Skip to content
3.9.2019

Reserviläisliitto hakee jäsenrekisterin pääkäyttäjää

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Reserviläisliitto hakee palvelukseensa jäsenrekisterin pääkäyttäjää, joka vastaa maanpuolustusjärjestöjen yhteisen jäsenrekisterin toiminnasta sekä hoitaa yleisiä toimistotehtäviä ja jäsenpalvelua.

Maanpuolustusrekisterin pääkäyttäjä toimii osana Reserviläisliiton kuuden hengen toimistoa päävastuualueenaan jäsenrekisteri. Toimenkuvaan kuuluu myös muita, liiton toimiston toimintaan sekä maanpuolustusjärjestöjen ja erilaisten viranomaisten väliseen yhteistyöhön liittyviä tehtäviä. Lopullisesta toimenkuvasta sovitaan tehtävään valittavan henkilön osaamisalueiden ja toiveiden pohjalta. Reserviläisliiton jäsenrekisterivastaavan tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva kokopäivätyö, jossa päivittäinen työaika on 7,5 tuntia. Työpaikka sijaitsee liiton toimistossa Helsingin Töölössä.

Rekrytoinnista vastaa HRS Advisors Oy ja yhteystiedot tehtävää koskeviin tiedusteluihin löydät tämän uutisen lopusta.

Järjestöjen yhteinen rekisteri

Yhteisessä jäsenrekisterissä ylläpidetään eri liittoihin kuuluvien jäsenyhteisöjen (yhdistykset, kerhot, killat) henkilöjäsenten henkilö-, osoite- ja muita järjestötoiminnassa tarvittavia tietoja. Jäsenrekisteri sisältää tietoja Reserviläisliitolta, Suomen Reserviupseeriliitolta, Maanpuolustuskiltojen liitolta sekä Maanpuolustusnaisten Liitolta. Rekisteri sisältää yli 80.000 jäsenen henkilötiedot sekä yli tuhannen em. yhteisön tiedot. Rekisterijärjestelmänä on käytössä Kehätieto Kilta -rekisteri. Näitä tietoja käytetään em. liittojen järjestöjulkaisujen osalta tilaajarekisterinä. Yhteisrekisterin avulla laskutetaan myös em. yhteisöjen vuosittaiset jäsenmaksu- ja muut laskut sekä hoidetaan näin kerättyjen jäsenmaksutulojen tilitykset yhdistyksille, kerhoille, killoille ja piireille.

Mitä odotamme sinulta

Hakijalta toivomme tehtävään soveltuvaa koulutusta ja aiempaa kokemusta jäsen- tai asiakasrekisterien hoidosta sekä näihin liittyvästä laskutuksesta ja tilityksistä. Toivomme myös kykyä työskennellä pienessä työympäristössä, jossa sinulta odotetaan joustavuutta, yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja kykyä vastata omista asiakokonaisuuksista sekä satunnaisesti matkustusmahdollisuutta ja mahdollisuutta yli- sekä viikonlopputöihin. Yleisimpien toimisto-ohjelmien käytön osaaminen on edellytyksenä tehtävän menestykselliselle hoidolle. Tehtävän hoito edellyttää myös hyvää suomen kielen hallintaa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Työnantaja Reserviläisliitto on 38.000 jäsenellään Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Liittoon voi kuulua kuka tahansa täysi-ikäinen Suomen kansalainen. Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää maanpuolustustaitoa, -kykyä ja -tahtoa. Yleisimpiä toimintamuotoja ovat ammunta, urheilu, sotilaskoulutus, maastotoiminta ja maanpuolustustahdon ylläpitämiseen tähtäävä työ. Reserviläisliitto toimii tiiviissä yhteistyössä maanpuolustuskentän eri toimijoiden kanssa. Reserviläisliitto toimii maanpuolustusjärjestöjen yhteisen Maanpuolustusrekisterin lakisääteisenä rekisterinpitäjänä.

Kiinnostuitko tehtävästä? Soita ja kysy lisää, tiedusteluihisi vastaa HRS Advisors Oy:ssä Toni Koskinen 040 742 7525 ja Janita Suni 044 019 1835. Jätä hakemuksesi palkkatoiveineen viimeistään 15.9.2019 mennessä tästä.