Skip to content
5.3.2022

Blogi: Reserviläisjärjestöjen valtionrahoitus on vaatimatonta

Suomessa on monia reserviläisjärjestöjä, joista kahdessa suurimmassa on jäsenenä lähes 66 000 suomalaista. Reserviläisliitossa on lähes 40 000 ja Suomen Reserviupseeriliitossa on noin 26 000 jäsentä.

Liittoihin kuulutaan paikallisten yhdistysten kautta, joita on Suomessa yhteensä yli 600. Yhdistysten tapahtumia järjestetään viikoittain eri puolella Suomea ja mm. vuonna 2021 erilaisia ampumataitoa ylläpitäviä tilaisuuksia järjestettiin lähes 15 000 kertaa ja niissä ammuttiin noin neljä miljoonaa laukausta.

Näillä yhdistyksillä on suuri vaikutus suomalaisen maanpuolustustahdon ylläpitoon. Teemme työtä paitsi reserviläisten, myös nuorten parissa järjestämällä mm. kansallista turvallisuuspoliittista Turpotietäjä-kilpailua sekä tarjoamalla maksutonta ura- ja työelämämentorointia Reservin mentoreiden kautta.

Reserviläisjärjestöt rahoittavat suurimman osan toiminnastaan omarahoitteisesti ja valtio tukee liittojen toimintaa noin 32 000 € / liitto / vuosi. Tämä on erittäin vähän, jos vertaamme vaikka muiden kansalaisjärjestöjen valtiolta saamiin avustuksiin. Vuonna 2021 Aseistakieltäytyjäliitto sai valtionapua 63 000 € ja Suomen Rauhanpuolustajat 177 000 €. Jäsenmääriin suhteutettuna reserviläisjärjestöille myönnetään tukea alle 1 € / jäsen ja esim. rauhanpuolustajille 85 € / jäsen.

Kuva 1. Järjestöille myönnetty perusrahoitus 2012-2021. RUL ja RES saavat saman verran tukea.

Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton saama valtiontuki on pysynyt samana vuodesta 2016, jolloin se tippui 15 % aiempaan nähden. Nyt kun voimme kaikki todeta, että Suomen puolustuskyky on hyvällä mallilla, mutta siihen tulee kuitenkin satsata lisää, on aika korjata jo vuosia epäsuhdassa ollut valtionapujenosuus maanpuolustusjärjestöjen osalta. Aiheesta on kirjoitettu jo 2017, eikä mikään ole muuttunut. Alkuperäisen kirjoituksen voi lukea tästä.

Kari Salminen, Reserviläisliiton 2. varapuheenjohtaja
Jyri Vilamo
, Suomen Reserviupseeriliiton liittovaltuuston varapuheenjohtaja
Tuomas Kuusivaara, Suomen Reserviupseeriliiton liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja
Jukka Rusila, Helsingin reserviupseeripiirin 1. varapuheenjohtaja ja Suomen Reserviupseeriliiton liittovaltuuston jäsen