Skip to content

Liitto mahdollistaa monipuolisen maanpuolustusharrastuksen

Liittomme toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja jäsentemme tarpeet sen mukana. Toimintaympäristön muutokseen haluamme vaikuttaa panostamalla edunvalvontaan, joka tapahtuu liiton toimihenkilöiden päivittäisessä toiminnassa sekä luottamushenkilöiden yhteistyössä yhteiskunnallisten vaikuttajien kanssa.

Emme ainoastaan vaikuta ympäristöömme, vaan pyrimme toimillamme myös muokkaamaan sitä niin, että jäsentemme toimintaedellytykset paikallisella tasolla paranevat. Työvälineinä meillä on oikea-aikainen ja sisällöltään vaikuttava viestintä, jolla saamme liittomme paremmin suuren yleisön tietoisuuteen sekä näkyvän rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa. Osallistumme aktiivisesti ja etupainotteisesti sellaisten asioiden valmisteluun, jotka vaikuttavat nykyisten ja toimintaan mukaan tulevien jäsentemme monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin.

Edunvalvonta ei siis ole itseisarvo vaan väline varmistaa jäsentemme toimintaedellytykset. Käytännössä se tarkoittaa aktiivista yhteyden pitoa eduskuntaan ja liike-elämän päättäjiin. Eduskunnassa pyrimme vaikuttamaan reserviläistoimintaan vaikuttavien lakien sisältöön ja toimeenpanoon. Liike-elämäyhteistyön kautta pyrimme laajentamaan liittomme rahoituspohjaa.

Ampuma-aselaki on hyvä esimerkki jäsenillemme tärkeästä laista, jonka sisällön muodostamiseen ja sen tulkintaan liittoomme edustajien pitää olla koko ajan valmiina. Ampuma-aseiden lupakäytännöt ja ampumaratojen käytön varmistaminen ovat meidän tärkeimmän harrastusmuodon jatkumisen edellytys.

Minulle Reserviläisliitto on uudistuva, yhteistyökykyinen, jäseniään puolustava ja palveleva järjestö. Sen toiminta on pitkäjänteistä ja läpinäkyvää, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa jäsenilleen.

Yhteystiedot:
Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki
Puhelin 040 018 2700

ilpo.pohjola(at)reservilaisliitto.fi