Skip to content

Eld i maj!

Eld i maj! är en tävling som pågår hela maj månad, under vilken lokala reservist- och reservofficersföreningar uppmuntras att ordna skyttetillfällen för sina medlemmar.

Tävlingen ordnas i samarbete mellan Reservistförbundet och Finlands Reservofficersförbund.

Varje reservist uppmanas att under maj månad genomföra så många serier av tio skott som möjligt, dock minst en. För varje dag som minst tio skott har skjutits görs en anteckning om prestationen i den egna föreningens register över det totala antalet prestationer. Skottserier som genomförts med eko- och luftvapen räknas också med i prestationerna för Eld i maj!.

Du kan registrera dina serier av skott här.

Förra året avfyrades över en halv miljon skott under utmaningen Eld i maj!.

Temawebbinarier om skytte

Under evenemanget Eld i maj! ordnas också webbinarier om skytte och skytte som hobby. Obs! Webbinarierna är på finska.

Webbinarium I: Ampujan fysiologiset ominaisuudet ja miten niitä kehittää
må 8.5.2023 kl. 18-19

Webbinarium II: Sovellettu reserviläisammunta SRA – miten päästä lajin pariin ja mitä harrastus- ja kilpailumahdollisuuksia on
må 15.5.2023 kl. 18-19

Medlemmarna får närmare information om webbinarierna och anmälningsanvisningar i månadsskiftet april-maj.

Inspelningar av webbinarierna från Eld i maj! 2022 finns här.

Utlottning av presentkort och produktpriser

Presentkort till Varusteleka och RES & RUL-produktpriser lottas ut bland alla som deltar i utmaningen.

Bland Reservistförbundets medlemmar utlottas 3 x 100 euros presentkort till Varusteleka samt 7 x produktpriser från Reservistförbundet. Finlands Reservofficersförbund ordnar en motsvarande utlottning bland sina medlemmar.

Kretsarnas och föreningarnas prestationsbaserade understöd

Reservistförbundets kretsar och föreningar uppmuntras aktivt att delta i utmaningen och så långt det är möjligt ordna skyttetillfällen. Reservistförbundet belönar de tre aktivaste reservistkretsarna utifrån procentandelar enligt följande:

1 500 euros understöd
2 300 euros understöd
3 200 euros understöd

Det finns två föreningsserier. De tre aktivaste föreningarna med färre än 150 medlemmar belönas enligt följande (utifrån procentandelar):

1 500 euros understöd
2 300 euros understöd
3 200 euros understöd

Föreningar med 150 eller fler medlemmar enligt följande (utifrån procentandelar):

1 500 euros understöd
2 300 euros understöd
3 200 euros understöd