Skip to content
26.11.2019

EU:n lyijyammuskielto ammuttava alas

Reserviläisliitto peräänkuuluttaa Suomelta toimenpiteitä EU:n kemikaaliviraston valmisteleman lyijyammuskiellon tyrmäämiseksi.

ammunta

Lyijyammuskielto romahduttaisi toteutuessaan patruunatuotannon unionin alueella, koska kaupalliset tuotantolinjat sulkeutuisivat kannattamattomina eikä niitä enää kriisitilanteissa voitaisi ottaa viranomaiskäyttöön.

– Kriisitilanteessa patruunoita ei kyettäisi tuottamaan riittävästi sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin ja muihin, sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen liittyviin tehtäviin. Puolustusvoimien tarve hankkia patruunoita ennakkoon kasvaisi merkittävästi ja tähän jouduttaisiin todennäköisesti ohjaamaan lisää varoja valtion talousarviosta, linjasi Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg asiaa tänään Eduskunnalle.

Lyijyammusten korvaaminen vaihtoehtoisilla materiaaleilla olisi myös kallista ja heikentäisi sisäistä turvallisuutta. Kimmokeriskit ja luotien läpäisykyky kasvaisivat, koska muut materiaalit ovat usein kovempia ja niiden lähtönopeus lyijyluoteja suurempi. Aseiden käyttötaito ja osumatarkkuus heikkenisivät harjoittelumäärien laskiessa.

Korvaavat ampumatarvikkeet olisivat vaarallisempia selvästi suuremman kimmokeriskin, läpäisykyvyn ja kantomatkan johdosta. Osa nyt käytetyistä turvavälineistä ei todennäköisesti enää suojaisi käyttäjäänsä näiltä luodeilta, kertoi Nyberg Eduskunnan puolustusvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa tänään.

Reserviläisliitto esittää merkittäviä muutoksia myös EU:ssa niin ikään jo vireillä olevaan lyijyhaulien käyttökieltoon kosteikoilla. Esityksessä käytetty RAMSAR-kosteikkomääritelmä tulkitsee suuren osan Suomen pinta-alasta kosteikoiksi. Liitto vaatii, että rajoitusten piiristä tulee ehdottomasti rajata pois ainakin ampumaradat, joiden lyijyhaitat on jo minimoitu ympäristöluvilla.

Esitämme, että lyijyhaulikiellon kosteikkomääritelmä rajataan kattamaan vain pysyvät vesistöt. Tällöin tilanne säilyisi pitkälti nykyisen kaltaisena, sillä Suomessa kiellettiin lyijyhaulien käyttö vesilintujen metsästyksessä jo vuonna 1996, linjasi Nyberg asiaa.

Suomen puolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin. Puolustusvoiminen 280.000 hengen suuruisista sodan ajan joukoista reserviläiset muodostavat yli 96 prosenttia. Reserviläisten ampumataito on pitkälti omaehtoisen ampumaharjoittelun varassa, joka on Suomessa erittäin laajaa. Yksinomaan Reserviläisliitossa ammuttiin vuonna 2018 yli kolme miljoonaa laukausta, joka on noin puolet Puolustusvoimien puitteissa vuosittain ammuttavasta laukausmäärästä.

Reserviläisliitto jätti tänään EU:n lyijyammuskeskustelusta Eduskunnan puolustusvaliokunnalle kirjallisen lausunnon.