Skip to content

Toimintaturva-jäsenryhmän vakuutukset

Reserviläisliiton Toimintaturva -jäsenryhmän jäsenyys sisältää Pohjola Vakuutuksen tapaturma- ja vastuuvakuutuksen. Vakuutuksen tarkoituksena on turvata ammuntaa harrastava jäsen tapaturman ja vastuuriskien osalta.

RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS,
VAKUUTUSSOPIMUS 16-722-656-9

Vakuutusehdot: RT01 Ryhmätapaturmavakuutus, vakuutusehdot

Voimassaoloalue: Koko maailma
Ikäraja: Ei ikärajaa
Vakuutusturva ja vakuutusmäärät:
Hoitoturva 15 000 euroa, Omavastuu 0 euroa
Invaliditeettiturva 30 000 euroa
Kuolinturva 10 000 euroa
Edunsaaja: Edunsaajana kuolemantapauksessa ovat vakuutetun omaiset.
Vakuutuskirjasta poiketen edunsaajamääräystä ei voi tehdä.
Voimassaoloalue: Jäsenryhmän jäsenyys sisältää tapaturma- ja vastuuvakuutukset, jotka ovat voimassa Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton sekä Suomen Rauhanturvaajaliiton ja näiden piirien ja jäsenjärjestöjen sekä Puolustusvoimien ampumakilpailuissa, kaupallisilla radoilla järjestettävissä ampumakilpailuissa ja harjoituksissa sisä- tai ulkoampumaradoilla Suomessa ja ulkomailla sekä lajeille ominaisessa harjoittelussa. Vakuutus on voimassa myös Suomen Veteraaniampujien järjestämissä kilpailuissa sekä IDPA-ammunnoissa, Suomen Ampumaurheiluliiton alaisissa ampumalajeissa.

VASTUUVAKUUTUS,
VAKUUTUSSOPIMUS 16-722-657-7

Vakuutusehdot: YL Yleiset sopimusehdot
Vakuutukseen sovelletaan Pohjolan Ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutusehtoja vastuuvakuutusta koskevin osin.

Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärät:
Vakuutuskorvauksen enimmäismäärä esinevahingoissa on 250 000 euroa ja henkilövahingoissa 500 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden.

Vakuutuksenottajan omavastuu on 100 euroa.

Voimassaoloalue: Kaikkialla maailmassa, pl. USA ja Kanada

Jäsenryhmän jäsenyys sisältää tapaturma- ja vastuuvakuutukset, jotka ovat voimassa Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Reserviläisurheiluliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton sekä Suomen Rauhanturvaajaliiton ja näiden piirien ja jäsenjärjestöjen sekä Puolustusvoimien ampumakilpailuissa, kaupallisilla radoilla järjestettävissä ampumakilpailuissa ja harjoituksissa sisä- tai ulkoampumaradoilla Suomessa ja ulkomailla sekä lajeille ominaisessa harjoittelussa. Vakuutus on voimassa myös Suomen Veteraaniampujien järjestämissä kilpailuissa sekä IDPA-ammunnoissa, Suomen Ampumaurheiluliiton alaisissa ampumalajeissa.