Skip to content

Vaaliohjelman allekirjoittaneet vaalipiireittäin

Helsinki

Kansallinen Kokoomus

Mirita Saxberg
Nina Suomalainen
Seida Sohrabi

Liberaalipuolue

Ilkka Haapaniemi
Jukka-Pekka Muotio

Perussuomalaiset

Esa Korkia-aho
Esa Tahvanainen
Marika Sorja
Marko Hamilo
Marleena Isomaa
Niko Laitinen
Samuli Voutila
Teija Makkonen
Tom Packalén

Ruotsalainen kansanpuolue

Marcus Rantala
Otso Reijonen

Suomen Keskusta

Mikko Kärnä

Suomen Kristillisdemokraatit

Pentti Helin
Ville Jalovaara

Uusimaa

Kansallinen Kokoomus

Kai Mykkänen
Pekka Toveri
Tere Sammallahti

Liberaalipuolue

Kimmo Ålander
Matti Uusi-Kokko
Reijo Anttila

Perussuomalaiset

Ari Ampuja
Ari Koponen
Henna Kajava
Jani Laaksonen
Jenni Lastuvuori
Kevin Servin
Pasi Liukkonen
Suvi Karhu
Tanja Aidanjuuri

Ruotsalainen kansanpuolue

Kristian Rehnström

Suomen Keskusta

Merja Paloniemi

Suomen Kristillisdemokraatit

Annamari Brandao
Arto Jääskeläinen
Eemil Silventoinen
John Remes
Jouko Jääskeläinen
Juha Malmi
Kaarina Järvenpää
Kauko Pohjonen
Loviisa Kaartokallio
Mika Poutala
Mila Lehtonen
Outi McDonald
Reija Taupila
Sonja Välkepinta
Tiina Arlin
Tiina Tuomela

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Ida-Susanna Pöllänen
Taru Salovaara

Vapauden liitto

Jouni Kaskiharju

Vasemmistoliitto

Jonna Weckström

Vihreä liitto

Santeri Leinonen

Varsinais-Suomi

Kansallinen Kokoomus

Sanna Pitkänen
Ville Valkonen

Liberaalipuolue

Juha Paasonen

Perussuomalaiset

Jaana Kiiski
Juha Anttila
Ritva Kike Elomaa
Sanna Paasikivi
Satu Söderström
Vilhelm Junnila
Ville Tavio

Suomen Keskusta

Anniina Lehmus
Johanna Riski
Perttu Helin

Suomen Kristillisdemokraatit

Jani Ursin

Satakunta

Kansallinen Kokoomus

Jouni Lehtimäki

Liike Nyt

Niko Viinamäki

Perussuomalaiset

Laura Huhtasaari
Petri Huru
Soile Ojala-Seppä

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Joonas Ryynänen

Vasemmistoliitto

Rami Virtanen

Häme

Kansallinen Kokoomus

Marko Ahtiainen
Timo Heinonen
Venla Väli-Torala

Liberaalipuolue

Tiia Lehtisalo

Perussuomalaiset

Jari Ronkainen
Kari Suomalainen
Mika Lartama
Pia Kuparinen
Rami Lehto

Ruotsalainen kansanpuolue

Nikolai Ylirotu

Suomen Keskusta

Kaarina Suhonen
Kristiina Ruuskanen
Mika Mäentalo

Suomen Kristillisdemokraatit

Päivi Räsänen

Vihreä liitto

Mirka Soinikoski

Pirkanmaa

Kansallinen Kokoomus

Arto Satonen
Pauli Kiuru
Sebastian Lohja

Liberaalipuolue

Ilari Juslén
Eliisa Kuusama
Jani Nieminen
Timo-Pekka Kuusama
Tommi Vihervaara

Liike Nyt

Pasi Järvilehto

Perussuomalaiset

Auri Saarelainen
Erja Pelkonen
Jani Saikkonen
Janne Ojala
Miko Bergbom
Sakari Puisto
Sami Kymäläinen
Sami Savio
Veijo Niemi
Veli-Matti Ahtiainen

Suomen Keskusta

Arto Pirttilahti

Suomen Kristillisdemokraatit

Jarmo Ojanperä
Marjut Hovi
Riitta Haapala

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Joni Kumlander
Sofia Julin

Kaakkois-Suomi

Kansallinen Kokoomus

Jukka Kopra

Liberaalipuolue

Antero Paljakka
Emilia Raiskio

Perussuomalaiset

Antti Pakkanen
Joni Mörk
Kari Mouhu
Sami Järvinen

Suomen Keskusta

Ari Torniainen
Jenny Hasu

Suomen Kristillisdemokraatit

Ann-Niina Turunen
Sanna-Mari Hokkanen

Vihreä liitto

Hanna Holopainen

Savo-Karjala

Kansallinen Kokoomus

Anne Knaapi
Joel Elmaci
Kari Kulmala
Karoliina Partanen
Timo Elo

Liike Nyt

Pertti Nylund

Perussuomalaiset

Henry Määttä
Outi Mara
Risto Pirinen
Sanna Antikainen
Tiina Grönlund
Timo Vornanen

Suomen Keskusta

Hanna Huttunen
Merja Rautiainen
Timo Väänänen

Suomen Kristillisdemokraatit

Sari Essayah

Vaasa

Kansallinen Kokoomus

Janne Jukkola
Janne Sankelo
Jyrki Mäkynen
Paula Risikko
Sami Keskinen
Sam Leijonanmieli

Liberaalipuolue

Marko Karhunen

Liike Nyt

Jaakko Erola
Mertsi Saarela
Piia Kattelus-Kilpeläinen
Sari Haka

Perussuomalaiset

Jouni Vallin
Juha Mäenpää
Jukka Mäkynen
Leena Kurikka
Mauri Peltokangas

Suomen Keskusta

Esa Niemistö
Mikko Savola
Pasi Keskinen
Pasi Kivisaari
Paula Sihto

Suomen Kristillisdemokraatit

Hannu Kippo
Juhana Lähdesmäki
Sampo Latvala

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Kim Berg
Niina Behm

Keski-Suomi

Kansallinen Kokoomus

Sinuhe Wallinheimo

Perussuomalaiset

Janne Luoma-aho
Kaisa Garedew
Satu Nieminen
Tomi Immonen

Suomen Keskusta

Aila Paloniemi
Joonas Könttä

Suomen Kristillisdemokraatit

Harry Ruotsalainen

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Jani Kokko
Satu Kytölehto

Oulu

Kansallinen Kokoomus

Juha Hänninen
Riikka Huotari
Sari Nurro

Liberaalipuolue

Erno Koivumäki

Perussuomalaiset

Anu Mattila
Jenna Simula
Kimmo Korkiakoski
Matti Rinnekangas
Olli Immonen

Ruotsalainen kansanpuolue

Jari Aho

Suomen Keskusta

Antti Ollikainen
Eija Nivala
Eveliina Leskelä
Hanna-Leena Mattila
Mikko Kinnunen
Olga Oinas-Panuma
Pekka Aittakumpu
Pirkko Mattila
Teuvo Hatva
Timo Mehtälä
Tuomas Kettunen

Suomen Kristillisdemokraatit

Jami Kähkönen
Merja Hurskainen
Pirkka Aalto

Lappi

Kansallinen Kokoomus

Riitta Savikoski

Liberaalipuolue

Sami Nummelin

Perussuomalaiset

Heli Trög

Suomen Keskusta

Olli Rainio