Skip to content
24.3.2023

Liitto tukee isosti yhdistysten ampumatoimintaa 

Reserviläisliiton valiokunta kokousti torstaina 23.3. Keravalla, jossa myönnettiin ammunnan tukea piireille ja yhdistyksille. Ammuntatukea varten liitto on saanut merkittävän säätiörahoituksen, joka jakaantuu muutamalle vuodelle. Kokouksessa myönnettiin jälleen uutta patruunatukea yhdistyksille ja piireille. Alkuvuoden aikana patruunatukea on jo myönnetty reilut 20 000 euroa eri puolille Suomea. Lisäksi myönnettiin runsaasti asetukea yhdistysten asehankintoihin.

Kokouksen päätteeksi valiokunta pääsi tutustumaan Keravan Saviolle rakenteilla olevaan sisäampumarataan. Klondyke-kiinteistöön tulevalle ampumaradalle on perustettu oma yhdistys, Reserviläisten Ampumaratayhdistys ry. Perustajajäseninä yhdistyksessä toimivat Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry, Vantaan Reserviläiset ry ja EAPAK ry.

Viime vuonna ase- ja patruunatukea myönnettiin kaikkiaan yli 100 000 euroa. Tämän lisäksi liiton perinteistä projektitukea on myönnetty runsaasti viime ja tämän vuoden aikana. Projektitukea voi saada toimintaan tai hankintoihin, jotka edesauttavat tai kehittävät piirin tai yhdistyksen jäsenhankintaa, jäsenaktiivisuutta tai toimintaa.

Tulta toukokuussa! -tapahtuma kannustaa järjestämään ampumatapahtumia

Ampumatoiminta on Reserviläisliiton yksi keskeisimmistä toimintamuodoista. Viime vuodesta tuttu Tulta toukokuussa! -kilpailu kannustaa jälleen tänä vuonna paikallisia reserviläis- ja reserviupseeriyhdistyksiä järjestämään jäsenistölleen ampumatilaisuuksia. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton kesken ja se on käynnissä koko toukokuun ajan.

Jokaista reserviläistä kannustetaan suorittamaan mahdollisimman monta, mutta vähintään yksi kymmenen laukauksen sarja toukokuun aikana. Jokaisesta päivästä, jolloin on ampunut vähintään kymmenen laukausta, saa suoritusmerkinnän oman yhdistyksensä kokonaissuoritusmäärään. Eko- ja ilma-aseilla suoritetut ammunnat lasketaan myös Tulta toukokuussa! -suorituksiin.

Aktiivisimmat ampumasuorituksia keränneet piirit ja yhdistykset palkitaan liittojen toimesta rahapalkinnoin. Aktiivisuus suhteutetaan yhdistysten ja piirien jäsenmäärään. Piirien ja yhdistysten kannattaakin nyt hakea patruuna- ja projektitukea Tulta toukokuussa! -kilpailua silmällä pitäen.

Lue lisää Tulta toukokuussa! -tapahtumasta täältä.

Merkittävää tukea ammuntaan

Säätiötukea haettiin viime vuonna reserviläisyhdistyksissä tapahtuvan ampumatoiminnan edellytysten kehittämiseksi, jotta pystyttiin paremmin vastaamaan ison jäsenkasvun aiheuttamaan haasteeseen. Tavoitteena tuolloin oli, että mahdollisimman moni uusi jäsen pääsisi ampumaan ja näin ollen konkreettisesti mukaan paikallistason toimintaan. Viime vuonna tukea jaettiin uusille jäsenille, mutta tänä vuonna sitä saa koko jäsenistö.

Seuraavan kerran valiokunta käsittelee patruuna- ja projektitukihakemuksia 27.5. Silloin käsiteltävien hakemusten tulee olla toimitettuna liittoon verkkosivuilta löytyvän sähköisen lomakkeen kautta maanantaihin 22.5. mennessä.