Skip to content

Toimintaturva-jäsenryhmän vakuutukset

Reserviläisliiton Toimintaturva -jäsenryhmän jäsenyys sisältää Pohjola Vakuutuksen tapaturma- ja vastuuvakuutuksen. Vakuutuksen tarkoituksena on turvata ammuntaa harrastava jäsen tapaturman ja vastuuriskien osalta.

RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS,
VAKUUTUSSOPIMUS 16-722-654-2

Vakuutusehdot: RT01 Ryhmätapaturmavakuutus, vakuutusehdot

Voimassaoloalue: Koko maailma
Ikäraja: Ei ikärajaa
Vakuutusturva ja vakuutusmäärät:
Hoitoturva 5.000 euroa, Omavastuu 0 euroa
Invaliditeettiturva 10.000 euroa
Kuolinturva 5.000 euroa
Edunsaaja: Edunsaajana kuolemantapauksessa ovat vakuutetun omaiset.
Vakuutuskirjasta poiketen edunsaajamääräystä ei voi tehdä.
Voimassaoloalue: Toimintaturva-jäsenryhmän jäsenyys sisältää tapaturma- ja vastuuvakuutukset, jotka ovat voimassa Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisurheiluliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton sekä Suomen Rauhanturvaajaliiton ja näiden piirien ja jäsenjärjestöjen sekä Puolustusvoimien ampumakilpailuissa, kaupallisilla radoilla järjestettävissä ampumakilpailuissa ja harjoituksissa sisä- tai ulkoampumaradoilla Suomessa ja ulkomailla sekä lajeille ominaisessa harjoittelussa. Vakuutus on voimassa myös Suomen Veteraaniampujien järjestämissä kilpailuissa.

Harrastustoimintaan luetaan myös harrastuspaikalla harrastukseen valmistautuminen ja harrastuksen lopettaminen.

VASTUUVAKUUTUS,
VAKUUTUSSOPIMUS 16-722-655-0

Vakuutusehdot: YL Yleiset sopimusehdot
Vakuutukseen sovelletaan Pohjolan Ryhmävastuu- ja oikeusturvavakuutusehtoja vastuuvakuutusta koskevin osin.

Vakuutuksen enimmäiskorvausmäärät:
Vakuutuskorvauksen enimmäismäärä esinevahingoissa on 250 000 euroa ja henkilövahingoissa 500 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden.

Voimassaoloalue: Kaikkialla maailmassa, pl. USA ja Kanada

Vakuutus on voimassa Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisurheiluliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton sekä Suomen
Rauhanturvaajaliiton ja näiden piirien ja jäsenjärjestöjen sekä Puolustusvoimien ampumakilpailuissa, kaupallisilla radoilla järjestettävissä ampumakilpailuissa ja harjoituksissa sisä- tai ulkoampumaradoilla Suomessa ja ulkomailla sekä lajeille ominaisessa ja harjoitusohjelman mukaisessa harjoittelussa. Vakuutus on voimassa myös Suomen Veteraaniampujien järjestämissä kilpailuissa.

Harrastustoimintaan luetaan myös harrastuspaikalla harrastukseen valmistautuminen ja harrastuksen lopettaminen.