Skip to content
4.12.2019

Unohdimmeko nuoret ja naiset?

Liittomme puheenjohtaja Ilpo Pohjola ehdottaa VARTU-koulutuksen vaatimien resurssien kanavoimista jo olemassa olevaan MPK:n osaavaan ja vahvaan organisaatioon.

Ilpo Pohjola

Puheenjohtaja

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta säädettiin heinäkuussa 2019. Sen muutokset astuvat voimaan vuoden 2020 alussa. Lain keskeisenä muutoksena on sotilaallisen koulutuksen siirtyminen Puolustusvoimien tehtäväksi sekä sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen järjestämisvastuun jääminen Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle. Lisäksi MPK järjestää vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta.

Uudessa laissa MPK:n tehtävänä on myös edelleen kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja tutustumistoimintaa. MPK:n vastuulla on myös kehittää nuorten mahdollisuuksia tutustua maanpuolustukseen.

Lakiuudistukseen liittyen MPK:n Puolustusministeriöltä saama taloudellinen tuki käytännössä kaksinkertaistuu. Valitettavasti tämän hetken tulkinnan mukaan MPK:n resurssit naisille ja nuorille tarkoitetun varautumiskoulutuksen eli niin kutsutun VARTU-koulutuksen järjestämiseen kuitenkin käytännössä heikkenevät. Tämä johtuu Valtiontalouden tarkastusviraston lakitulkinnasta, jonka mukaan Puolustusministeriöltä saatavaa taloudellista tukea voidaan käyttää vain MPK:n julkisiin hallintotehtäviin eli käytännössä reserviläisille tarkoitetun, sotilaallista valmiutta ylläpitävän koulutuksen järjestämiseen.

Tämän seurauksena lähinnä naisille ja nuorille tarkoitetun VARTU-koulutuksen määrä saattaa lähivuosina laskea ja siihen osallistumisesta perittävät kurssimaksut nousta. Tämä kehityssuunta on täysin ristiriidassa nykytilanteen kanssa, jossa erilaiset uhkakuvat ovat aiempaa monipuolisempia ja yleisenä tavoitteena on suomalaisen yhteiskunnan parempi kriisinkestävyys erilaisissa poikkeusoloissa.

On ymmärrettävää, että Puolustusvoimia ja Puolustusministeriötä kiinnostaa ennen kaikkea sotilaallisen- ja sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen järjestäminen, koska se kuuluu niiden toimialaan.

Tämän vuoksi viime aikoina paljon puhuttu yhteiskunnan kokonaisturvallisuus pitää nostaa selvemmin julkiseen keskusteluun. Tämä tarkoittaa sitä, että nuorten ja naisten varautumiskoulutukseen osoitetaan riittävät resurssit. Esitän, että tulevaan valtion (lisä)talousarvioon varataan VARTU-koulutuksen järjestämiseen riittävä tukimääräraha esimerkiksi Sisäministeriön ja/tai Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan pääluokista.

Järkevin tapa on, että VARTU-koulutuksen vaatimat resurssit kanavoidaan jo olemassa olevaan MPK:n osaavaan ja vahvaan organisaatioon. Tällaisella järjestelyllä pääsemme tämän epäjatkuvuuskohdan yli ja MPK voi toteuttaa suunnittelemansa VARTU-koulutuksen suunnitellusti. Tällöin nuoret ja naiset pääsevät laadukkaaseen kokonaisturvallisuutta kehittävään koulutukseen.