Skip to content
4.10.2019

Reserviläisliitto hakee tiedottajaa

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Reserviläisliitto hakee palvelukseensa tiedottajaa, joka vastaa Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton tiedottamisesta.

Liittojen yhteinen tiedottaja vastaa molempien liittojen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, johon kuuluu erilaisten tiedotteiden, asiakirjojen, puheiden, lehtiartikkeleiden ja esittelymateriaalin laatimista, valokuvaamista, sähköistä tiedottamista internetissä ja erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, liittojen internet-sivujen ja sosiaalisen median kanavien muuta ylläpitoa sekä messutoimintaan ja yleiseen maanpuolustuskeskusteluun osallistumista. Tehtävä sisältää myös viestinnän suunnittelua ja kehittämistä, edunvalvontaan ja mediatiedottamiseen osallistumista sekä liittojen alueellisen ja paikallisen organisaation tiedotustoiminnan tukemista. Lopullisesta toimenkuvasta sovitaan tehtävään valittavan henkilön osaamisalueiden ja toiveet huomioon ottaen.

Tiedottaja toimii osana Reserviläisliiton kuuden hengen toimistoa Helsingin Töölössä. Päivittäinen työaika on 7,5 tuntia. Hakijalta toivomme tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä aiempaa kokemusta tiedottamisesta ja viestinnästä. Toivomme myös kykyä työskennellä pienessä työympäristössä, joustavuutta, yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja kykyä vastata omista asiakokonaisuuksista sekä matkustusmahdollisuutta ja mahdollisuutta viikonlopputöihin.

Yleisimpien toimisto-ohjelmien sekä WordPress-sisällönhallintajärjestelmän käytön osaaminen on edellytyksenä tehtävän menestykselliselle hoidolle. Tehtävän hoito edellyttää myös hyvää suomen kielen hallintaa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Reserviläisliitto on 38.000 jäsenellään Suomen suurin maanpuolustusjärjestö, johon voi kuulua kuka tahansa täysi-ikäinen Suomen kansalainen. Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää maanpuolustustaitoa, -kykyä ja -tahtoa. Yleisimpiä toimintamuotoja ovat ammunta, urheilu, sotilaskoulutus, maastotoiminta ja maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähtäävä työ.

Reserviläisurheiluliitto on Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton yhteinen urheilu- ja liikuntaorganisaatio, jonka toiminnan piirissä on noin 70.000 reserviläistä ja ei-asevelvollista henkilöä.

Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee tehdä 15.10.2019 mennessä sähköisellä hakulomakkeella, johon tulee liittää varsinainen työhakemus sekä ansioluettelo. Hakijan toivotaan ottavan tehtävä vastaan 1.1.2020 alkaen.

Lisätietoja antaa Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg, 0400 640 755 tai olli.nyberg@reservilaisliitto.fi.