Skip to content
12.9.2020

Turpotietäjä-kilpailu tuo nuoret kokonaisturvallisuutta pohtivien kysymysten pariin

Turpo-päälliköiden koulutus pidettiin Helsingissä ja tilaisuuden avasi prikaatikenraali Antti Lehtisalo, joka piti kilpailua todella tärkeänä. Kilpailussa painotetaan kokonaisturvallisuuden näkökulmaa ja maanpuolustuksen laaja-alaista merkistystä.

Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton, Kadettikunnan sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton yhdessä toteuttama Turpotietäjä-tietokilpailu käydään lukioissa nyt syksyllä ympäri maata. Alkukilpailu pidetään eri puolilla Suomea 8.10. ja finaali talvisodan alkamispäivänä 30.11.

Maakunnallisten Turpo-päälliköiden koulutustilaisuus pidettiin Helsingissä lauantaina 12.9. Koulutuksessa harjoiteltiin lukioissa käytössä olevan Abitti-koealustan käyttöä kilpailun toteuttamista varten. Koulutuspäivän avasi puolustusministeriön Kansallisen puolustusyksikön johtaja, prikaatikenraali Antti Lehtisalo. Hän pitää kilpailua todella tärkeänä ja mielenkiintoisena.

Maanpuolustus tulee nähdä laajana kokonaisuutena. Nuorten on hyvä ymmärtää kaikkien eri tekijöiden vaikutus turvallisuusympäristöömme ja Suomen asemaan. Syy-yhteyksien ymmärtäminen onkin keskeistä. Kilpailun kautta nuoret varmasti oppivat näkemään maanpuolustuksen laajan merkityksen.

Kilpailun taustalla ovat mm. MTS:n vuosittaiset mielipidemittaukset, joiden mukaan nuorten maanpuolustustahto on muita ikäryhmiä alhaisemmalla tasolla. Prikaatikenraali Lehtisalon mukaan puolustusministeriössä seurataan herkällä korvalla ja tarkalla silmällä nuorten maanpuolustustahdon kehittymistä ja viimeaikaisia tutkimuksia.

Ministeri Ilkka Kanervan puheenjohtaman asevelvollisuuden tulevaisuutta pohtivan parlamentaarisen komitean työ on ratkaiseva. Itse vedän komiteassa sotilaallisen maanpuolustuksen jaostoa. Komiteassa pohdittavana on, miten mahdollisimman kattava joukko nuoria pääsee osallistumaan maanpuolustukseen ja kokonaisturvallisuuden edistämiseen.

Prikaatikenraali Lehtisalo korostaakin reserviläisjärjestöjen tärkeää roolia maanpuolustustahdon ylläpitämisessä ja uusien sukupolvien saamisessa mukaan maanpuolustustoimintaan. Monet lukiolaisista suorittavat asepalveluksen muutaman vuoden päästä, joten maanpuolustusasioihin ja kokonaisturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin onkin Lehtisalon mukaan tärkeä perehtyä jo tässä elämänvaiheessa.

Turpotietäjä-tietokilpailu vastaakin hyvin tähän tarpeeseen.

Kilpailun verkkosivut löytyvät osoitteesta www.turpotietaja.fi. Kilpailuun voi ilmoittautua 27.9. mennessä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n verkkosivujen kautta. Tähän mennessä kilpailuun on ilmoittautunut 19 lukiota. Eteläisimmät lukiot ovat tällä hetkellä Helsingistä ja pohjoisin lukio löytyy Enontekiöltä. Kilpailuun on ilmoittautunut myös yksi ruotsinkielinen lukio Pietarsaaresta.