Skip to content
27.11.2019

Reserviläisten viesti kulkee Eduskuntaan

Liiton yhteiskuntasuhteiden työryhmä kokoontui tänään aamulla Eduskunnan Pikkuparlamentissa. Tapaamisen pääteemoina olivat EU:n lyijyhaulikielto, Turpo-tietäjä -kilpailu ja varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen rahoituksen haasteet.

Reserviläisliitto yhteiskuntasuhteiden työryhmä

Kuvassa vasemmalta kansanedustajat, Juha Menpää (ps.), Pauli Kiuru (kok.), Mikko Savola (kesk.), Elina Lepomäki (kok.) ja Antti Kurvinen (kesk.)

Reserviläisliitto tapasi tänään Eduskunnassa liiton eduskuntavaaliohjelman keväällä allekirjoittaneita kansanedustajia. Tapaamisen vahvimmaksi teemaksi kohosi EU:n lyijyhauli- ja ammuskielto. Jos kiellot tulee voimaan kaavaillussa muodossa, vapaaehtoisen ampumaharjoittelun mahdollisuudet heikkenevät merkittävästi. Lisäksi patruunatuotantokapasiteetti unionin alueella vähenee eikä sitä kyetä kriisitilanteessa merkittävästi kasvattamaan.

EU:ssa kaavailtu kielto kieltäisi lyijyhaulien käytön kosteikkoalueilla ja kieltoon sisältyvä kosteikkomääritelmä katsoo peräti 75 prosenttia Suomen maa-alueesta kosteikoiksi. Liiton pääviestinä oli, että lyijyhaulikielto on tarpeeton, koska lyijyn haittavaikutukset on jo torjuttu suomalaisilla ampumaradoilla teknisin järjestelyin ja varautumalla vaihtamaan mahdollisesti kontaminoitunut maaperä kokonaan. Metsästyksen myötä metsiin ei kerry merkittäviä määriä lyijyä ja lyijyhaulien käyttö vesilintujen ampumisessa on ollut Suomessa kiellettyä jo vuodesta 1996. Lisäksi liitto korosti, että kieltoon liittyvä kosteikkomääritelmä on muutettava niin, että se koskee vain vesistöjä.

Liitto kertoi kiinnostuneille kansanedustajille myös Turpo-tietäjä tietokilpailusta, joka viedään ensi vuonna laajasti Suomen lukioihin. Kilpailulla pyritään vahvistamaan nuorten maanpuolustustahtoa jakamalla tietoa maanpuolustuksesta ja turvallisuuspolitiikasta. Tapaamisessa pantiin positiivisina merkille, että lukioiden lisäksi ammatillisten oppilaitosten suunnalla on ollut kiinnostusta kilpailua kohtaan.

Sekä kansanedustajia että liiton edustajia pohditutti erityisesti naisille ja nuorille tärkeän varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen (vartu) rahoitus ensi vuonna. Maanpuolustuskoulutusyhdistys ei voi käyttää sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen valtion talousarviosta saamaansa lisärahaa vartu-koulutukseen, jolloin se on kustannettava joko hankkimalla ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi säätiöiltä tai nostamalla kurssimaksuja.

Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola kertoi reserviläisjärjestöjen tulevasta Turpo-tietäjä -tietokilpailusta.

Liitto oli kutsunut tapaamiseen kaikki reilut kolmekymmentä viime keväänä Reserviläisliiton Vahvaa puolustusta ylläpidettävä -vaaliohjelman allekirjoittanutta ehdokasta, jotka tulivat valituiksi Eduskuntaan.

Tapaamisessa olivat mukana seuraavat kansanedustajat:
Mikko Savola, kesk
Antti Kurvinen, kesk
Elina Lepomäki, kok
Mia Laiho, kokoomus
Juho Eerola, ps
Jukka Kopra, kok
Pauli Kiuru, kok
Juha Mäenpää, ps

Liitosta mukana olivat:
Ilpo Pohjola, puheenjohtaja
Olli Nyberg, toiminnanjohtaja
Olli Alho, tiedottaja
Antti Pynttäri, tiedottaja 1.1.2020 alkaen