Skip to content

Järjestövakuutus

Järjestövakuutus on järjestön ottama ryhmävakuutus, joka on voimassa järjestön jäsenilleen järjestämissä kokouksissa ja tapahtumissa. Järjestövakuutukseen sisältyy matkustajavakuutus, matkatavaravakuutus sekä matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus.

Vakuutetut ja vakuutuksen voimassaolo

SuperEuro jäsenyysmatkavakuutusehdoista poiketen, vakuutettuina ovat järjestön, sen jäsenjärjestön ja alueellisten paikallisjärjestöjen alle 70-vuotiaat jäsenet heidän ollessaan järjestön jäsenilleen järjestämissä tilaisuuksissa.

Vakuutus on voimassa järjestön jäsenilleen järjestämissä seuraavissa tilaisuuksissa: järjestön kokouksissa ja tapahtumissa. Vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että tilaisuudesta tai matkasta on olemassa päätös hallituksen kokouksen pöytäkirjassa tai vastaavasta asiakirjassa. Näiden tilaisuuksien lisäksi vakuutus on voimassa myös näihin tilaisuuksiin liittyvillä välittömillä meno- ja paluumatkoilla.

Miten toimitaan vahinkotilanteessa?

Vahingon sattuessa täytetään ensin vahinkoilmoitus, jonka saa internetistä osoitteesta www.op.fi. Vakuutusnumero on 16-371-418-6.

Tämän jälkeen vahinkoilmoitus lähetetään alkuperäisine liitteineen Reserviläisliittoon, joka varmistaa jäsenyyden ja sen, että tilaisuus on ollut vakuutussopimuksessa tarkoitettu järjestötehtävä tai -tilaisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tilaisuudesta tulee olla kirjallinen merkintä yhdistyksen pöytäkirjassa tai muussa asiakirjassa. Tämän jälkeen vahinkoilmoitus lähetetään Pohjola Vakuutukseen, joka tekee korvauspäätöksen.

Mitä vakuutuksia ei tarvita?

Reserviläispiirien sekä reserviläisyhdistysten omat esine-, palo-, murto- ja vuotovakuutukset, laitevakuutukset ja erilliset toiminnan vastuuvakuutukset ovat tarpeettomia.

Vakuutuksia irtisanottaessa tulee kuitenkin muistaa, että järjestövakuutus ei kata tapaturmia. Niinpä erilaiset talkoo- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutukset ovat edelleen tarpeellisia. Muutenkin vakuutustarvetta harkittaessa kannattaa epäselvissä tapauksissa olla yhteydessä liiton toimistoon ennen omien vakuutusten irtisanomisia.

Lisäksi kannattaa pitää mielessä, että järjestövakuutuksen piirissä ovat vain Reserviläisliiton jäsenyhdistykset sekä reserviläispiirit. Niinpä reserviupseerikerhot ja -piirit eivät ole vakuutetut em. vakuutuksella. Ne ovat kuitenkin yhä oman liittonsa hankkiman vakuutuksen piirissä.

RES Järjestovakuutus tuoteseloste