Skip to content
28.5.2020

Turpotietäjä-kilpailu käynnistyy lukioissa

Ensimmäinen valtakunnallinen Turpotietäjä-kilpailu järjestetään 8.10.2020 lukioissa eri puolilla Suomea. Tavoitteena on innostaa nuoria perehtymään turvallisuuspolitiikkaan ja kokonaisturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin. Kilpailun järjestävät Reserviläisliitto ry ja Suomen Reserviupseeriliitto ry yhteistyössä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n ja Kadettikunta ry:n kanssa.

– Kilpailun taustalla ovat mm. MTS:n vuosittaiset mielipidemittaukset, joiden mukaan nuorten maanpuolustustahto on muita ikäryhmiä alhaisemmalla tasolla. Malleja olemme hakeneet Oikeusguru ja Talousguru -kilpailuista sekä Pirkanmaalta, jossa tämäntyyppistä kilpailutoimintaa on järjestetty jo pitkään, taustoittaa kilpailua Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Terhi Hakola.

Lukioiden käytössä olevan Abitti-järjestelmän kautta toteutettavan kokeen järjestämisestä vastaavat mukaan ilmoittautuneiden koulujen opettajat, mutta koevastausten arvostelun hoitavat järjestöjen maakunnalliset raadit. Kilpailu perustuu yhteiskuntaopin kurssiin YH3, mutta lisäksi tukeudutaan muihin yhteiskuntaopin sekä historian kursseihin. Lähdemateriaalia löytyy runsaasti myös Kadettikunnan ylläpitämästä Turvallisuuspolitiikan tietopankista.

Maakuntien parhaat Turpotietäjät kutsutaan Helsingissä 30.11.2020 järjestettävään finaaliin, johon sisältyy kirjallinen ja suullinen osuus. Säätytalolla toteutettavassa loppukilpailussa arvovaltainen raati nimeää kolme parasta tietäjää, jotka palkitaan rahapalkinnoilla.

Valmistelu säätiörahoituksella

Kaksikielisen Turpotietäjä (Säkpolvetare) -kilpailun internetsivut on viime viikolla avattu osoitteeseen www.turpotietaja.fi. Ruotsinkielinen sivusto on parhaillaan valmisteilla. Kilpailuun voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Kuluvan vuoden kilpailuun tulee ilmoittautua 27.9.2020 mennessä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n internetsivujen kautta. Lukioihin lähetetään kilpailukutsu ilmoittautumisohjeineen vielä ennen koulujen kesätaukoa.

Turpotietäjä -kilpailua on valmisteltu kaksi vuotta ja jatkossa kilpailu on tarkoitus järjestää vuosittain. Valmistelutyötä on tehty säätiörahoituksella.

– Turpotietäjä-kilpailun valmistelua vuosina 2019-2020 ovat rahoittaneet Maanpuolustuksen Kannatussäätiö, Puolustusvoimien Tukisäätiö ja Sotavahinkosäätiö, joita kaikkia haluan saadusta tuesta kiittää. Jatkoa varten etsimme yritysyhteistyökumppaneita, kertoo varapuheenjohtaja Hakola.

Suomessa toimi vuonna 2018 yli 380 oppilaitosta, jossa annettiin lukiokoulutusta. Näistä 36 antoi koulutusta ruotsiksi. Tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli yhteensä 103.400 opiskelijaa.