Skip to content
25.1.2023

Liitolta merkittävä tuki ammuntaan

Reserviläisliiton liittohallitus päätti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan isosta ase- ja patruunatuesta yhdistyksilleen. Liittohallitus piti kokouksen Helsingissä 21.1.2023. Ammuntatukea varten liitto on saanut merkittävän säätiörahoituksen, joka jakaantuu muutamalle vuodelle. Ensimmäinen tuki piireihin ja yhdistyksiin jaettiin jo viime vuoden lopulla, millä muun muassa saatiin hankittua 100 000 patruunaa eri puolille Suomea. Tänä vuonna tukea on tarkoitus jakaa euromääräisesti huomattavasti enemmän.

Säätiötukea haettiin viime vuonna reserviläisyhdistyksissä tapahtuvan ampumatoiminnan edellytysten kehittämiseksi. Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni uusi jäsen pääsisi ampumaan ja näin ollen konkreettisesti mukaan paikallistason toimintaan. Viime vuonna tukea jaettiin uusille jäsenille, mutta tänä vuonna sitä saa koko jäsenistö. Reserviläisliiton alaisuudessa toimii 18 maakunnallista piiriä ja 324 paikallisyhdistystä.

Reserviläisliiton uusi puheenjohtaja Kari Salminen kokee, että ampumatoiminnan tukeminen on tärkeää myös ison kuvan kannalta.

Reserviläisen yksi tärkeimmistä taidoista on ampumataito, ja meidän tulee pitää huolta siitä, että jäsenemme pääsevät laajalti harjoittamaan ja ylläpitämään tätä taitoaan paikallisilla ampumaradoilla. Kyse on viimekädessä myös Suomen ja isänmaan puolustamisesta. Itse näen ja koen, että ammunnan harrastusta on nyt tuettava runsaasti tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

Muutenkin on tärkeää turvata ampumaharrastuksen hyvät edellytykset eri puolilla maata. Keskiöön on nostettava siviiliampumaratojen riittävä määrä ja kattava rataverkosto. Ampumaharjoittelulla on myös vahva kytkös suomalaisten maanpuolustustahtoon.

Reserviläisliitto elää tällä hetkellä historiallista vaihetta, kun uusia jäsenhakemuksia tuli viime vuoden aikana kaikkiaan ennätykselliset 10 000. Vuotta aikaisemmin eli vuonna 2021 jäsenhakemuksia tuli koko vuoden aikana 2 800 eli viime vuoden kasvu oli hyvin poikkeuksellista. Voimakas jäsenkasvu alkoi heti, kun Venäjä käynnisti tuhoamissodan Ukrainassa. Liiton kokonaisjäsenmäärä oli 31.12.2022 noin 47 000 henkilöjäsentä.

Poikkeuksellinen jäsenkasvu on jatkunut myös alkuvuonna 2023. Joka viikko Reserviläisliiton paikallisyhdistyksiin on tullut reilut sata uutta jäsentä per viikko. Mikäli jäsenhakemuksia tulee jatkossakin samaan tahtiin, niin liiton jäsenkasvu jatkuu myös tänä vuonna historiallisen voimakkaana. Tämä on hyvin poikkeuksellista suomalaisessa järjestökentässä.

Suomalaiset kokivat heti sodan alettua, että nyt on tehtävä jotain ja annettava oma panos vapaan isänmaan eteen, ja hakivat reserviläisyhdistyksen jäsenyyttä. Monet uudet jäsenet ovat halunneet lähteä heti mukaan konkreettiseen toimintaan, kuten ammuntoihin. Monilla yhdistyksillämme on viikoittaisia ampumavuoroja, joissa pääsee monipuolisesti harjoittamaan eri ampumalajeja pistoolista kiväärilajeihin, päättää puheenjohtaja Salminen.