Skip to content
17.3.2023

Kokonaisturvallisuuden reservi

Reserviläisillä on keskeinen rooli suomalaisessa kokonaisturvallisuuden mallissa. Maapuolustuksemme avaintoimijoiden osaaminen vahvistaa koko yhteiskunnan turvallisuutta monella eri tasolla ja sektorilla. Reserviläisiin pohjautuvan asevelvollisuusarmeijan hyödyt ovat viime aikoina olleet laajasti esillä. Puolustusvoimat saa reserviläisistä käyttöönsä ammattitaitoisen ja monipuolista osaamista omaavan joukon, jonka siviilimaailmasta hankkimaa osaamista suurvaltojenkin ammattisotilaat voivat vain ihailla. Ammattiarmeija katselee yhteiskuntaa aina reunalta päin. Suomalaisessa yhteiskunnassa reserviläiset ovat keskellä yhteiskuntaa joka päivä.

Reserviläisten merkitys ulottuu kuitenkin puolustuskykyämme laajemmalle. Suomalaisessa kokonaisturvallisuuden mallissa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistoiminnalla. Reserviläisten osaamista suunnittelussa, varautumisessa ja kriisitilanteissa toimimisessa hyödynnetään myös työnantajien toimesta niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Työnantajat voisivat tunnistaa ja hyödyntää oman organisaationsa reserviläisten osaamista vielä nykyistäkin paremmin. Jatkuvuuden hallinnassa, riskiarviossa ja varautumissuunnitelmien laadinnassa Puolustusvoimat ja maanpuolustusjärjestöt ovat kouluttaneet sellaisia analyysitaitoja sekä toimeenpanokykyä, joista on varmasti hyötyä. Kannattaakin tuoda oma erityisosaamisensa aktiivisesti esiin myös työnantajalle.

Reserviläisten henkilökohtaisen osaamisen lisäksi myös maanpuolustusjärjestöillä on keskeinen rooli kokonaisturvallisuuden kentässä. Järjestöjen koulutustarjonnan tuomaa osaamista hyödynnetään laajasti myös muussa vapaaehtoistoiminnassa. Järjestökentän parissa maanpuolustusjärjestöillä on maine aktiivisina ja luotettavina kumppaneina. Järjestöt toimivat häiriötilanteiden lisäksi viranomaisten tukena myös poikkeusoloissa ja mahdollistavat näin tehtävien tehokkaan hoitamisen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Maanpuolustusjärjestöjen kasvaneet jäsenmäärät avaavat uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaa entisestään. Parhaillaan käynnissä olevassa Yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyössä järjestöjen ääntä kuullaan laajasti.

Jokaisella reserviläisellä on tärkeä rooli yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämisessä. Viime aikoina on korostunut erityisesti henkisen kriisinkestävyyden merkitys. Oikean tiedon jakaminen ja yhtenäisyyden ylläpito korostuvat poikkeuksellisina aikoina. Ukrainalaisten maanpuolustustahto ja taistelu on tästä jälleen erinomainen esimerkki. Suomessa aktiiviset reserviläiset ovat usein lähipiirinsä ja muiden verkostojensa keskeisiä tiedonvälittäjiä turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Jokainen meistä voi vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, miten suomalaisen yhteiskunnan henkinen kriisinkestävyys rakentuu normaalioloissa, toimii häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä on tukemassa kriiseistä palautumista. Omalla toiminnalla ja esimerkillä voi vaikuttaa laajasti. Tämä on hyvä muistaa vaikkapa seuraavaa sosiaalisen median viestiä naputellessa näin vaalikevään kiihkeissä tunnelmissa.

Christian Perheentupa
Turvallisuuskomitean yleissihteeri
Puolustusministeriön vanhempi osastoesiupseeri, everstiluutnantti