Skip to content
4.8.2020

Tutkimus koskien ampumaharrastusta ja ampuma-aselain muutosta

Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulutettava Seppo Immonen (eläkkeellä oleva ylikomisario, VTM) tekee väitöskirjatutkimusta ampumaharrastukseen ja ampuma-aselain vuonna 2011 tulleisiin muutoksiin liittyen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää lainsäädännön, siihen perustuvan viranomaiskontrollin ja rikosten tilannetorjunnan keinoin ampuma-aseilla tehtyjen henkirikosten ehkäisyn mahdollisuuksia ja keinoja.

Keväällä Reserviläisliiton jäsenille lähetettiin väitöskirjatutkimukseen liittyen sähköinen kysely, johon tuli määräaikaan mennessä ilahduttavan paljon vastauksia. Kaiken kaikkiaan vastauksia tuli reilut 2300, joista reserviläisten vastauksia oli noin kolmannes.

Kaikista vastaajista aselupia oli ollut ennen vuoden 2011 aselain uudistusta 1940:llä eli 82 %. Vastaavasti 416 eli 18 % ilmoitti, ettei ole ollut aselupia ennen uudistusta. Tutkimusta varten saatiin siis kattava näkemys ja hyvä vertailupohja uudistusta edeltäneeseen ja sen jälkeiseen aikaan.

Alustavien tietojen mukaan vastaajista 61 % oli sitä mieltä, että vuonna 2011 tehdyt tiukennukset eivät olleet perusteltuja. 39 % oli taas sitä mieltä, että tiukennukset olivat perusteltuja.

Vastaajista asekaappipakkoa kannatti 62 %. Vastaavasti 38 % ei pitänyt tarpeellisena asekaapin säätämistä pakolliseksi.

Vastaajista heijastui se, että he ovat erittäin kokeneita ja asiantuntevia ammunnan harrastajia. Avovastauskysymyksiin oli vastattu todella aktiivisesti, joten aineistoa saatiin todella kattavasti tutkimusta varten. Tohtorikoulutettava Seppo Immonen kiittääkin kaikkia vastaajia aktiivisuudesta sekä hyvistä ja rakentavista näkemyksistä aseturvallisuuden edelleen kehittämiseksi.