Skip to content
17.4.2020

Asevelvollisuuden tulevaisuus

Parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean jäsen, kuopiolainen kansanedustaja Tuula Väätäinen (sdp) pohtii blogissa nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän epätasa-arvoisuutta.

Tuula Väätäinen

Kansanedustaja (sdp)


Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Komitea arvioi maanpuolustusvelvollisuuden, asevelvollisuuden ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen nykytilan vahvuuksia ja heikkouksia sekä kehittämistarpeita. Arviointi tullaan suorittamaan maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisen, maanpuolustustahdon ylläpitämisen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistamisen näkökulmista. Olen tuon komitean jäsen.

Maanpuolustukselliset haasteet tulevat olemaan tulevaisuudessa moninaisia. Koronanviruspandemia on sen viimeistään osoittanut. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien ilmiöiden torjunta tulee varmasti vaatimaan entistä enemmän puolustusvoimilta ja koko yhteiskunnalta. Yleistä asevelvollisuutta tulee ensisijaisesti kehittää siten, että sillä turvataan jatkossakin Suomen uskottava puolustus.

Maanpuolustuksen kannalta yhdeksi merkittäväksi ongelmaksi on nousemassa riittävän suuren reservin ylläpitäminen tulevaisuudessa. Suomen syntyvyysluvut osoittavat alaspäin. Tämä tarkoittaa, että puolustusvoimilla on jatkossa käytössään yhä pienempi määrä asevelvollisia. Jos haluamme ylläpitää nykyisen kokoisen reservin, on syytä arvioida asevelvollisuusjärjestelmän muuttamista kohti sellaista, jossa maanpuolustusvelvollisuus jakautuisi tasa-arvoisemmin sukupuolten kesken.

Yhteiskunnassamme naisten asepalvelu näyttäytyy monille edelleen normista poikkeavana. Tämänkaltaisista vanhanaikaisista asenteiden pinttymistä pitäisi päästä vihdoin eroon. Osaltaan tähän on vaikuttanut se, että puolustusvoimat eivät ole tehneet riittävästi naisten vapaaehtoisen asevelvollisuuden houkuttelevuuden eteen. Asevelvollisuuden suorittamisen tulisi näyttäytyä naisille aitona vaihtoehtona, joka voisi tarjota moninaisia valmiuksia esimerkiksi työelämän kannalta. Asevelvollisuuden käsitettä tulisi laajentaa myös entistä enemmän käsittämään muutakin kuin sotilaallisten uhkien torjuntaa.

Kutsuntavaiheessa tapahtuvaa valikointia on syytä muuttaa yhdenvertaisempaan suuntaan. Pystymme varmasti löytämään uusia ja monipuolisempia tapoja suorittaa asevelvollisuus. Näin tarjoaisimme yhä useammalle keinon suorittaa asevelvollisuuden, jos siihen on halua. Muutosta tarvitaan myös siviilipalvelusmalliin. Nykymuodossaan se on vanhentunut eikä tuota yhteiskuntaa hyödyttävää osaamista. Lisäksi siviilipalvelus on pituudeltaan epäoikeudenmukainen suhteessa asepalvelukseen.

Kutsuntojen laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa tulee arvioida ja tarkastella osana parlamentaarista komiteatyötä. Tasa-arvoisesti sukupuolia kohteleva asevelvollisuus parantaisi varmasti naisten asemaa armeijassa. Naissotilaiden määrän lisääntyminen muuttaisi suhtautumista naisten asepalvelukseen puolustusvoimien sisällä sekä yhteiskunnassamme laajemmin. Kutsuntojen laajentaminen voisi olla lisäksi keino puuttua ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Ennen kaikkea koko ikäluokan tietoisuuden lisääminen asepalveluksen tarjoamista kansalaisvalmiuksista on tärkeää.

Tuula Väätäinen
Kansanedustaja (SDP), Kuopio