Skip to content
13.11.2020

Asiantuntijablogi: Naisten rooli tulevaisuuden maanpuolustuksessa

Naisten hakeutuminen vapaaehtoiseen asepalvelukseen on kasvanut rytinällä viime vuosina. Samaan aikaan perinteiset ja stereotypioihin nojautuvat roolit naisten ja miesten eriytyneistä opiskelureiteistä ja työmarkkinoista on haastettu aivan erityisellä tavalla. Sukupuoleen perustuva erottelun tarve on herättänyt kysymyksiä.

Puolustusvoimat ovat esimerkiksi televisio-ohjelmien, kuten Ylen Naissotilaat-sarjan, kautta tutustuttaneet suuren yleisön naissotilaiden arkeen ja mahdollisuuteen tehdä asepalvelus. Naisten osallistuessa asepalvelukseen on keskeistä turvata heidän palveluksensa ilman häirintää ja syrjintää. Tutkimusten mukaan häirintä kohdistuu asepalveluksen suorittaviin naisiin monin kerroin muuhun työelämään verrattuna. Tasa-arvoasiat, yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjintään puuttuminen tuleekin olla osa tämän päivän johtamisosaamista. Olisi ehkä myös aika kiinnittää puolustusvoimien varustukseen huomiota, siten että se on myös naisille suunniteltu ja sopiva.

Keskustelu naisten asepalveluksen vapaaehtoisuudesta ja miesten pakollisesta asepalveluksesta tuntuu monesta vaikeasti perusteltavissa olevasta järjestelmästä. Samalla keskustelu on avannut myös erilaisilla valmiuksilla olevien miesten mahdollisuuksista suorittaa asepalvelus heille parhaiten soveltuvalla tavalla. Kysymys siitä, tarvitseeko puolustusvoimat pelkästään fyysisesti vahvoja miehiä, on varmasti aivan aiheellinen asettaa.

Mahdollisuuksia avata näitä olemassa olevia rajauksia on monia. Ratkaisu näyttää kuitenkin erilaiselta riippuen siitä, mitä muutosta haetaan ja tehdäänkö muutokset yksinomaan puolustusvoimien tarpeesta kouluttaa riittävä osa miesten ikäluokasta, vai nähdäänkö kaikkien osallistuminen maanpuolustukseen ja siihen kouluttautuminen lähtökohtana.

Kokonaisturvallisuuskoulutus-mallia voidaan kehittää joko asepalveluksen korvaavaksi, kaikille pakolliseksi mutta eri koulutuskanavia avaavaksi tai sitten vapaaehtoiseksi ja täydentäväksi turvallisuusosaamista antavaksi koulutukseksi.

Selvää on, että maanpuolustuksen toimivuutta ja asepalveluksen laatua ei haluta uudistuksessa vaarantaa. Näyttää myös haastavalta löytää mahdollisuuksia kouluttaa kaksinkertainen määrä nuoria aikuisia tavanomaisen asepalveluksen kautta. Jos rakennetaan täydentävää turvallisuuskoulutusta kaikille, olisi varmasti syytä sen houkuttelevuuden lisäämiseksi, pohtia miten sellainen laadukas koulutus on laskettava asepalveluksen jotain osiota korvaavaksi.

Kutsuntojen ulottaminen kaikille olisi askel rajojen madaltamiselle – naisten ja miesten osaamisen ja kokemuksien parempi hyödyntäminen asepalvelusta suunniteltaessa voisi olla merkityksellinen askel eteenpäin. Moninaisuuden parempi huomioiminen sukupuolten sisällä, lisäisi myös tasa-arvoisemman kohtelun kokemuksia.

Parhaillaan asepalvelun kehittämiseksi asetettu parlamentaarinen komitea käy keskusteluja eri kehittämisvisioista. Mielestäni on tärkeää, että rakennamme sekä rohkeampia visioita pitkällä aikavälillä toteutettaviksi ja välitavoitteita, joiden kautta sinne pääsemme.

Eva Biaudet
kansanedustaja (rkp)