Skip to content
30.9.2019

Reserviläisliitto lausui MPK:n strategiasta

Liitto korostaa, että MPK:ta kehitettäessä tulee hyödyntää lain suomat mahdollisuudet, jotta sijoitetut ja sijoittamattomat reserviläiset sekä kaikki kansalaiset pääsevät yhtä lailla kehittämään poikkeusolojen valmiuttansa. MPK:n ja Puolustusvoimien yhteistyön tiivistyessä reserviläisjärjestöt haluavat ottaa paikkansa koulutuksia suunniteltaessa.  

Reserviläisliitto antoi tänään lausuntonsa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen strategiasta. Ydinajatus on, että kaikilla reserviläisille ja kansalaisille tulee väylä kehittää poikkeusolojen valmiuttansa, kun vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva laki muuttuu 1.1.2020. Sekä sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus (SOTVA) että yleinen varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU) tulee kytkeä tiiviimmin poikkeusolojen organisaatioihin ja niiden tarpeisiin niin, että järjestetty koulutus kehittää näissä tarvittavia taitoja sekä johtaa sijoitukseen tai sijoituskelpoisuuteen Puolustusvoimien sodan ajan joukoissa tai muissa poikkeusolojen organisaatioissa. SOTVA-koulutusta ei tule rajata vain Puolustusvoimien reserviin kuuluville henkilöille vaan sen tulee olla avointa myös reserviin ikänsä puolesta kuulumattomille sekä ei-asevelvollisille.

Puolustusvoimat, MPK ja reserviläisjärjestöt yhteen pöytään

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain muutoksen myötä MPK:n yhteisteistyötä Puolustusvoimien kanssa erityisesti maakunnallisella tasolla lisätään niin, että tavoitteena on Puolustusvoimien paikallispuolustusjärjestelmän sekä siihen liittyvän koulutus- ja sijoitustoiminnan tehostaminen. Tähän liittyvää kehitystyötä tulee tehdä niin, että myös reserviläisjärjestöjen maakunnalliset organisaatiot ovat siinä mukana. MPK:n toimintaa tulee strategiakaudella kehittää niin, että sen rooli maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjen yhteisenä koulutusorganisaationa vahvistuu. Tavoitteena tulee olla myös se, että jäsenjärjestöihin kuulumattomia kouluttajia ja koulutukseen osallistuvia ohjataan nykyistä määrätietoisemmin järjestöjen jäseniksi.