Skip to content
18.10.2019

Ilmajoen lääkintävarikko vastaa lääkintätarvikkeista

Liittohallituksemme jäsen, Etelä-Pohjanmaan reserviläispiirin puheenjohtaja Heikki Tarkkanen sai upean mahdollisuuden tutustua Ilmajoen lääkintävarikon toimintaan varikon 70-vuotisjuhlien yhteydessä. Varikolla on valtakunnallisesti merkittävä rooli puolustusvoimien lääkintämateriaalien kehittelyssä, tuotannossa ja huollossa.

Heikki Tarkkanen

Liittohallituksen jäsen, Etelä-Pohjanmaa

Hallinnollisesti puolustusvoimien 2. logistiikkarykmentin alainen Ilmajoen lääkintävarikko juhli alkusyksystä 70-vuotista taivaltaan, jonka johdosta 30. elokuuta järjestetyille avoimien ovien päivälle saapui satamäärin vierailijoita tutustumaan laitoksen toimintaan.

Varikko on moderni tuotantolaitos

Laitos perustettiin alun perin Helsinkiin vuonna 1918 nimellä Sotalaitoksen Saniteettivarikko. Laitos toimi Seinäjoella vuonna 1939 ja sota-ajan vuodet Äänislinnassa. Kokkolassa toimintaa oli vuosina 1945–1949, mistä laitos siirtyi nykyiselle paikalleen Ilmajoelle. Varikon maisemaa hallitsee tänä päivänä 1990-luvulla rakennettu moderni halli, mutta aikaisemmasta historiasta ja toiminnasta kertovat myös kauniit tiilirakennukset tontin reunoilla.

Tänä päivänä lääkintävarikon päällikkönä toimii allekirjoittaneelle vuonna 1998 lakkautetun Vaasan Rannikkopatteriston kautta tutuksi tullut kapteeni Mikko Hölsö, joka kertoi kiinnostuneille vieraille varikon tehtävistä ja toiminnasta. Hölsö totesi, että lääkintävarikko ei ole mikään perinteinen varuskunta vaan todellinen tuotantolaitos.

Varikko on Suomessa ainoa laatuaan ja sieltä toimitetaan kaikki puolustusvoimien kenttälääkintään liittyvät varusteet laastarista ensihoitokeskuksiin. Lääkintävarikolta varustetaan taistelijan ensiapusarjat, joita valmistetaan vuodessa tuhansia. Lisäksi varustetaan ensihoitopaikat, ensihoitoasemat ja mm. puolustusvoimien ambulanssit. Varikon toiminta-ajatus nojaa varautumiseen sillä siinä vaiheessa, kun tilanne on päällä, on turha alkaa enää tilaamaan tarvikkeita.

Varikko hallitsee tarvikkeen tuotekehittelystä loppukierrätykseen

Varikon tärkeänä tehtävänä lääkintätarvikkeen elinkaaren alkupäässä ovat materiaalin tuotekehitys ja tuotantoon saattaminen. Esimerkiksi jokaiselle varusmiehelle jaettava taisteluvyöhön kuuluva taistelijanensiapusarja on kehitelty Ilmajoella. Varikolle kuuluvia tehtäviä ovat myös kunnossapitotäydennykset, sotavarustetuotanto ja sotavarusteiden varastointi. Lisäksi kansainvälisten tehtävien johdosta puolustusvoimien välineitä sijaitsee ympäri maailmaa ja suomalaisten rauhanturvaajien tarvikkeet huolletaan niin ikään Ilmajoella.

Lisäksi Ilmajoella tehdään maavoimien, ilmavoimien ja merivoimien kenttälääkintävälineiden kunnossapito. Puolustushaarojen lisäksi laitoksen vastuulle kuuluvat myös rajavartiolaitoksen sekä kansainvälisissä tehtävissä toimivien yksiköiden lääkintätarvikkeet. Tehtäväkenttä on siis todella laaja.

Suomessa jokaisen varuskunnan terveysasemalla on laitteistoa, mitä varikon henkilökunta käy huoltamassa. Lääkintävarikolla työskentelee ammattilaisia, jotka vierailevat säännöllisesti jokaisen varuskunnan terveysasemalla ylläpitämässä ja säätämässä käytettävää lääkintälaitteistoa.

Mikäli jokin laite rikkoutuu tai vaatii suurempaa huoltoa, se lähetetään Ilmajoelle, jossa on paremmat välineet huoltoihin. Lääkintävarikolle tulee tavaraa korjattavaksi myös ulkomailta, lähinnä rauhanturvaajien käytöstä.
Jokaisella lääkintätarvikkeella on luonnollisesti viimeiset käyttöpäivänsä ja tarvikkeen elinkaaren päätteeksi lääkintävarikolla tehdään käytetyn lääkintämateriaalin tarvittava loppukierrätyskäsittely.

Allekirjoittanut lausuu vielä kerran suuret kiitokset varikon väelle hienosti järjestetystä 70-vuotisjuhlatilaisuudesta.

Heikki Tarkkanen
Puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiiri ry.