Skip to content
21.5.2020

Kansanedustaja Holopainen: Kansalaispalvelusmallia selvitettävä ja naiset mukaan kutsuntoihin

Parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean ja eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Hanna Holopainen (vihr) esittää Reserviläisliiton internetsivuilla julkaistussa asiantuntijablogissaan asevelvollisuusjärjestelmän yhdenvertaisuusloikkaa.

Nykyinen järjestelmä ja maanpuolustusvelvollisuuden suorittamistapa sulkee ulkopuolelle myös suuren joukon motivoituneita nuoria, joilla on esimerkiksi jokin sairaus, vamma tai rajoite. Kokonaisturvallisuuden kannalta olisi järkevää ottaa mieluummin heidät mukaan turvallisuutemme rakentamiseen, kuin jättää heidän potentiaalinsa kokonaan hyödyntämättä.

Kansanedustaja Holopainen nostaa blogissaan esiin kansalaispalvelusmallin.

Malli voisi käsittää asepalveluksen, jota täydennettäisiin kokonaisturvallisuuteen ja varautumiseen keskittyvällä palvelusmuodolla.

Reserviläisliitto on jo aiemmin esittänyt parlamentaariselle komitealle antamassa lausunnossaan selvitettäväksi asepalveluksen rinnalla toteutettavaa kansalaispalvelusta, jonka suorittaisivat naiset sekä ne miehet, jotka eivät suorita asepalvelusta. Järjestelmän tulisi korvata nykyinen siviilipalvelus ja sillä tulee pyrkiä rakentamaan lisää suorituskykyä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Reserviläisliitto pitää nykyistä siviilipalvelusta toimimattomana, sillä eri hallinnonaloilla ei ole suunnitelmia siviilipalveluksen suorittaneiden hyödyntämisestä kriisiaikana tai poikkeusoloissa.

Toinen merkittävä yhdenvertaisuusloikka olisi kansanedustaja Holopaisen mukaan kutsuntojen ulottaminen naispuoliseen väestönosaan.

Kutsunnat lisäisivät naisten tietämystä armeijasta ja maanpuolustuksesta. Kutsunnat ovat nuorten miesten osalta osoittautuneet myös tehokkaaksi keinoksi ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Kutsuntoihin liittyy kattavat terveystarkastukset ja kutsunnoissa nuorisotyö ja muutkin toimijat tarjoavat tukea ja apua syrjäytymisvaarassa oleville kutsunnanalaisille.

Reserviläisliitto on myös esittänyt kutsuntojen laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa.

Reserviläisliiton asiantuntijablogisarjaan kutsutaan kirjoittamaan ulkopuolisia asiantuntijoita, vaikuttajia ja päättäjiä. Blogisarjan aiempia kirjoittajia ovat kansanedustajat ja parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean jäsenet Ilkka kanerva (kok), Joona Könttä (kesk), Tuula Väätäinen (sdp) ja Jari Ronkainen (ps).

Kansanedustaja Hanna Holopaisen asiantuntijablogi luettavissa kokonaisuudessaan täältä.