Skip to content
10.12.2021

Padasjoen harjoitusalue uudistuu

Ensijulkaisu Oltermanni-piirilehdessä
numero 4/2021

Etelä-Suomen reserviläisille tärkeää Padasjoen harjoitusalueen rakennuskanta uudistetaan. Ampumaratojen tultua uudistetuksi ympäristömääräysten mukaiseen kuntoon, on nyt vuorossa saunan sekä majoitus- ja taukotilojen uudistaminen ja nykyaikaistaminen.

Alueella majoittuneet ovat jo vuosien ajan huomanneet vanhojen parakkien huonon kunnon ja rapistuneisuuden, ne ovat kiistämättä elinkaarensa lopussa. Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto ovat käynnistäneet yhteishankkeen rakennuskannan uudistamiseksi. Vanhat saunat ja parakit puretaan pois ja tilalle rakennetaan uusi sauna sekä majoitus- ja koulutusparakki.

Poikkeuslupahakemus on jo jätetty ja varsinainen rakennuslupahakemus on tätä kirjoitettaessa myös lähdössä. Vanha iso sauna puretaan heti ja perustukset uudelle tehdään mahdollisimman pikaisesti toivottavasti vielä tämän vuoden puolella. Pienempi sauna jää väliaikana käyttöön ja puretaan myöhemmin. Tavoiteaikataulu parakkien purkuun ja uuden rakentamiseen on ensi kesä. Kaksi vanhaa parakkia korvataan yhdellä uudella rakennuksella. Majoitustilaa tulee n. 20:lle henkilölle, lisäksi koulutus- ja taukotilaa. Kaikki vesi ja viemäröintiratkaisut saatetaan nykymääräysten mukaiseen kuntoon. Optiona on myöhemmin tarpeen niin vaatiessa ja rahoituksen salliessa mahdollisuus toiseen majoitustilaan. Liitot rahoittavat projektia kukin 25 000:lla eurolla loppurahoituksen tullessa säätiötukena. Parakkien purku aiheuttanee jonkin viikon katkoksen majoitusmahdollisuuteen alueella, mutta ei vaikuta ampumaratojen käyttöön. Saunomismahdollisuus pyritään säilyttämään koko ajan.

Padasjoen harjoitusalueen merkitys on meille Etelä-Suomen reserviläisille ja ammunnan ja liikunnan harrastajille suuri. Ajan- ja määräystenmukaiset ampumaharrastuspaikat ovat vähentyneet ja nykyisten ylläpito ja kunnostaminen ovat ensiarvoisen tärkeää. Reserviläisliitto on ottanut ampumaharrastuksen tukemisen tulevan vuoden painopistealueeksi. Padasjoen harjoitusalueen rakennuskannan uudistaminen on yksi osa tätä työtä.

Kolumnin kirjottaja on Reserviläisliiton 1. varapuheenjohtaja Ismo Nöjd Järvenpäästä