Skip to content
17.1.2022

Blogi: Reservit käyttöön

Korona-aika on tuonut esiin monia epäkohtia varautumisessa kriisi- ja poikkeusoloihin. Asia on näkynyt mm. tartunnanjäljityksen, testausten ja rokotusten järjestämisessä.

Keskustelussa on toivottu kolmannen sektorin toimijoiden ja vapaaehtoisten osallistumista toimintaan sekä niihin liittyviin tukitoimiin. Myös kunnat ja viranomaiset ovat tuoneet esille virka-apupyyntöjään ja toivoneet apua poikkeuksellisista oloista selvitäkseen.

Valitettavasti nämä pyynnöt ovat törmänneet muiden viranomaisten kyvyttömyyteen vastata esitettyihin pyyntöihin sekä erilaisiin toimivaltarajoituksiin ja vastuukysymyksiin. Kolmannen sektorin vapaaehtoiset eivät ole käytännössä voineet paljoakaan auttaa viranomaisia, vaikka halukkaita olisi riittänytkin.

On selvää, että vakinaisessa virassa tai palkkalistoilla ei normaaliolojen aikana voi olla ylikapasiteettia varmuuden vuoksi, silti poikkeusoloihin on varauduttava. Kolmannen sektorin toimijoista ja vapaaehtoisista on muodostettava koulutettu reservi viranomaisten toiminnan avuksi. Tätä reserviä on voitava käyttää joustavasti jo kriisin alkuvaiheesta asti ennen mahdollista valmiuslain käyttöönottoa.

Koulutetut vapaaehtoiset voisivat toimia monissa erilaisissa tehtävissä, kuten liikenteenohjauksessa, henkilöiden vastaanotossa, kirjaamistehtävissä, puhelinpalvelussa, muonituksessa, etsinnässä, järjestyksenvalvonnassa jne. vain muutamia tehtäviä mainitakseni. Näiden avustavien- ja tukipalvelujen hoitaminen vapauttaa mm. lääkinnän, hoivan, palo- ja pelastustoimen sekä puolustusvoimien ammattihenkilöstön resursseja vaativampaan virkatyöhön.

Lainsäädännölliset ja hallinnolliset esteet koulutettujen vapaaehtoisten käyttöön on poistettava. Toimivaltarajojen ja vastuukysymysten esteet on poistettava ja mahdolliset korvaus- ja rahoituskysymykset ratkaistava siten, että kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten käyttö kuntien ja viranomaisten apuna on mahdollista, laillista ja kansalaiselle turvallista. Uudistamistarpeita on esimerkiksi virka-apulainsäädännössä ja laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.

Kuntien ja viranomaisten tulee yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin kanssa kouluttaa ja varata vapaaehtoinen henkilöstö auttamaan kuntia ja viranomaisia tilanteissa, joissa normaaliolojen resurssit eivät riitä. Tiedot ja taidot tulee pitää ajan tasalla ja kriisiolojen toimintaa tulee säännöllisin väliajoin harjoitella.

Vapaaehtoisissa maanpuolustusjärjestöissä on runsaasti motivoituneita ja halukkaita ihmisiä auttamaan yhteiskuntaa erilaisissa kriisiajan tehtävissä. Monilla heistä on jo aiemmilta ajoilta tehtäviin soveltuvaa koulutusta. Lisäksi omat koulutusorganisaatiomme ovat valmiina päivittämään koulutuksen ajan tasalle ja järjestämään myös uutta koulutusta erilaisiin kokonaismaanpuolustuksen ja siviilikriisien hallinnan tehtäviin.

Toimiessani useiden vuosien ajan erilaisissa maanpuolustuksen ja poikkeusolojen vapaaehtois- ja koulutusorganisaatioissa tiedän, että vapaaehtoisissa on tietoa, taitoa ja voimaa. Tämän resurssin hyödyntäminen täysimääräisesti on koko yhteiskunnan toimivuuden ja meidän kaikkien terveyden ja turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Ismo Nöjd
Reserviläisliitto