Skip to content

Reserviläinen ei luovuta – paitsi verta

Reserviläisliiton ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun valtakunnallinen verenluovutuskampanja järjestetään 1.3.–31.5.2023. Kampanjalla halutaan muistuttaa Reserviläisliiton jäseniä verenluovutuksen tärkeydestä: verenluovuttajien rooli suomalaisen huoltovarmuuden ja valmiuden kannalta on merkittävä.

Reserviläisliiton jäsenyhdistykset voivat ottaa osaa verenluovutuskampanjaan perustamalla yhdistykselle verenluovutusporukan eli VeriRyhmän. Jäsenet voivat liittyä VeriRyhmään luovutuskäyntinsä yhteydessä ja luovutustapahtuma rekisteröityy näin yhdistyksen VeriRyhmän luovutukseksi.

Reserviläisliitto tulee palkitsemaan verenluovutuskampanjaan aktiivisesti osallistuneita piirejä ja yhdistyksiä rahapalkinnoin.

Piiri- ja yhdistyskohtaiset palkinnot ovat seuraavat:

Piirisarja (luovuttaneiden prosenttiosuus piirin kokonaisjäsenmäärästä):

 1. sijalle sijoittuva piiri saa 500 euroa
 2. sijalle sijoittuva piiri saa 300 euroa
 3. sijalle sijoittuva piiri saa 200 euroa

Kaksi yhdistyssarjaa (luovuttaneiden prosenttiosuus yhdistyksen kokonaisjäsenmäärästä):

Yhdistys, jossa jäseniä 149 tai alle:

 1. sijalle sijoittuva yhdistys saa 500 euroa
 2. sijalle sijoittuva yhdistys saa 300 euroa
 3. sijalle sijoittuva yhdistys saa 200 euroa

Yhdistys, jossa 150 jäsentä tai yli:

 1. sijalle sijoittuva yhdistys saa 500 euroa
 2. sijalle sijoittuva yhdistys saa 300 euroa
 3. sijalle sijoittuva yhdistys saa 200 euroa

Ohjeet VeriRyhmän perustamiseen:

 1. VeriRyhmän pääset perustamaan täällä.
 2. VeriRyhmän nimi voi olla esimerkiksi yhdistyksen nimi.
 3. Jokaisella VeriRyhmällä pitää olla yhteyshenkilö, joka ilmoitetaan perustamisen yhteydessä.
 4. Perustamisvaiheessa (sivulla 3) on tärkeää laittaa ”Lisätietoa” -kohtaan kampanjan nimi eli ”Reserviläinen ei luovuta – paitsi verta”. Tällöin luovutukset rekisteröityvät kampanjaan.
 5. Uutta VeriRyhmää ei tarvitse perustaa mikäli yhdistys on osallistunut verenluovutuskampanjaan jo viime vuonna ja luonut yhdistykselle VeriRyhmän. Viime vuonna perustettujen VeriRyhmien pitäisi löytyä tämän vuoden kampanjan alta jo valmiiksi.

Yhdistyksen jäsenet voivat liittyä VeriRyhmään luovutuskäyntinsä yhteydessä mainitsemalla yhdistyksen VeriRyhmän nimen. Luovutustapahtuma rekisteröityy näin yhdistyksen VeriRyhmän luovutukseksi ja se huomioidaan kampanjassa.

Lue lisää verenluovutuksesta Veripalvelun sivuilta.