Skip to content
13.9.2019

MTS tutkii ja tiedottaa

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS:n toiminta ylläpitää suomalaisten korkeaa maanpuolustustahtoa.

Olli Nyberg

Toiminnanjohtaja

Valtioneuvosto asetti 22.8.2019 Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS:n kaudelle 2019-2023. Allekirjoittanut nimettiin Filosofian tohtori Harriet Lonkan (Kesk.) varaedustajaksi. MTS:n puheenjohtajuutta hoitaa tämän vaalikauden yhteyspäällikkö Harri Järvinen (Sdp.)

Vuodesta 1976 saakka toimineen MTS:n tehtävänä on järjestää seminaareja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta. Lisäksi MTS teettää ja julkaisee tutkimuksia turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta koskevasta mielipideilmastosta ja kansalaisten henkisestä kriisinkestokyvystä. MTS tukee osaltaan viranomaisten valmiussuunnittelua henkisen kriisinkestokyvyn kehittämiseksi ja poikkeusolojen kansalaisjärjestöyhteyksien ja mielipidetutkimuksen hoitamiseksi.

MTS jatkaa vuonna 1962 perustetun Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunnan (HMS) toimintaa, jonka asetuspohjaisena tehtävänä oli henkisen maanpuolustuksen päämäärien edistäminen. Suomeksi sanottuna tämä tarkoitti maanpuolustustahdon ylläpitoa, mikä herätti erityisesti 1960-luvun lopulle tultaessa myös kritiikkiä mm. tuolloin vahvojen rauhanjärjestöjen taholta.

Kolmas parlamentaarinen puolustuskomitea esitti vuoden 1975 lopulla tämän johdosta HMS:n tehtävien uudelleenmäärittelyä niin, että sen tulisi osaltaan tukea Suomen itsenäisyyden ylläpitämistä, edistää maamme rauhantahtoista puolueettomuuspolitiikkaa, antaa tietoja puolustuspolitiikan perusteista, tavoitteista ja menetelmistä sekä luoda edellytykset maanpuolustuksen tiedotusvalmiudelle erityisesti puolustusvoimille säädettyjen tehtävien täyttämiseksi.

Nykyinen MTS syntyi näiden esitysten pohjalta 31.12.1975 annetulla asetuksella. Parhaiten MTS tunnetaan sen vuosittain tekemistä mielipidetutkimuksista, joilla kartoitetaan eri kansalaisryhmiemme maanpuolustustahtoa sekä -näkemyksiä. Koska näitä tutkimuksia on tehty jo useita vuosikymmeniä, tarjoavat ne perusteellista tietoa em. kysymyksistä sekä siitä, miten suomalaisten maanpuolustustahto ja -näkemykset ovat vuosikymmenten saatossa kehittyneet.

Vähemmän tunnettuja ovat MTS:n järjestämät seminaarit, jotka tarjoavat tiedotusvälineiden, järjestöjen ja muiden tahojen edustajille ajankohtaista tietoa Puolustusvoimista ja turvallisuusympäristöstämme sekä sen uhista ja erilaisista yleiseen varautumiseen liittyvistä kysymyksistä. Näissä jaettu tieto helpottaa maanpuolustukseen liittyvää tiedottamista ja mediauutisointia sekä osaltaan edesauttaa sitä, että nämä pohjautuvat faktoihin ja tutkimustuloksiin.

Euroopan tehokkain puolustusjärjestelmä

MTS:n ensimmäinen yleiskokous eli plenum oli koolla eilen. Totesin itse tilaisuudessa, että Suomessa on erittäin kustannustehokas puolustusjärjestelmä, josta kannattaa olla ylpeä. Vain noin kolmen miljardin euron vuosibudjetilla kykenemme ylläpitämään eurooppalaisittain erittäin torjuntakykyisiä ilma- ja merivoimia sekä koko maan puolustukseen kykeneviä maavoimia. Vastaavaan saavutukseen ei kykene mikään muu maa Euroopassa.

Tämän taustalla kerroin olevan viime kädessä suomalaisten korkea maanpuolustustahto. MTS:n viime marraskuun mielipidetutkimuksessa 66 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Suomea tulisi puolustaa sotilaallisesti myös epävarmalta näyttävissä tilanteissa. Vaikka luku viime vuosina jonkin verran heilahdellut, on sen kuitenkin parikymmentä prosenttiyksikköä korkeammalla tasolla kuin vielä 1970-luvun alussa.

Vaikka MTS:n lakisääteisenä tehtävänä ei edeltäjänsä HMS:n tavoin olekaan suomalaisten maanpuolustustahdon ylläpitäminen, on sillä kuitenkin käytännössä tärkeä rooli tässä työssä. Maanpuolustustahto kun viime kädessä pohjautuu siihen, että Suomi koetaan puolustamisen arvoiseksi maaksi sekä siihen, että uskomme kykenevämme itse Suomea puolustamaan. Erityisesti jälkimmäisen asiantilan ylläpitämisessä MTS:n tekemällä tutkimus- ja tiedotustoiminnalla on oma tärkeä roolinsa.

Samaa tarkoitusperää toteuttaa omalta osaltaan myös Reserviläisliitto, jonka sääntömääräisenä tehtävänä on kohottaa suomalaisten maanpuolustustahtoa ja -valmiutta.