoittaneet, että meissä on valtava määrä osaamista ja taitoa, kun se vain oikein osataan hyödyntää ja ottaa käyttöön.

Reserviläisliiton vaaliohjelmaan pääset tutustumaan täällä. Aktiivista ja innokasta kevättä maanpuolustuksen parissa toivottaen,

Minna Nenonen
Toiminnanjohtaja
Reserviläisliitto