Skip to content
26.5.2023

Sinustako reserviläiskouluttaja Puolustusvoimien harjoitukseen?

Puolustusvoimat järjestää sodanajan joukoille harjoituksia pitkin vuotta. Harjoitukset huipentuvat vuosittain pääsotaharjoituksiin, ja ne voivat olla viikon mittaisia yksittäisiä isoja harjoituksia tai jopa kuukausien mittaisia harjoitusjatkumoja.

Vuoden 2022 turvallisuusympäristöjen muutoksiin Puolustusvoimat varautui nopealla aikataululla tehostaen sodanajan joukkojen koulutusta. Maavoimat kaksinkertaisti reserviläisten koulutusmäärän pelkästään vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla. Vuonna 2023 jatketaan viime vuoden kaltaisella korkealla harjoitusmäärällä. Merkittävä koulutusmäärän kasvu vaati myös kouluttajilta huomattavan työpanoksen.

Sodanajan joukon henkilöstöstä vain murto-osa on töissä Puolustusvoimissa. Reserviläisten osaamiseen luotetaan ja vastuuta kouluttamisesta annetaan entistä enemmän myös heille. Reserviläiskouluttajien työpanoksesta muodostuu merkittävä kokonaisuus kaikilla tasoilla Puolustusvoiminen kertausharjoituksissa. Reserviläiset toimivat harjoituksissa lukuisissa tehtävissä, joita ovat esimerkiksi yksittäisten ryhmien kouluttajat, yksiköiden reserviläispääkouluttajat ja pääsotaharjoitusten arviointiryhmät. Reserviläiset toimivat harjoituksissa aina henkilökunnan rinnalla, eivätkä ainoana vastuullisena kouluttajana.

Maavoimien keskeisimpien kertausharjoitusten pituutta tullaan kasvattamaan osin jopa kymmenen vuorokauden mittaisiksi, kun aikaisemmin harjoitukset ovat kestäneet keskimäärin viisi vuorokautta. Kertausharjoituksia järjestetään sekä kotimaassa että ulkomailla. Reserviläiset osallistuvat harjoituksissa suunnitteluun, valmisteluun ja harjoitusten toimeenpanoon.

Joukko-osastot pyytävät Maanpuolustuskoulutusyhdistystä nimeämään tuleviin harjoituksiin reserviläiskouluttajat osaamisen perusteella. MPK esittää reserviläiset harjoituksiin heidän osaamisensa ja näyttöjensä perusteella. MPK:n piirien valmiuspäälliköiden yhtenä merkittävänä tehtävänä on tuntea piirin vapaaehtoistoimijat ja esittää heistä Puolustusvoimien tarpeiden mukaan reserviläiskouluttajat.

Osallistumalla MPK:n toimintaan kouluttajana, avautuu mahdollisuus osallistua kertausharjoituksissa reserviläiskouluttajatehtäviin. MPK kouluttaa reserviläisiä kouluttajatehtäviin ja Puolustusvoimat tarjoaa puolustushaaroittain kouluttajakoulutusta, jolla varmistetaan reserviläisten osaaminen kaikissa aselajeissa ja toimialoilla. Reserviläiskouluttajat eivät siis toimi kouluttajina pelkästään varusmieskoulutuksessa saamansa osaamisen perusteella.

Reserviläiskouluttajuus on erittäin hyvä tilaisuus tutustua esimerkiksi omaa sodanajan tehtävää vastaavan tehtävän johtamiseen. Kouluttajana pääset näkemään toisen tavan johtaa joukkoa ja pääset reflektoimaan omaa johtajuutta. Ymmärrys ympärillä tapahtuvista kokonaisuuksista avautuu myös huomattavan paljon paremmin.

Lapissa järjestettäviin Lightning Strike 23 ja Northern Forest 23 -harjoituksiin osallistuu blogin julkaisun aikaan yhteensä noin 8 000 sotilasta. Näissä harjoituksissa taistelee rinnan niin suomalaisia kuin kansainvälisiä joukkoja. Ulkomaiset joukot ovat Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta, Ruotsista ja Norjasta.

Harjoitusten kansainvälistyminen vaatii harjoituksiin osallistuvilta henkilöiltä hyvää englannin taitoa, jotta yhteistoiminta onnistuu kaikkien kansallisuuksien välillä kaikilla tasoilla. Yhtenä konkreettisista esimerkeistä on englannin kielen taidon ja kumppanien sotilaskielen lyhenteiden osaaminen. Yhteistoiminnan käytännön tason, kuten tulialueiden, maalien ja etäisyyksien määrittämisen sekä tulikomentojen antamisen tulisi onnistua kaikilta yhteistyökumppaneilta toisiaan ymmärtäen.

Lähde sinäkin mukaan kouluttamaan yhtä lähialueiden vaikuttavimmista reserviläisarmeijoista! Kouluttajatehtäviä löytyy kaikilta tasoilta ja henkilöstö valitaan tehtäviinsä osaamisen, kyvyn, tietotaidon ja tahdon perusteella. Mikä koulutustehtävä sinua kiinnostaisi?

Majuri Antti Huhta
Osastoesiupseeri Maavoimien esikunnan koulutusosastolta
Maavoimien reservinkoulutuksen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen ohjaus