Skip to content
1.12.2021

Suomalaisten maanpuolustustahto noussut

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) julkaisi tänään tutkimuksen suomalaisten mielipiteistä, ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta. Tutkimuksesta käy ilmi, että maanpuolustustahto on noussut ja että nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän kannatus on vakaata.

Henkilökohtainen maanpuolustustahto oli noussut kaikissa ikäryhmissä. Kaikista vastaajista 84 % ilmaisi, että olisi itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjensä ja taitojensa mukaan, jos Suomeen hyökätään. Viime vuonna vastaava luku oli 80 %. Kaikista vahvin maanpuolustustahto oli 35─49-vuotiailla, joista 87 % vastasi nyt myönteisesti (vuonna 2020 83 %). Eniten henkilökohtainen maanpuolustustahto oli noussut alle 25-vuotiailla, joista myönteisesti vastasi nyt 81 % (vuonna 2020 69 %).

Nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän säilyttämistä kannatti nyt 73 %. Viime vuonna vastaava luku oli 71 %. Ikäryhmittäin tarkasteltaessa alle 25-vuotiaiden joukossa nykyjärjestelmän kannatus oli kasvanut eniten. Tänä vuonna kannatus tässä ikäryhmässä oli 68 %, kun vuotta aikaisemmin se oli 60 %.

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy MTS:n toimeksiannosta. Tutkimuksen otos on 1001 henkilöä. Tutkimuksen kohderyhmänä on maamme 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tutkimuksen virhemarginaali on koko väestön osalta
3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tutkimus katsottavissa kokonaisuudessaan täältä.