Skip to content
16.11.2023

Uusi Jalkaväkikeskus on avattu

Jalkaväkikeskus on aloittanut toimintansa avaamalla verkkosivuston pääaselajille, jalkaväelle. Jalkaväkikeskuksen toiminnan aloittamisen ovat mahdollistaneet Jalkaväkimuseon säätiö, Maanpuolustuskiltojen säätiö, Urlus-säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Verkkosivusto yhdistää jalkaväen eri toimijoita, jakaa jalkaväkiaselajiin liittyvää tietoa sekä edistää jalkaväen koulutus- ja yhteistoimintamahdollisuuksia. Jalkaväkikeskus tuo sivuston avulla monipuolisesti esille suomalaisen jalkaväen merkityksen sodankäynnissä ja Suomen itsenäisyyden turvaamisessa. Verkkosivusto yhdistää menneisyyden tähän päivään ja tulevaisuuteen. Sivustolla esitellään myös suomalaisen jalkaväen kansainvälisiä yhteyksiä ja perinteitä.

Jalkaväkikeskuksen on perustanut työryhmä yhteistyössä Puolustusvoimien jalkaväkiaselajin kanssa. Jalkaväkikeskuksen toiminta on osa vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa. Keskus on uusi foorumi, joka on tarkoitettu kaikille jalkaväestä kiinnostuneille. Jalkaväkikeskus toivottaa kaikki mukaan tuottamaan sisältöä sivustolle, kuten kuvia, videoita, artikkeleita, linkkejä, blogeja, sekä kannustaa antamaan palautetta sivustolla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

– Jalkaväen merkitys taistelukentällä on edelleen keskeinen. Uusi Jalkaväkikeskus tuo tätä asiaa esille monipuolisesti. Tavoitteena on nostaa esiin kansalaisten tietoisuutta jalkaväen koulutusmahdollisuuksista, osaamisesta ja toiminnasta. Sivuston tavoitteena on tehdä suomalaista jalkaväkiaselajia tunnetuksi myös kansainvälisesti. Tästä syystä on tärkeää, että sivuston sisältöä tullaan rakentamaan enenemässä määrin myös englanniksi, kuvailee työryhmän puheenjohtaja Rainer Peltoniemi.

Jalkaväkikeskus löytyy osoitteesta https://jalkavakikeskus.fi