Reserviläisliiton jäsenrekisteri

Reserviläisliitto ylläpitää jäsenrekisteriä, jossa ovat kaikkien liiton jäsenyhdistyksiin kuuluvien henkilöiden tiedot. Tällä ns. Maanpuolustusrekisterillä toteutetaan koko jäsenmaksulaskutus niin, että liitto laskuttaa myös yhdistysten ja piirien jäsenmaksuosuudet. Näitä osuuksia tilitetään viisi kertaa vuodessa yhdistyksille ja piireille.

Vuonna 2018 henkilöjäsenen jäsenmaksu koostuu seuraavista osuuksista:

  • Reserviläisliiton liittomaksu 13,5 €
  • Reserviläinen-lehden tilausmaksu 8,5 €
  • Reserviläispiirin osuus maksusta XX € (piirin syyskokous päättää)
  • Reserviläispiirin lehden osuus maksusta XX € (piirin syyskokous päättää)
  • Yhdistyksen osuus maksusta XX € (yhdistyksen syyskokous päättää)

Henkilö voi liittyä jäseneksi ilman lehtien tilausmaksuja vain, jos samassa kotitaloudessa asuu toinen jäsen, jolle lehdet jo tulevat. 

Myös yhdistysten ja piirien käytössä

Maanpuolustusrekisteri on myös yhdistysten ja piirien käytössä. Rekisteri toimii tavallisella internet-selaimella mutta sen käyttäminen edellyttää yhdistys- tai piirikohtaisen salasanan ja käyttäjätunnuksen hankkimista jäsenrekisterin pääkäyttäjältä. Käyttöoikeus annetaan vain sellaiselle luottamushenkilölle, jonka luottamistehtävästä on merkintä rekisterissä. Lisätietoja rekisterin pääkäyttäjä Päivi Ruusuvuorelta, s-posti jasenasiat@reservilaisliitto.fi, puh. (09) 4056 2010.

Kukin yhdistys ja piiri voivat nähdä, päivittää ja hyödyntää vain omien jäsentensä henkilötietoja. Henkilökohtaiset tunnukset tarjoavat pääsyn sekä rekisterin henkilötietoihin että yhdistyslistauksiin ja tarjoavat yhdistyksille kattavan välineen jäsentietojen hallintaan. Niiden avulla on mahdollista päivittää uudet ja päättyvät jäsenyydet sekä tehdä jäsentietojen muutoksia. Lisäksi tunnukset antava mahdollisuuden jäsen- ja maksutilanteen seurantaan sekä sähköpostin lähettämiseen yhdistyksen jäsenille. Maanpuolustusrekisterin käyttöohje on alla.

Nettijasenrekisterin kayttoohje RES (pdf) (992.2 KB)

Jäsenet voivat päivittää tietojaan itse

Jokainen jäsen voi internetin kautta itse tarkistaa ja päivittää omat jäsentietonsa. Tämä tapahtuu kirjautumalla rekisterin e-asiointiin ja tekemällä muutokset sinne.

Käyttäjätunnuksena toimii oma jäsennumero ja ensimmäisellä sisäänkirjautumiskerralla salasanana on postinumero. Salasana on vaihdettava ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Jäsenrekisterin tietoja päivitetään säännöllisesti Postin järjestelmistä, joten muuttuneita osoitetietoja ei tarvitse rekisteriin tallentaa. Liitto toivoo kuitenkin, että jäsenet pitävät oman puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa ja sotilasarvonsa ajan tasalla rekisterissä. Myöskään ylennystietoja ei kirjata rekisteriin automaattisesti vaan ne on kirjattava rekisteriin tai ilmoitettava liittoon itse.

Kysymyksiä jäsenrekisteristä voi lähettää rekisterin pääkäyttäjä Päivi Ruusuvuorelle, jonka yhteystiedot löytyvät yltä. Hän ottaa vastaan myös rekisterin muutostietoja.

Uusien jäsenten liittyminen

Jäseneksi liittyvät voivat jättää jäsenhakemuksensa halumaansa Reserviläisliiton jäsenyhdistykseen liiton nettisivujen kautta. Jäsenhakemus menee asianomaisen yhdistyksen käsittelyyn niin, että käsittelyaika on korkeintaan kuukausi. Jokaiselle hakemuksen jättäneelle ilmoitetaan yhdistyksen päätöksestä.

Reserviläisliitto lähettää jokaiselle jäseneksi hyväksytylle jäsenmaksulaskun parin viikon kuluttua siitä kun hyväksymispäätös on tehty. Laskun liitteenä on muovinen jäsenkortti. Lokakuun alun jälkeen liittyneitä ei kuitenkaan laskuteta vaan he saavat vasta seuraavan vuoden jäsenmaksulaskun.